Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Середа, 10 Квiтень 2019 17:38

Черговий акт лівійської драми

Починаючи з літа 2011 року, коли в Лівії «перемогла демократична революція», країна фактично припинила існування як суверенна територіально цілісна держава.
На поверхню політики вийшли протилежні кланові, племінні та персональні інтереси, які розтерзали Лівію на складові частини.
Історична провінція Тріполітанія опинилася під контролем політичних угруповань, орієнтованих на західну підтримку, але єдності між різними «партіями» коаліційного уряду Фуада Сараджа немає.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:31

Позачергові вибори Кнесету

9 квіт­ня 2019 ро­ку від­бу­ли­ся до­стро­ко­ві ви­бо­ри де­пу­та­тів но­во­го скла­ду кне­се­ту Із­ра­їлю. При­во­дом для їх­ньо­го про­ве­ден­ня ста­ла по­лі­тич­на кри­за, ви­кли­ка­на за­ко­но­про­ек­том про обо­в’яз­ко­вий при­зов до із­ра­їль­ської ар­мії уль­тра­ор­то­док­саль­них іуде­їв, які до­сі бу­ли звіль­не­ні від служ­би в ар­мії.

Цей привід до розпуску попереднього складу кнесету віддзеркалює історично традиційну проблему політичного життя Ізраїлю.

З’ясо­ву­ємо, як пе­ре­біг ни­ніш­ньої «ати­по­вої» пре­зи­дент­ської гон­ки впли­не на реш­ту по­лі­тич­них про­це­сів. Зок­ре­ма, на ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди.
Не­прос­тий за всі­ма озна­ка­ми пе­рі­од між пер­шим і дру­гим ту­ра­ми пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ста­вить пе­ред су­спіль­ством чи­ма­ло за­пи­тань, від­по­ві­ді на біль­шість з яких ми, при­род­но, роз­ра­хо­ву­ємо по­чу­ти піс­ля 21 квіт­ня.
Хо­ча є «до». Де­які з най­більш «оче­вид­них» за­пи­тань, що сто­су­ють­ся ви­бор­чо­го і по­стви­бор­чо­го май­бут­ньо­го кра­їни, Укр­ін­форм по­ста­вив со­бі, а та­кож — не­за­леж­ним екс­пер­там.

Published in Суспільство
П'ятниця, 05 Квiтень 2019 16:20

Хацкевич: "Динамо" стало сильнішим

Головний тренер київського футбольного клубу «Динамо» Олександр Хацкевич оцінив гру своїх підопічних в єврокубкових матчах.
Олександр Хацкевич в інтерв’ю Ua-football, зокрема, зазначив, що команда стала сильнішою після нинішньої європейської кампанії.
«Як би нас не критикували ЗМІ, телебачення, експерти, після матчів із «Челсі», я точно знаю, ми стали сильнішими після цієї європейської кампанії.

Published in Футбол

Між­на­род­ний ки­їв­ський на­пів­ма­ра­фон 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019 ро­ку збе­ре ре­корд­ну кіль­кість учас­ни­ків.

13 тисяч бігунів із 52 країн світу візьмуть участь цього року в Міжнародному київському напівмарафоні 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, який уперше проходитиме в оновленому дводенному форматі — 6-го та 7 квітня. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Ризик виникнення діабету 2-го типу та зменшення симптомів й ознак високого рівня цукру в крові можна знизити вживанням цього дешевого овочу. Йдеться про свіжий горох або зелений горошок. Усього 30 г овочу досить для щоденного раціону, щоб уникнути підвищення рівня цукру в крові.
Справа в тому, що без достатньої кількості інсуліну організм щосили намагається перетворити цукор у крові на корисну енергію.

Дослідники проаналізували дані, зібрані в процесі національного анкетування про стан здоров’я — серії щорічних опитувань, в яких людям зі Сполучених Штатів Америки пропонується надати інформацію про своє здоров’я і спосіб життя.
Перший автор Мін Чжао та його колеги вивчили інформацію, зібрану у 1997–2008 роках серед майже 90 тисяч дорослих у США у віці від 40 до 85 років.

Згідно з новими дослідженнями, проведеними в Японії, кава може уповільнити або навіть зупинити ріст раку простати. Виявлено, що ацетат кахвеола і з’єднання кафестола в складі кави інгібують ріст пухлин у клітинах, стійких до протиракових препаратів.
Японські вчені під час пілотного дослідження вивчали ріст пухлин у клітинах гризунів: спочатку вони перевірили шість з’єднань у каві і випробували їх на клітинах раку простати у чаші, а пізніше — у гризунів.

П'ятниця, 05 Квiтень 2019 13:54

Стережіться кліщів

Вес­на — пре­крас­на по­ра ро­ку, при­ро­да про­бу­джує­ть­ся від зи­мо­вої спляч­ки, зе­ле­на тра­вич­ка, кві­ту­чий бу­зок, спів­ають пташ­ки, со­неч­ко гріє...
Але не вар­то так роз­слаб­ля­ти­ся, слід пам’­ята­ти, що вес­на — це не тіль­ки час про­бу­джен­ня «чу­до­вої» при­ро­ди, але й па­ра­зи­тів, осо­бли­во це сто­сує­ть­ся клі­щів.
Як убе­рег­ти­ся від цієї на­пас­ті, ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти фа­хів­ця — лі­ка­ря-ін­фек­ціо­ніс­та Ми­хай­ла Ва­си­льо­ви­ча ГОР­ПЕН­КА.

Ця стат­тя — про справж­ньо­го ча­ро­дія сло­ва, який від­дав пі­сен­ній твор­чо­сті дов­гі ро­ки сво­го жит­тя. Мов­лю про по­ета-піс­ня­ра, яко­го став­лю в пер­ші ла­ви цьо­го не­лег­ко­го різ­но­ви­ду лі­те­ра­ту­ри й мис­тец­тва, — до­сто­слав­но­го Ва­ди­ма Дмит­ро­ви­ча Кри­щен­ка.
Цих квіт­не­вих днів йо­му ви­пов­нює­ть­ся ві­сім­де­сят чо­ти­ри, та він на­че не від­чу­ває їх­ньо­го ван­та­жу, що­день ме­ре­жить ря­до­чок за ря­доч­ком, з яких від­тво­рюю­ть­ся но­ві піс­ні.

Published in Вітальня

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».