№ 7 (24158)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Квiтень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­ціо­наль­на су­спіль­на те­ле­ра­діо­ком­па­нія Ук­раї­ни (НСТУ) ве­де пе­ре­мо­ви­ни з дво­ма ко­мер­цій­ни­ми мов­ни­ка­ми що­до про­да­жу суб­лі­цен­зій­них прав на транс­ля­цію чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку в Ро­сії.
Один із цих мов­ни­ків — ко­мер­цій­ний те­ле­ка­нал, на­зва яко­го не роз­го­ло­шує­ть­ся, дру­гий — те­ле­ка­нал «Ук­раї­на». Про це по­ві­дом­ляє detector.media.

Як повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія, переговори з телеканалом «Україна» почалися ще навесні 2017 року, коли він уперше повідомив про наміри не транслювати ЧС-2018 з футболу в Росії.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Лютий 2018 20:38

Ліга чемпіонів УЄФА

Футболісти англійського клубу «Манчестер Сіті» з рахунком 4:0 розгромили у вівторок на виїзді швейцарський «Базель», а італійський «Ювентус» удома не втримав перемоги над англійським «Тоттенгемом» з Лондона — 2:2, повідомляє Укрінформ.
Початок розгрому на «Санкт-Якоб Парк» у Базелі на 14-й хвилині точним ударом головою поклав Ількаєв Гюндоган. Бернарду Сілва на 18-й хвилині розвинув успіх «Манчестер Сіті». На 23-й хвилині своїм 14-м голом у цьому році Агуеро довів рахунок до великого, а відразу після перерви Гюндоган (53) оформив дубль.

Published in Футбол

Скіль­ки ме­да­лей візь­ме Ук­раї­на, хто ста­не ге­ро­єм Ігор, чи зу­пи­нять ро­сій­ських хо­ке­їс­тів та про­ти­сто­ян­ня Фур­кад — Бьйо.

Скільки медалей привезуть українці з Кореї?
Різні джерела дають різні прогнози — від трьох нагород до нуля. Нам, звичайно, хочеться чим більше. Нині реальні претенденти на медалі — біатлоністки Юлія Джима, Віта і Валя Семеренко, наша жіноча біатлонна четвірка в естафеті та майстер фрістайлу Олександр Абраменко у лижній акробатиці.

Ко­жен свят­ко­вий ве­чір, де на сто­лі бу­ли при­сут­ні спирт­ні на­пої, ра­ні­ше за­кін­чу­вав­ся лег­ко і ве­се­ло. У сту­дент­ські ро­ки чи­ма­ла кіль­кість мо­ло­ді всю ніч гу­ляє на ве­чір­ках, а вже вран­ці від­прав­ляє­ть­ся на за­нят­тя. Од­нак чим стар­шою стає лю­ди­на, тим час­ті­ше ра­нок піс­ля гар­но­го за­стіл­ля пе­ре­тво­рює­ть­ся на ка­ту­ван­ня. На це є ва­го­мі при­чи­ни.

За­йва ва­га. Не кожному вдається тримати себе в ідеальній фізичній формі, а надмірна кількість жиру, крім негативного впливу на організм, посилює чутливість до спиртного, оскільки не може вбирати алкоголь.

Та­ку за­яву зро­би­ли фа­хів­ці з Ко­реї, за­вер­шив­ши но­ве до­слі­джен­ня.
У всі часи гіпертонія вважалась одним із головних факторів, який провокує не тільки низку хвороб, але й смерть людини. Учені вже визначили, що діти, які весь час харчувалися материнським грудним молоком, менше за інших страждали на алергію, ожиріння, цукровий діабет та целіакію.
Проте дотепер питання, як грудне вигодовування впливає на жінку, було мало вивчено. Кілька досліджень, які проводилися раніше на цю тему, показали, що жінки, які вирішили не годувати груддю або припинили годування на ранніх термінах, частіше стикалися з цукровим діабетом, метаболічним синдромом, ішемією серця й іншими хворобами серця та судин.

Як­що лю­ди­на від­чу­ває змі­ни, що від­бу­ваю­ть­ся в по­го­ді, це вва­жає­ть­ся нор­маль­ною ме­тео­чут­ли­віс­тю, яка не при­но­сить не­при­єм­нос­тей.

А ось метеозалежність — патологічний стан, що характеризується тим, що загострюються хронічні хвороби при зміні погоди, передає «СобКор».
Тим, хто страждає від метеозалежності, слід знати, яким чином можна скоригувати стан, щоб у цей період здоров’я не погіршилося.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 16:27

Лямбліоз: 500 тис. випадків щорічно

На дум­ку ме­дич­ної ста­тис­ти­ки, од­ним із най­по­ши­ре­ні­ших за­хво­рю­вань у сві­ті є лямб­лі­оз, тоб­то ура­жен­ня па­ра­зи­том Giardia lamblia шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту і жов­чо­ви­від­них шля­хів.
Од­нак при­ро­да ви­ник­нен­ня лям­блі­озу дов­гий час бу­ла не­яс­на. Не­що­дав­но вче­ні зро­зу­мі­ли, яким чи­ном ви­кли­кає­ть­ся це за­хво­рю­ван­ня. Ви­яв­ляє­ть­ся, па­ра­зи­ти Giardia lamblia імі­ту­ють функ­ції люд­ських клі­тин, по­тім впро­ва­джую­ть­ся у ки­шеч­ник і хар­чую­ть­ся йо­го клі­ти­на­ми.
Що­річ­но у сві­ті діа­гнос­тує­ть­ся близь­ко 500 тис. ви­пад­ків лям­блі­озу. Що ж ро­би­ти для то­го, аби уник­ну­ти за­ра­жен­ня, і як ді­яти, ко­ли хво­ро­ба вже на­здог­на­ла? Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, не­фро­ло­гом Оль­гою МО­ЛО­ДО­ВЕЦЬ.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 15:57

Життя і слово Віктора Терена

Не­що­дав­но в На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Ук­раї­ни від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція но­вої по­етич­ної книж­ки Вік­то­ра Те­ре­на «Жи­ти». До неї увій­шли вір­ші, які, без пе­ре­біль­шен­ня, сто­ять по­ряд із по­езі­ями кра­щих майс­трів по­етич­но­го сло­ва.

Поезія Віктора Терена завжди відзначалася глибокою образністю, своєрідним баченням світу — і водночас вона ніколи не була силуваною та штучною. У своїй новій збірці Віктор Терен досяг справжньої художньої довершеності, і уявити нашу поезію без цього автора просто неможливо.

Published in Вітальня
П'ятниця, 16 Лютий 2018 15:50

Краса, душа і трохи містики

17 ЛЮТОГО — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РАЇСИ СТЕПАНІВНИ НЕДАШКІВСЬКОЇ (1943), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ ТЕАТРУ І КІНО, ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА

Во­на не­од­мін­но про всіх под­бає. Най­пер­ше — про ко­лег, що за­зна­ли скру­ти, по­тім — про су­сід­ку-оди­нач­ку й на­віть про го­лу­бів, які по­тер­па­ють узим­ку від мо­ро­зу й не­ста­чі їжі.

Хто ж це, спитаєте? Це — Раїса Недашківська, котра чимось нагадує давньоруську княгиню чи язичницьку богиню-матір, яка дає життя всьому живому: мудра, статечна, горда. А ще, безумовно, красуня! Роки не владні над Раїсою Степанівною.
Чому так? Мабуть, краса душі — річ містична, а там, де сакральність, навіть вічність призупиняє свій біг...

Published in Культура
П'ятниця, 16 Лютий 2018 15:46

Ви замовляли Діда Мороза?

15 ЛЮТОГО — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ХОСТІКОЄВА (1953), 
УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА

На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ана­то­лій Хос­ті­ко­єв на­ле­жить до тієї ка­те­го­рії ак­то­рів, чия впіз­на­ва­ність не об­ме­жує­ть­ся ли­ше ко­лом те­ат­ра­лів та кі­но­ма­нів. Йо­го став­ну пос­тать та ви­раз­не муж­нє об­лич­чя лег­ко впіз­на­ють чи не в кож­но­му ку­точ­ку на­шої кра­їни.

На його творчому рахунку кілька десятків театральних та кіношних ролей, однак мені щоразу, як мова заходить про цього актора, пригадується головна роль Хостікоєва у телевиставі за п’єсою Вадима Бойка «Ви замовляли Діда Мороза?», відзнята ще в 1984 році.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».