Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Сiчень 15, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

То­рік на­ша кра­їна знач­но роз­ши­ри­ла гео­гра­фію екс­пор­ту аг­ро­про­дук­ції — віт­чиз­ня­ні ви­роб­ни­ки від­кри­ли для се­бе 85 но­вих за­кор­дон­них рин­ків. Ук­раї­на по­сі­ла де­ся­те міс­це се­ред го­лов­них пос­та­чаль­ни­ків аг­ро­про­дук­ції й хар­чо­вих про­дук­тів до Єв­ро­со­юзу.

Нині 126 вітчизняних підприємств можуть продавати м’ясо птиці, рибу, мед, молочні продукти до країн ЄС. Колись про таке лише мріяли.

Published in Економіка

Обсяги грошових переказів трудових мігрантів в Україну в 2018 році становили 14 мільярдів доларів.
Таким чином Україна стала регіональним лідером в Європі та Центральній Азії за обсягами грошових переказів трудових мігрантів, повідомляється на сайті Світового банку.
«Україна — найбільший одержувач грошових переказів у регіоні — отримала рекордні понад 14 мільярдів доларів у 2018 році, що на 19% більше, ніж у 2017 році», — йдеться у повідомленні.

Рішення суду України про стягнення аліментів підлягає виконанню й на території іншої країни після його визнання. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує прес-служба Мін’юсту.
«Рішення суду України підлягає виконанню на території іншої країни після його визнання. З метою звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України до компетентного органу іншої країни зацікавлена особа звертається до суду України, який ухвалив рішення.

Середа, 10 Квiтень 2019 18:25

1297 квартир для дітей-сиріт

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив під час робочої зустрічі з головою Представництва Дитячого фонду ООН в Україні Лоттою Сільвандер.
«Уряд Володимира Гройсмана став першим за 28 років, який поставив перед собою завдання ліквідувати проблему відсутності житла у дітей-сиріт. Протягом минулих двох років на виділені нам кошти було придбано 1297 квартир для дітей-сиріт», — заявив міністр.

Доходи населення України за минулий рік зросли на 21,4% порівняно з 2017 роком.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
За попередніми даними Держстату, протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році.

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься 3 млн домогосподарств. Решті потрібно буде оновити заяву та декларацію про доходи.
Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, у яких на травень–червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери одержуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, а ті, хто ще не на пенсії, — через Ощадбанк.

Середа, 10 Квiтень 2019 18:07

Найбільше мільйонерів – у Києві

У роз­па­лі кам­па­нія де­кла­ру­ван­ня до­хо­дів, от­ри­ма­них у 2018 р. На­ра­зі гро­ма­дя­на­ми по­да­но май­же 100 тис. по­дат­ко­вих де­кла­ра­цій про май­но­вий стан і до­хо­ди та за­де­кла­ро­ва­но за­галь­ний до­хід у су­мі 13,5 млрд грн. Це май­же на 4 млрд грн, або на 38%, більше, ніж за ана­ло­гіч­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.

Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі майже 269 млн грн, що на 36 млн більше, ніж у попередньому році.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:54

Брексіт: імперія переживає пат

За­хід­ний світ пе­ре­жи­ває ек­зис­тен­ціо­наль­не ви­про­бу­ван­ня: об­ран­ня До­наль­да Трам­па в Аме­ри­ці, при­хід до вла­ди ко­алі­ції Лі­ги і «Ру­ху п’я­ти зі­рок» в Іта­лії, без­пре­це­дент­ний ус­піх пра­вих по­пу­ліс­тів у ФРН — це при­кла­ди, які най­кра­ще це ілюс­тру­ють.
Усі ці кра­їни, шу­ка­ючи своє міс­це у гло­баль­но­му сві­ті, на­ма­гаю­ть­ся зу­пи­ни­ти по­ля­ри­за­цію до­хо­дів, від­но­ви­ти кон­троль за ім­міг­ра­цією та при­сто­су­ва­ти де­мо­кра­тич­ні ме­ха­ніз­ми до епо­хи Ін­тер­не­ту.
Але, при­най­мні до цьо­го ча­су, ці ве­ли­чез­ні ви­кли­ки ще ні­де у за­хід­но­му сві­ті не при­зве­ли до па­ра­лі­чу де­мо­кра­тич­ної сис­те­ми, крім Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:50

Заміна на імператорському троні

Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» — «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія».
Звичайно, за Конституцією Японії імператор «править, а не керує», тобто за критерієм застосування реальної виконавчої і законодавчої влади японський монарх нагадує британського.
Символічно, що британський принц Чарльз досі не переконав свою матір Єлизавету ІІ поступитися троном йому.

Середа, 10 Квiтень 2019 17:44

Словаччина: Президент Чапутова

30 бе­рез­ня дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Сло­вач­чи­ні ви­гра­ла Зу­за­на Ча­пу­то­ва — кан­ди­дат­ка, під­три­му­ва­на опо­зи­цією, яка з ре­зуль­та­том по­над 58% го­ло­сів пе­ре­мог­ла Ма­ро­ша Шеф­чо­ві­ча, під­три­му­ва­но­го од­ним із чле­нів прав­ля­чої ко­алі­ції, пар­ті­єю «Смер-СД» (мен­ше 42% го­ло­сів).

Чапутова є юристом і протягом своєї кар’єри була пов’язана з неурядовим сектором, працюючи, зокрема, на користь прозорості дій влади, активізації місцевих громад і захисту довкілля.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».