Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Сiчень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Квiтень 2019 15:30

Невизначеність у Венесуелі

Остан­ні пів­мі­ся­ця центр дип­ло­ма­тич­ної бо­роть­би за вплив на Ве­не­су­елу пе­ре­міс­тив­ся з Ка­ра­ка­са до Ра­ди Без­пе­ки ООН: ві­це-пре­зи­дент США Майк Пенс за­кли­кав ООН ви­зна­ти пре­зи­ден­том Ве­не­су­ели Ху­ана Гу­ай­до.

У відповідь офіційні власті Венесуели Хуана Гуайдо, який 23 січня 2019 року оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели, позбавили депутатської недоторканності. Попри ці кроки конкуруючі за владу сторони поки що уникають незворотних дій, які можуть втягнути країну у вир громадянської війни.

Піс­ля до­стро­ко­вих ви­бо­рів де­пу­та­тів кне­се­ту в Із­ра­їлі три­ває по­лі­тич­ний про­цес фор­му­ван­ня но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції. Бінь­ямін Не­тань­яху має на­го­ду вп’яте ста­ти прем’­єр-мі­ніс­тром, при­най­мні пре­зи­дент США До­нальд Трамп пер­шим при­ві­тав йо­го з пе­ре­мо­гою.

Хоча перспективи внутрішньополітичної розстановки сил в Ізраїлі більшменш зрозумілі, загальна ситуація на Великому Близькому Сході стає все складнішою. Поняття «Великий Близькій Схід» з’явилось у середовищі американських геополітиків напередодні іракської військової кампанії 2003 року.

Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський от­ри­мав знач­ну під­трим­ку за­вдя­ки то­му, що ви­сту­пив про­ти по­лі­тич­но­го іс­теб­ліш­мен­ту. Та го­лов­на проб­ле­ма для Ук­раї­ни в то­му, що за ним сто­їть олі­гарх Ко­ло­мой­ський, який має свої пла­ни на цьо­го кан­ди­да­та.
Про це йдеть­ся в роз­гор­ну­тій пуб­лі­ка­ції впли­во­во­го ви­дан­ня Financial Times, що по­ба­чи­ла світ у вів­то­рок.

«Володимир Зеленський, несподіваний лідер президентських виборів в Україні, які відбудуться вже цими вихідними, скористався тією ж популістською хвилею, яка принесла розчарування виборцям у різних частинах світу, у тому числі прибічникам Brexit та президентства Дональда Трампа», — йдеться в публікації.

Published in Суспільство

На та­ке за­пи­тан­ня Укр­ін­фор­му від­по­ві­да­ють двоє ві­до­мих по­лі­то­ло­гів і один не менш ві­до­мий прав­ник.
Адвокати вправно затягували розгляд давно розслідуваної справи в суді, судова адміністрація переправляла справу з одного обласного суду в інший, прокурори вчасно чогось там не подали, через що судді цілком у рамках закону випустили із СІЗО Савченко/Рубана...
А що, коли можна без жодних запитань від тієї ж прокуратури «розстрілювати Верховну Раду» в кіно, то чому не можна цей розстріл планувати? А може, то теж такий жарт був?

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Квiтень 2019 14:21

І знову – доленосний вибір

Час, від­ве­де­ний ук­ра­їн­ським за­ко­но­дав­ством на роз­ду­ми пе­ред дру­гим ту­ром, фак­тич­но сплив. При цьо­му чіт­кої від­по­ві­ді на за­пи­тан­ня: хто ж із пре­тен­ден­тів пе­ре­мо­же 21 квіт­ня, усе ж та­ки не­має.

Попри оприлюднені соціологічні дослідження, котрі віддають перевагу Володимиру Зеленському, вочевидь, значна частина громадян ухвалить остаточне рішення саме сьогодні-завтра. А дехто, можливо, навіть безпосередньо в кабінці для голосування.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Квiтень 2019 10:18

Другий тур як «момент істини»

Більша частина часу, відведеного переможцям першого туру президентських виборів на підготовку до туру другого, минула. В обох кандидатів, що вийшли на умовну фінішну пряму, фактично залишився тільки тиждень на «підкорення сердець виборців». 
Хоча, якщо поглянути на майже два тижні, що минули з моменту завершення першого туру, стає зрозумілим, що до якихось особливих прийомів претенденти й не вдаються.
Published in Суспільство

Пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Ук­раї­ни, член ви­кон­ко­му МОК Сер­гій Буб­ка на за­про­шен­ня єв­ро­ко­мі­са­ра з пи­тань осві­ти, куль­ту­ри, мо­ло­ді та спор­ту Ті­бо­ра На­вра­чи­ча взяв участь у ро­бо­ті Спор­тив­но­го фо­ру­му Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу, що від­був­ся у сто­ли­ці Ру­му­нії.

Учасники засідання обговорили питання допінгу у спорті, відносин між атлетами та спортивними керівними органами, ролі спортивних федерацій у просуванні європейського спорту тощо, повідомили у прес-службі НОК.

Стаєри з Кенії Кімелі Даїзі Джепту та Санг Бернард Черуійот стали переможцями Міжнародного київського напівмарафону 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.
Кімелі Даїзі Джепту виграла Київський напівмарафон-2019 із рекордом траси, подолавши дистанцію 21,097 км за 1 годину 10 хвилин 53 секунди.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:54

Кращий матч сезону

«ДИНАМО» І «ШАХТАР» ПОДАРУВАЛИ ЕПІЧНУ БИТВУ 
В ЧВЕРТЬФІНАЛІ КУБКА УКРАЇНИ

Чверть­фі­наль­ний матч КУ в Хар­ко­ві між «Шах­та­рем» і «Ди­на­мо» смі­ли­во мож­на на­зва­ти кра­щим фут­боль­ним дій­ством цьо­го се­зо­ну в Ук­раї­ні. Май­стер­ність, ін­три­га, емо­ції — усе це до­пов­ни­ли май­же 30 ти­сяч гля­да­чів і чу­до­вий не­діль­ний ве­чір у Хар­ко­ві.

Published in Футбол

Уперше дослідники довели, що мозок здатний виробляти нові нервові клітини навіть у віці 90 років і більше.
Раніше вважалося, що виробництво нових клітин у мозку припиняється після певного віку і відбувається швидка втрата нейронів. Дослідники вважають, що це може відкрити шлях для нових досліджень у галузі деменції, пов’язаної з віком, і хвороби Альцгеймера.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».