№ 11 (24058)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Червень 17, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 13 Березень 2015 18:39

Метаморфози останніх секунд

Сен­са­цій­ні ре­зуль­та­ти для чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу — ско­рі­ше ви­ня­ток, ніж пра­ви­ло. Тож втра­та очок від­ра­зу дво­ма коман­да­ми з пер­шої чет­вір­ки — факт, вар­тий ува­ги. До­нець­кий «Олім­пік» не­нав­мис­не під­клав сви­ню зем­ля­кам із «Шах­та­ря», ко­ли не всто­яв про­ти ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» яки­хось два де­сят­ки се­кунд. Та й гра між хар­ків­ським «Ме­та­лі­стом» і до­нець­ким «Шах­та­рем» не за­ли­ши­ла бай­ду­жи­ми лю­би­те­лів фут­бо­лу з усіх ку­точ­ків кра­їни — ін­три­гу­ючий сю­жет, скан­дал і не­спо­ді­ва­на роз­в’яз­ка на остан­ніх се­кун­дах мат­чу.

Протистояння між Харковом та Донецьком епізодами нагадувало часи найкращого «Металіста» — команди самобутньої та вольової. Підопічні Ігоря Рахаєва з усіх сил билися за результат. Щоправда, «Шахтар» розпочав поєдинок доволі активно.

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Березень 2015 18:36

Луческу і безхарактерність

До­нець­кий «Шах­тар» га­неб­но за­вер­шив свою чер­го­ву єв­ро­куб­ко­ву кам­па­нію. Піс­ля ну­льо­вої ні­чиєї у мат­чі Лі­ги чем­піо­нів про­ти «Ба­ва­рії» у Льво­ві вбо­лі­валь­ни­ки гір­ни­ків ма­ли спо­ді­ван­ня, при­мі­ром, на ре­зуль­та­тив­ну ні­чию в Мюн­хе­ні, але ре­аль­ність по­со­ро­ми­ла ро­же­вих опти­міс­тів — 0:7.

Звісно, можна сказати, що суддя з Шотландії Вільям Коллам убив інтригу в цьому протистоянні 1/8 фіналу вже на старті зустрічі на «Альянц Арені», коли в суперечливому епізоді на 3-й хвилині не тільки призначив пенальті, а й вилучив центрального захисника гостей Олександра Кучера — нібито за «фол останньої надії».
Сам Кучер вважає, що в епізоді, що призвів до вилучення, його німецький опонент краще зіграв у протиборстві, коли захисник намагався вибити м’яч на кутовий.
«Хотів прокинути м’яч, але не влучив по ньому. Не скажу, що там був якийсь контакт. Маріо Гьотце грамотно впав, і суддя призначив 11-метровий. Гадаю, ситуація не тягнула на вилучення», — сказав Кучер офіційному сайту гірників.

Published in Футбол
П'ятниця, 13 Березень 2015 18:26

«Бронзова» Семеренко

У фін­сько­му міс­теч­ку Кон­тіо­лах­ті на­бли­жає­ть­ся до за­вер­шен­ня чем­піо­нат сві­ту з бі­ат­ло­ну. Для збір­ної Ук­раї­ни, яка піс­ля вда­ло­го олім­пій­сько­го цик­лу ни­ні пе­ре­бу­ває в по­шу­ку но­вих зі­ро­чок, ці зма­ган­ня успіш­ни­ми зро­би­ла до­свід­че­на Ва­ля Се­ме­рен­ко.

У жіночій спринтерській гонці, що відбулася в другий змагальний день першості, до сильного поривчастого вітру додалися сутінки і рясний снігопад.
Валя Семеренко мала четвертий стартовий номер і фактично прокладала лижню для суперниць. Українка зробила акцент на точність і швидкострільність, і серед усіх учасниць у Семеренко виявився найкращий сумарний час стрільби. Після чистої стрільби лежачи Валя якийсь час залишалася лідером аж доти, доки відстрілялася Марі Дорен-Абер.
Упоратися з француженкою нашій біатлоністці не вдалося і на фініші: припустившись промаху в стійці, Валя фінішувала в 20 секундах позаду суперниці. Для Марі це перше золото чемпіонатів світу, а вона ж тільки в січні повернулася в Кубок світу після народження дитини!

Понад 2,4 мільярда людей по всьому світу залишають карієс без лікування. Це показало міжнародне стоматологічне дослідження.
Експерти стурбовані такою кількістю людей, які нехтують здоров’ям зубів, незважаючи на те що багатьом відомі способи боротьби та запобігання захворюванню. Фахівці попереджають, що руйнування зубів може викликати сильний біль, інфекції і проблеми з ростом у дітей.
Аналіз даних засвідчив, що карієс не лише дитяча проблема. Серед дорослих багато людей також не звертаються вчасно до стоматолога і нехтують гігієною порожнини рота. Карієс виникає, коли кислоти у порожнині рота розчиняють зовнішні шари зубів. Якщо його не лікувати, це може призвести до таких проблем, як захворювання ясен, абсцеси. Дуже важливо для загального здоров’я підтримувати порожнину рота і зуби здоровими, підкреслили дослідники.

Університет Квінсленда знайшов в отруті павуків пептидні сполуки, що блокують передачу больових сигналів, передає «Ремедіум». За словами вчених, це відкриття дозволить створити новий тип сильних знеболюючих.
Як відомо, у світі налічується близько 45 тисяч павуків, які знерухомлюють жертву отрутою. І в цих отрутах міститься до мільйона різних пептидів, потенційно важливих для медицини. Але поки що фахівці дослідили не більше 0,01% цих сполук.
У рамках останнього дослідження вчені шукали речовини, що вибірково блокують підтип іонних каналів, — Nav1.7. Ці канали відіграють ключову роль у передачі больових імпульсів. Наприклад, люди, які позбавлені цих каналів через рідкісні мутації, не відчувають болю.
Нова методика дозволила проаналізувати склад отрут 205 видів павуків. У 40% отрут були виявлені речовини, що блокують Nav1.7. Із семи найбільш активних молекул відібрали одну пептидну сполуку. Вона відрізняється високою хімічною, біологічною і термічною стабільністю.

П'ятниця, 13 Березень 2015 18:14

Аденома простати: що робити?

За твер­джен­ням фа­хів­ців, аде­но­ма прос­та­ти — най­більш по­ши­ре­на уро­ло­гіч­на па­то­ло­гія. Так, у со­ро­ка­річ­них чо­ло­ві­ків аде­но­ма зу­стрі­чає­ть­ся з час­то­тою 20%, у ві­ці 50 ро­ків — 50%, а у 80 ро­ків — уже в 90% пред­став­ни­ків силь­ної ста­ті. Од­не сло­во, діа­гноз «аде­но­ма прос­та­ти» мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний прак­тич­но кож­но­му чо­ло­ві­ко­ві.
Як роз­піз­на­ти па­то­ло­гію на ран­ніх ста­ді­ях? Чо­му від­да­ти пе­ре­ва­гу — ме­ди­ка­мен­тоз­но­му чи хі­рур­гіч­но­му лі­ку­ван­ню аде­но­ми прос­та­ти? На ці та ін­ші за­пи­тан­ня, по­в’яза­ні з цією не­ду­гою, ми по­про­си­ли від­по­віс­ти фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Олек­сан­дра Строя.

— Що таке аденома простати?
— Передміхурова залоза, або простата, — внутрішній статевий орган, що бере участь у дітородній та сексуальній функціях чоловіка. З віком у тканинах цієї залози відбуваються зміни — ущільнення, розростання, утворення вузлів. Це і зветься аденомою простати.

Компанія Bookeen (торгова марка CyBook) збирається випустити у наступному році новий рідер, який буде оснащений сонячною батареєю. Це дозволить читачеві заряджати пристрій, вивчаючи книги під яскравим сонцем або перебуваючи у добре освітленому приміщенні.
Створення подібної читалки стало можливим завдяки партнерській угоді між компаніями Bookeen і SunPartner. Сонячна батарея буде інтегрована прямо в екран майбутнього устрою. Тому незнайомий із технологією від SunPartner споживач далеко не відразу здогадається, що електронна книга взагалі обладнана сонячною батареєю.
Коли саме пристрій з’явиться у продажу, поки говорити зарано.

Published in Це – цікаво
П'ятниця, 13 Березень 2015 13:00

Не звинувачуй світ, роби його ліпшим!

20 БЕРЕЗНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЩАСТЯ

У лю­дей різ­них кра­їн, різ­них на­ціо­наль­но­стей, різ­них ре­лі­гій і по­лі­тич­них пе­ре­ко­нань є од­на спіль­на ме­та — праг­нен­ня до щас­тя. Вра­хо­ву­ючи це, Ге­не­раль­на Асамб­лея ООН ухва­ли­ла ре­зо­лю­цію під на­звою «Щас­тя: ці­лі­сний під­хід до роз­вит­ку», згід­но з якою щас­тя має ста­ти по­каз­ни­ком роз­вит­ку кра­їни.

У 2012 році Генасамблея оголосила 20 березня Міжнародним днем щастя, закликавши всі країни спрямувати зусилля на поліпшення добробуту кожної людини. Але авторство цієї ідеї, підтриманої всіма 193 країнами — учасницями Асамблеї, належить представникам невеликої гірської країни — королівства Бутан.
Звичайно ж, здобути таку підтримку можна було тільки за наявності вагомих аргументів — в ініціаторів їх було достатньо. Згідно з джерелами ця країна першою у світі ще в 1972 році, визначивши основним завданням національної політики щастя її жителів, розробила концепцію валового національного щастя (ВНЩ) — ступінь якості життя, а її Конституція була доповнена положенням: «Держава вживає всіх можливих заходів для створення і підтримання умов, які сприяють досягненню щастя для всієї нації». План реалізації цього положення оновлюється кожні п’ять років після всебічного аналізу його ефективності.

Published in Це – цікаво
П'ятниця, 13 Березень 2015 12:45

Перша дитина Землі в галактиці

Так на­зи­ва­ють Олек­сія Ар­хи­по­ви­ча Лео­но­ва, який 50 ро­ків то­му (18 бе­рез­ня 1965 ро­ку) впер­ше у сві­ті вий­шов у від­кри­тий кос­мос.

У безодні він побував тільки 12,9 секунди, проте для подальшого поступу науки, космонавтики, майбутнього нашої планети зробив багато. Разом із командиром корабля «Восток-2» Павлом Бєляєвим Леонов дотримався плану польоту, розробленого генеральним конструктором Сергієм Корольовим, — не підніматися вище 350 км над Землею. І чи не найголовніше — уникати смертельної небезпеки, бо за бортом — глибокий вакуум, температура з одного боку скафандра +150 градусів, а в тіні -140.
Таке середовище змоделювати на Землі було просто неможливо. Тому Сергій Корольов нічого не приховував від Леонова: «Дій на власний розсуд. Ми в критичний момент нічого тобі не можемо порадити і допомогти...» Діяв. «Але через глибокий вакуум скафандр деформувався, — згадував Леонов, який неодноразово бував у Харкові, зустрічався з журналістами. — Руки вислизнули з рукавиць, а ноги — з чобіт. Опинився в скафандрі, наче у завислому стані. Довго боровся з роздутим космічним костюмом, сили закінчувались. Запас кисню підходив до кінця, тоді я на власний ризик і страх знизив у скафандрі тиск і всупереч інструкції, яка рекомендувала заходити в шлюз ногами, — пропхався в ньому спочатку головою...»

Published in Це – цікаво

Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ар­тист Ук­раї­ни Та­рас Жир­ко, про­від­ний ак­тор На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні Іва­на Фран­ка.

Цікаво, що після школи він три курси вчився на технаря у Львівській політехніці, та різко змінив напрям — і вступив до Київського театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого.
Був актором Першого українського театру для дітей та юнацтва, Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької. З 2004 р. — актор Київського театру ім. І. Франка. У творчому доробку актора — понад 80 ролей на сцені театру і понад 15 — у кіно.
У 2010 р. визнаний кращим телеведучим у телеконкурсі «Відкрий Україну» з програмою «Купаж» на телеканалі «Гамма». Разом із дружиною — заслуженою артисткою України Тетяною Олексенко — виховує двох дітей — сина Володимира-Івана і доньку Анну-Марію.
Наша зустріч відбулася в період сесійних екзаменів, цього разу пан Тарас прагне стати дипломованим режисером, маючи в арсеналі з десяток поставлених вистав.

Published in Вітальня
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».