№ 14 (24113)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

12 КВІТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ АВІА­ЦІЇ І КОС­МО­НА­ВТИ­КИ

ЛЮ­БОВ ДО ЗЕМ­ЛІ, МІСЦЬ, ДЕ НА­РО­ДИВ­СЯ І ВИ­РІС, СЕР­ГІЙ КО­РО­ЛЬОВ ПРО­НІС КРІЗЬ УСЕ СВОЄ ЖИТ­ТЯ

У ни­ніш­ній Ро­сії, ко­ли йдеть­ся про кос­мос, во­лі­ють не зга­ду­ва­ти про вне­сок укра­їн­ців у йо­го під­ко­рен­ня. Жи­то­ми­ря­нин Сер­гій Пав­ло­вич — один із них: на­віть йо­го кон­ку­рен­ти вва­жа­ли, що са­ме за­вдя­ки йо­му Ра­дян­ський Со­юз пер­шим за­пус­тив у кос­мос штуч­ний су­пут­ник, а зго­дом і лю­ди­ну.

Батьківщина ученого — українське Полісся
Народився майбутній підкорювач космосу 12 січня 1907 року в Житомирі. Його батьки, Павло Якович і Марія Миколаївна, вчителювали. Та подружнє життя у них не склалося, і вони розлучилися. Тож хлопчик із трьох років жив у діда й бабусі, Миколи Яковича та Марії Матвіївни Москаленків, у Ніжині.

Коли соціальний статус людини підвищується, його здатність до розмноження падає. Таку заяву зробили дослідники Університету Еморі.
Фахівці вважають, що конкуренція за соціальний статус є одним із найважливіших чинників низької народжуваності в сучасному світі.
Автор дослідження доктор Пол Хупер заявив, що райони мегаполісів із розвиненим ринком праці, в яких ведеться інтенсивна конкуренція за робочі місця, мають найбільш виражене зниження демографічних показників.

Наш спів­роз­мов­ник — Дмит­ро Дроз­дов­ський, кри­тик, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, пе­ре­кла­дач, по­ет, про­за­їк. Кан­ди­дат фі­ло­ло­гіч­них на­ук. Член двох На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — жур­на­ліс­тів і пись­мен­ни­ків. Го­лов­ний ре­дак­тор жур­на­лу «Все­світ», на­уко­вий спів­ро­біт­ник Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри НАН Ук­раї­ни, ви­кла­дач На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. І все це у 29 ро­ків!
Ни­ні без цьо­го на­уков­ця і пись­мен­ни­ка склад­но уяви­ти су­час­ний лі­те­ра­тур­ний про­цес в Ук­раї­ні.

— Па­не Дмит­ре, з яких справ Ви ни­ні скла­да­єте­ся?
— Передусім — це журнал «Всесвіт». На кожному з нас, напевно, є відбиток того, що ми пережили під час Майдану, після Революції Гідності. Нині Україна реінтегрується до Європи.

Published in Вітальня
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 18:42

Кісткову тканину можна відновити

Дослідження вчених Університету Західної Австралії може призвести до винаходу ефективного засобу лікування остеопорозу — захворювання, викликаного віковою втратою кісткової маси у літніх людей.
Остеопороз є поширеним захворюванням, при якому кістки стають крихкими, що призводить до більш високого ризику переломів, ніж при нормальній кістковій тканині. Це відбувається через те, що кісткова тканина втрачає кальцій швидше, ніж організм може його синтезувати.

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 18:36

Нервовий стрес: як із ним боротися?

На дум­ку фа­хів­ців, ни­ні нер­во­вий стрес є од­ним із най­більш по­ши­ре­них за­хво­рю­вань, які ха­рак­те­ри­зую­ть­ся під­ви­ще­ною дра­тів­ли­віс­тю і три­вож­ніс­тю. Від стре­су та йо­го на­слід­ків не за­стра­хо­ва­ний ні­хто.
Що ж мож­на про­ти­ста­ви­ти нер­во­во­му стре­су? Ку­ди і до ко­го звер­та­ти­ся? Що ро­би­ти, як­що це вже тра­пи­ло­ся? З ци­ми за­пи­тан­ня­ми ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Оле­ни Вен­гер.

— Ко­ли ви­ни­кає нер­во­вий стрес?
— Він найчастіше виникає у ситуаціях, які людина не може вирішити власними силами. Основні симптоми стресу — це свого роду реакція організму людини на численні подразники, що мають як позитивний характер для людини, так і негативний.
— Які при­чи­ни ви­ник­нен­ня стре­су?
— Слід зазначити, що психофізіологія стресу досить складна, і спровокувати виникнення цього захворювання може все що завгодно. Стрес характеризується тим, що відбувається сильне збудження нервової системи, потім великий удар отримує ендокринна система людини, після цього хворий стає надзвичайно дратівливим і в нього виникає агресія практично з будьякого приводу, а іноді й узагалі без приводу.
Саме тому, перш ніж розібратися у психофізіології стресу, психіатрові варто максимально точно вивчити не тільки внутрішній стан людини, але і її звички, навички взаємодії з колективом тощо.
До основних причин нервового стресу належать: розставання з близькою людиною або її смерть, моральне або фізичне насильство, проблеми на роботі і вдома, часті конфлікти, психологічний тиск, невдачі в роботі чи навчанні, а також значне перенапруження при високих робочих навантаженнях.
— Які симп­то­ми стре­су і чи мож­на ви­лі­ку­ва­ти йо­го в до­маш­ніх умо­вах?
— Психофізіологія стресу дає можливість вилікувати це захворювання і в домашніх умовах, однак це можна зробити лише тоді, коли стрес носить короткостроковий характер. Водночас постійний і тривалий стрес можна перемогти тільки у стаціонарних умовах. Слід мати на увазі, що такий найбільш небезпечний стрес здатний провокувати різні захворювання серця, шлунковокишкового тракту, ендокринної системи тощо.
— Як же про­во­ди­ти лі­ку­ван­ня нер­во­во­го стре­су?
— Щоб у домашніх умовах подолати нервовий стрес і тривожність, слід вжити такі заходи. Поперше, повністю відмовитися від алкоголю, а також міцного чаю і кави, які у великих кількостях викликають нервове перенапруження, безсоння, здійснюють навантаження на серце і можуть призвести до інших видів розладів.
Подруге, треба включити до раціону харчування хворого різні продукти, що містять вітаміни групи B. Насамперед такі вітаміни містяться в рисі, пшениці, насінні. Багато вітаміну B є й у куразі. Крім цього, не варто взагалі вживати дуже гостру їжу, а також смажені страви і рафіновану їжу без вітамінів.
А любителям здорової їжі рекомендується щодня вживати вітамінний салат. Для його приготування використовують два лимони, а також дватри апельсини, до яких додають 4 ложки меду. Цю суміш рекомендується приймати по десертній ложці перед сніданком, обідом і вечерею.
Крім цього, лікування нервового стресу як для жінок, так і для чоловіків має включати прості страви, які легко засвоюються організмом. Вживати їжу необхідно тільки малими порціями, ретельно пережовуючи її. Після їжі обов’язковий невеликий відпочинок.
— Що ще мож­на ре­ко­мен­ду­ва­ти з по­зи­цій здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя?
— Найефективнішим способом для лікування від нервових стресів є заняття спортом. Постійні щоденні фізичні вправи — це найкращий шлях до повного позбавлення від нервового стресу. Це обумовлено тим, що при фізичних навантаженнях організм людини виділяє особливий гормон — ендорфін. Саме він дарує людині радість, здоров’я і спокій на весь день. Будьякі види фізичних вправ дозволяють максимально швидко позбутися від стресового стану, наповнити м’язи киснем і вивести з них молочну кислоту.
Ефективними є також лікувальні відвари і настої з ромашки, меліси, м’яти та інших лікарських рослин, які можуть у найкоротші терміни допомогти відновити організм і перемогти стрес, а також не допустити виникнення його в подальшому.
Щоб позбутися стресу, лікарі рекомендують використовувати спокійне хобі. Займіться в’язанням, почитайте улюблену книгу, зручно влаштувавшись у кріслі, підіть на риболовлю, подивіться стару добру комедію або мелодраму.
Однак уникайте занадто активних захоплень. Не варто дивитися фільми з надмірно кривавими або динамічними сюжетами. Головне, щоб відбулася зміна подразника на інші відволікаючі предмети. Після трудового дня дуже добре поніжитись у м’якій, розслаблюючій пінній ванні з ароматними травами і морською сіллю. Усе це дозволить швидше заснути.
Ароматерапія — ще один надзвичайно ефективний засіб для боротьби зі стресом. І сьогодні можна придбати суміші олій або трав’яні збори, які забезпечують заспокійливий ефект. Такі трави можуть не тільки максимально розслабити хворого, але й надати йому імпульс, вдихнути енергію і позитивні думки.
Тим, хто піддається постійним нервовим стресам, необхідно оволодіти навичками релаксації, самогіпнозу. Навчіться дихати рівно і правильно. Відмінно допомагає вивчення китайської гімнастики, такої як тайцзицюань або ж ушу.
Давайте собі достатньо часу для відпочинку після робочого дня. Обов’язково добре висипатися. Дорослій працюючій людині рекомендується спати не менше 8 годин на день. Таким чином можна значно зміцнити організм, позбавити його як від стресу, так і від виникнення інших захворювань.
У тому випадку, якщо лікар прописав заспокійливі та седативні ліки, чітко дотримуйтесь інструкції і намагайтеся приймати їх систематично і в один і той же час. У жодному разі не займайтеся самолікуванням!
— А як бу­ти, як­що здо­ла­ти стрес і три­вож­ність са­мо­стій­но не ви­хо­дить?
— У разі сильного нервового стресу хворому призначається госпіталізація. Часто в умовах стаціонару хворому призначають спеціальні седативні лікарські засоби, а також транквілізатори. Вони розслабляють організм, позбавляють від безсоння, знімають ефект тривожності. Крім цього, під час комплексних процедур хворому пропонують аутогенне тренування, гіпнотерапію, а також навчають правильно реагувати на несприятливі події.
Швидке позбавлення від нервового стресу дозволить максимально ефективно вилікувати пацієнта й уникнути розвитку більш тяжких захворювань.

Ярослав ШЛАПАК, Укрінформ

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 18:32

Несподіванки Ліги Чемпіонів

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші чвертьфінальні поєдинки. Не всі фаворити довели свій статус — мадридський «Реал» поставив під сумнів свій вихід до півфіналу, поступившись німецькому «Вольфсбургу», «Барселона» непереконливо переграла інший мадридський клуб — «Атлетико», «Баварія» задовольнилася одним голом у ворота «Бенфіки», а ПСЖ втратив перемогу в протистоянні з «Манчестер Сіті».
Найцікавішим матчем вівторка було протистояння суперників по іспанській лізі. «Барселона», яка на вихідних програла мадридському «Реалу» класичний поєдинок чемпіонату, намагалася компенсувати невдачу в зустрічі з «Атлетико».

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 18:26

Нокаут від «Шахтаря»

У чер­го­во­му ту­рі віт­чиз­ня­ної фут­боль­ної прем’­єр-лі­ги між гос­по­да­ря­ми та гос­тя­ми за­фік­со­ва­но рів­но­ва­гу: дві пе­ре­мо­ги — на ра­хун­ку гос­по­да­рів, так са­мо дві­чі три ба­ли бра­ли гос­ті, а ще два мат­чі за­вер­ши­ли­ся під­пи­сан­ням ми­ро­вої.

Донецький «Шахтар» перед поєдинком у Лізі Європи потренувався на харківському «Металісті». У поєдинку на «Арені Львів» команда Мірчі Луческу відвантажила у ворота Ільющенкова 8 м’ячів.
Матч розпочався за повного контролю господарів. Гірники нав’язали харків’янам свою гру, і вже на шостій хвилині спочатку Марлос пробив у поперечину, а за кілька миттєвостей Тайсон вивів свою команду вперед.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 18:20

Кубок України – без «Динамо»

Сен­са­ція ста­ла­ся у фут­боль­но­му Куб­ку Ук­раї­ни на ста­дії чверть­фі­на­лу: скром­на і за скла­дом, і за фі­нан­со­ви­ми мож­ли­вос­тя­ми «Олек­сан­дрія» ви­би­ла з ро­зі­гра­шу од­но­го з двох гран­дів віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу — ки­їв­ське «Ди­на­мо». На­став­ник ки­ян Сер­гій Реб­ров ви­рі­шив пе­ре­ві­ри­ти ба­га­тьох фут­бо­ліс­тів із най­ближ­чо­го ре­зер­ву, і во­ни не змог­ли ні­чо­го вді­яти в зу­стрі­чі, яка не ма­ла ста­но­ви­ти для фа­во­ри­та жод­них проб­лем.

«Динамо» ще й фактично стало жертвою власного жесту доброї волі. 1 березня, коли відбувся перший поєдинок чвертьфінальної стадії, кияни погодилися провести формально виїзний поєдинок на своєму полі, бо домашня арена «Олександрії» на той час була ще не готова. У Києві команди зіграли внічию 1:1.

Published in Футбол
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 13:17

Польоти Романа Балаяна

15 КВІТНЯ — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОМАНА БАЛАЯНА, УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА, СЦЕНАРИСТА, ПРОДЮСЕРА

Ре­жи­сер і сце­на­рист Ро­ман Гур­ге­но­вич Ба­ла­ян на­ро­див­ся 15 квіт­ня 1941 ро­ку в се­лі Не­ркін Ора­таг Мар­да­керт­сько­го райо­ну На­гір­но-Ка­ра­бах­ської ав­то­ном­ної об­лас­ті Азер­бай­джан­ської РСР. Йо­го бать­ко за­ги­нув на фрон­ті під час Ве­ли­кої Віт­чиз­ня­ної вій­ни, ма­ти пра­цю­ва­ла лі­ка­рем, гра­ла у міс­це­вих те­ат­раль­них гурт­ках.

У 1948 році сім’я переїхала в Грозний, а в 1951му повернулася до Нагірного Карабаху.
У 1959–1961 роках Роман Балаян був актором Вірменського Степанакертського драматичного театру ім. М. Горького (м. Степанакерт, Нагірний Карабах). А в 1961 році він виїхав до Вірменії, де з 1961го по 1964й навчався на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту.

Published in Культура

Улюблений киянами будинок на вулиці Шовковичній, названий «Шоколадним будинком» за характерний колір, отримав нові принади для відвідувачів. В унікальних інтер’єрах Київський національний музей російського мистецтва та Мистецький центр «Шоколадний будинок» презентують проект «Музей скульптури і декоративноужиткового мистецтва».
Колишній особняк відомого купця і мецената Семена Могилевцева, що побудував 1901 року талановитий архітектор Володимир Ніколаєв, у 2009 році було передано Київському музею російського мистецтва, тоді й розпочато ґрунтовну реставрацію. Нині око відвідувачів милують дивовижні розписи, дерев’яна інкрустація, які вдалося зберегти.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».