Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Грудень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 30 Грудень 2016 01:07

Що подарувати дітям на Різдво?

Це запитання щороку непокоїть батьків у всьому світі. З одного боку, все нібито зрозуміло: запитайте у дитини, чого їй хочеться, і проблема вирішена — вранці під ялиночкою з’явиться втілення дитячих мрій.
Але якщо ви хочете зробити сюрприз, можна порадити чудовий подарунок дітям від 4 до 13 років. Подаруйте своїй дитині дряпачку — незвичайний спосіб створення картин-гравюр. За допомогою ручки-гравера дитина акуратно штрихами по малюнку знімає верхній шар. Таким чином, виходить оригінальна картина-гравюра.
Дряпачки можна поділити за рівнем складності відповідно до віку дитини. Для старших дітей (10, 11, 12 років) — більш складні малюнки — замки, фортеці, космічні персонажі, а для малят — прості, де не потрібно особливих зусиль.

Published in Розмаїття
П'ятниця, 30 Грудень 2016 01:03

У чому зустрічати 2017-й?

Щоб зустріч Нового року змогла задобрити його покровителя і принесла удачу в дім, для цього бажано підібрати відповідний одяг і правильно накрити стіл.
2017 рік Півня необхідно зустрічати в яскравих нарядах, які викликають асоціації з вогняною стихією. Відзначати Новий рік бажано у таких відтінках: рудий, коричневий, золотистий, жовтий, оранжевий, червоний, бордовий. Крім традиційних кольорів, можна і в зеленому, з блакитними або синіми відтінками.
Підійдуть легкі сукні з пишним подолом і брюки вільного крою, але бажано з натурального матеріалу. Безпрограшний варіант — зустрічати новий рік у червоному платті.

Published in Розмаїття

Зу­стрі­ча­ти Но­вий 2017 рік ба­жа­но в ко­лі сім’ї, одяг­не­ним у щось яс­кра­ве, але слід зна­ти мі­ру. Адже за схід­ним ка­лен­да­рем 2017 рік — час Вог­нен­но­го Пів­ня.
Лю­ди­на, яка на­ро­ди­ла­ся в цей рік, — хо­ро­ший сім’­янин, зав­жди в пер­ших ря­дах і все бе­ре на се­бе. Щоб до­сяг­ти по­став­ле­ної ме­ти, го­то­ва пі­ти на ба­га­то що. А ще во­на від­мін­но роз­би­рає­ть­ся в мо­ді й дбає про свій зов­ніш­ній ви­гляд.
Ас­тро­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють у рік Пів­ня не лі­ну­ва­ти­ся, а бу­ти на­по­лег­ли­ви­ми і ак­тив­ни­ми. І го­то­ви­ми до то­го, що в на­шо­му жит­ті у цьо­му ро­ці від­бу­дуть­ся знач­ні змі­ни, які слід не бо­яти­ся прийня­ти.

Published in Це – цікаво

Тра­ди­цій­но на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку біль­шість лю­дей на­ма­гаю­ть­ся спог­ля­да­ти в май­бут­нє з опти­міз­мом. Раз по раз, зу­стрі­ча­ючи різд­вя­но-но­во­річ­ні свя­та, ми ві­ри­мо, що по­пе­ре­ду всіх нас обо­в’яз­ко­во че­кає кра­ща до­ля, опти­міс­тич­ні­ший на­стрій та щас­ли­ві­ше май­бут­нє...

Часом сподівання справджуються, а подекуди нові будні, що змінюють попередні, приносять більше розчарувань. Та попри все ніщо не завадить переважній більшості громадян знову й знову покладати надії на прийдешнє. Вочевидь, так уже влаштована людська природа.
Українська нація традиційно вважається доволі оптимістичною. Навіть незважаючи на те, що впродовж сотень років наш народ натерпівся чимало лиха, як видатні особистості, так і рядові громадяни намагаються вірити в краще. Подекуди таку віру підкріплює непогане вміння робити правильні висновки з пережитих помилок. Котрі, у свою чергу, неможливо проаналізувати без періодичного підбиття підсумків.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:20

Непереможний Усик

Ук­ра­їн­ський бок­сер Олек­сандр Усик упер­ше від­сто­яв ти­тул чем­піо­на сві­ту за вер­сією WBO у пер­шій важ­кій ва­зі. До бою він мав де­сять пе­ре­мог у де­ся­ти по­єдин­ках, дев’ять з яких за­кін­чи­ли­ся но­ка­утом. 28-річ­но­го Та­бі­со Мчу­ну з Пів­ден­но-Аф­ри­кан­ської Рес­пуб­лі­ки урод­же­нець Сім­фе­ро­по­ля но­ка­уту­вав у дев’­ято­му ра­ун­ді.

До поєдинку південноафриканець мав 17 перемог, 11 нокаутів та дві поразки. Бій пройшов у місті Інглвуд і став для Усика дебютним на американському рингу.
Бій, як і очікувалось, склався непросто для українця. Поєдинок розпочався з розвідки. Суперники не ризикували.

Published in Бокс

Про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти за­вер­ши­ли пер­ший три­местр се­зо­ну у каз­ко­во­му за ат­мо­сфе­рою чесь­ко­му Но­во­му Мес­ті. Упро­довж чо­ти­рьох днів тре­тьо­го ета­пу Куб­ка сві­ту пе­ре­пов­не­ні ба­га­то­ти­сяч­ні три­бу­ни ві­та­ли всіх спортс­ме­нів, але най­біль­ше, звіс­но, че­ка­ли успі­ху від сво­їх улюб­лен­ців. У не­ді­лю че­хи та­ки до­че­ка­ли­ся: піс­ля двох не над­то вда­лих пе­ре­го­нів Габ­рі­ела Ко­ука­ло­ва ви­гра­ла елі­тар­ну гон­ку з ма­со­вим стар­том.

Того ж дня свій найкращий результат показали й українські біатлоністи: в чоловічому масстарті до останньої стрільби претендував на призове місце Дмитро Підручний, але, зрештою, фінішував п’ятим і задовольнився участю у квітковій церемонії.

Довгий час вважалося, що можна зберегти спогади у мізках тільки, якщо відповідні нейрони були активні. Проте зараз, схоже, з’ясувалося, що це не завжди так, тобто може дуже допомогти тим, хто страждає від короткочасної втрати пам’яті.
Учені виявили, що стимуляція мозку слабкими розрядами електрики (зокрема, імпульс транскраніальної магнітної стимуляції) може оживити недавні спогади. Наш розум може уповільнити короткострокові спогади аж до їх неактивного стану, де вони перебувають у фоновому режимі, але готові повернутися, коли це необхідно.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:05

Ангіна, як з нею боротися?

Чхан­ня, ка­шель, біль у гор­лі, тем­пе­ра­ту­ра — зви­чай­ні симп­то­ми, які ми тра­ди­цій­но від­но­си­мо до за­сту­ди. Але на­віть за­сту­да й ан­гі­на, не ка­жу­чи вже про грип, — хво­ро­би різ­ної при­ро­ди.
За­сту­дою (ГРЗ) мож­на за­ра­зи­тися — це за­паль­ний про­цес, що ви­ни­кає в ре­зуль­та­ті пе­ре­охо­ло­джен­ня ор­га­ніз­му. Про­тяг­ло, про­мо­чи­ли но­ги, ви­пи­ли склян­ку кри­жа­ної во­ди — здрас­туй, за­сту­да! При­чи­ною ви­ник­нен­ня ан­гі­ни є хво­ро­бот­вор­ні бак­те­рії, що вра­жа­ють лім­фо­їд­ні вуз­ли. 
Як же все від­бу­ває­ть­ся у де­та­лях і з на­уко­вої точ­ки зо­ру? А та­кож: як пе­ре­ма­га­ти ан­гі­ну? Про це ми роз­пи­та­ли спе­ціа­ліс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ан­дрія БАРИ­ЛЯ­КА.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 14:01

Новий рік стукає у двері

Новий рік завжди для нас — одне з найбільш улюблених і довгоочікуваних свят. Його з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Адже в новорічний вечір панує особлива атмосфера. У народі побутує думка, що як зустрінеш рік, так його і проведеш.
Тому з наближенням свята часто замислюємося, де і як зустріти його, що одягнути й приготувати, щоб прийдешній рік видався вдалим і щасливим.
Згідно зі східним календарем на зміну допитливій і активній Вогненній Мавпі у 2017 році прийде Червоний Півень. Диктувати свої умови він почне з початком європейського 2017 року, а вступить у свої права 28 січня і, за прогнозами астрологів, буде насичений емоційними переживаннями, важливими та незабутніми подіями.

Published in Духовність

Свя­то Різд­ва Хрис­то­во­го пра­во­слав­ні і ка­то­ли­ки від­зна­ча­ють у різ­ні да­ти. Ба­га­тьох ці­ка­вить за­пи­тан­ня: а ко­ли ж на­справ­ді на­ро­див­ся Хрис­тос — 25 груд­ня чи 7 січ­ня?

Насправді дата народження Спасителя світу достовірно невідома. Марно шукати відповідь на це запитання у Святому Письмі — там ви не знайдете ні дня, ні навіть точного року, коли відбулася ця знаменна подія. Існує думка, що Христос узагалі народився не взимку, а восени — на свято Суккот — саме тоді, вважають багато істориків, був проведений перепис населення в Іудеї, описаний в Євангелії.

Published in Духовність

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».