Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 02 Грудень 2016 11:26

Героям слава!

БЛА­ГО­ДІЙ­НИЙ ФОНД «ГЕ­РО­ЇКА» ВША­НО­ВУЄ ПАМ’­ЯТЬ ВО­ЯКІВ УНР, УПА І ВО­ЇНІВ УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВІЙ­СЬКА

На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни не­по­да­лік ад­мін­кор­до­ну з оку­по­ва­ним Кри­мом від­кри­то пам’­ят­ник «Крим­ча­нам, за­гиб­лим у бо­ях за єд­ність Ук­раї­ни». Він спо­ру­дже­ний кош­том цьо­го фон­ду, який спе­ціа­лі­зує­ть­ся на по­пу­ля­ри­за­ції іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го вій­ська.

Нині рідну землю захищають вихідці з різних куточків України, в тому числі з Криму. Люди, які народились і виросли на півострові, під час його окупації залишилися вірними українській присязі і не купилися на солодкі обіцянки ворога. Більш того, вони, як тільки-но на Донбасі почалися бойові дії, пішли воювати.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 02 Грудень 2016 11:02

Це величне слово – рух...

У дні, ко­ли на­ша дер­жа­ва від­зна­чає 25-річ­чя про­ве­ден­ня Все­ук­ра­їн­сько­го ре­фе­рен­ду­му на під­твер­джен­ня Ак­та про Не­за­леж­ність, схо­же, роз­по­ча­ло­ся від­ро­джен­ня ста­рих брен­дів.
25 ро­ків то­му од­нією з про­від­них по­лі­тич­них сил був На­род­ний рух Ук­раї­ни, або прос­то Рух, очо­лю­ва­ний ле­ген­дар­ним В’яче­сла­вом Чор­но­во­лом. Сьо­го­дні, піс­ля три­ва­лої пе­ре­рви, на­зва «Рух» зно­ву по­вер­тає­ть­ся до ве­ли­кої по­лі­ти­ки. І ви­ко­рис­то­ву­ють її, що­най­мен­ше, два вель­ми зна­ко­вих для Ук­раї­ни ді­ячі.

Published in Суспільство
Сторiнка 12 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».