Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Грудень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Уліт­ку 1986 ро­ку над зруй­но­ва­ним енер­го­бло­ком Чор­но­биль­ської стан­ції зве­ли сар­ко­фаг. Усь­ого за 206 днів. Ме­та — за­хис­ти­ти світ від про­ник­нен­ня в ат­мо­сфе­ру ра­діо­нук­лі­дів, які за­ли­ши­лись в енер­го­бло­ці.

Від самого початку свого існування він сприймався як тимчасовий і призначався на 30річний термін експлуатації. За цей час його конструкції зносилися, а в деяких місцях узагалі в аварійному стані. Особливо помітно це стало в лютому 2013 року, коли стався обвал кількох сотень квадратних метрів навісних плит даху над машинним залом енергоблоку. Про необхідність спорудження нового, більш надійного укриття, заговорили ще на початку 90х років.

Published in Пам'ять

Сьо­го­дні в усьо­му сві­ті за іні­ці­ати­ви ООН від­зна­чає­ть­ся Між­на­род­ний день бо­роть­би з ко­руп­цією — са­ме 9 груд­ня, 13 ро­ків то­му, бу­ла від­кри­та для під­пи­сан­ня Кон­вен­ція ООН про­ти ко­руп­ції.

По суті, ні для кого не секрет, що корупція — це виклик ХХІ століття, і не тільки в Україні, а й для всієї світової спільноти, адже вона дуже часто стає повсякденним способом життя, що роз’їдає суспільство, державні інституції та авторитет багатьох держав.
Утім, схоже, що в нашій державі до цього ганебного явища ставлення усе ж таки — особливе. Принаймні, з огляду на те, що на офіційному рівні і вже не перший місяць відбувається небачена досі боротьба з корупцією.

Published in Суспільство

Піс­ля ви­льо­ту з Лі­ги чем­піо­нів ки­їв­ське «Ди­на­мо» мо­же зо­се­ре­ди­ти­ся на чем­піо­на­ті та Куб­ку Ук­раї­ни. У гос­тьо­во­му мат­чі з луць­кою «Во­лин­ню» Сер­гій Реб­ров не став ро­би­ти гло­баль­ної ро­та­ції скла­ду. Ви­ді­ли­ти мож­на ли­ше по­яву з пер­ших хви­лин мо­ло­до­го Орі­хов­сько­го та пів­за­хис­ни­ка Ар­те­ма Гро­мо­ва.

«Динамо» на правах фаворита захопило ініціативу вже зі старту матчу, однак на початку зустрічі киян зустрів «холодний душ» у виконанні швидкого гола господарів. Шабанов зза меж штрафного майданчика завдав потужного удару, Рудько відбив м’яч перед собою, але першими на добиванні виявилися не захисники киян, а Діденко, який пробив під поперечину.

Published in Футбол

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпіона світу з шахів, перемігши на тайбрейку народженого в українському Сімферополі Сергія Карякіна, який був «анексований» Росією ще в 2009 році, задовго до окупації Кримського півострова.
Основна частина матчу, проведена з класичним контролем часу, завершилася внічию (6:6). Від початку матчу Карлсен тиснув на свого суперника і міг перемагати Карякіна, але Сергій щоразу знаходив можливість звести гру до нічиєї.

П'ятниця, 02 Грудень 2016 16:01

Уся надія на «Шахтар»

Слі­дом за ки­їв­ським «Ди­на­мо», яке про­ва­ли­ло­ся в Лі­зі чем­піо­нів, за тур до за­вер­шен­ня гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги Єв­ро­пи втра­ти­ла шан­си на про­дов­жен­ня бо­роть­би в єв­ро­тур­ні­рі лу­ган­ська «Зо­ря».

Лише донецький «Шахтар» продовжує в цьому ж змаганні штампувати перемоги і доводити, що в наступному сезоні місце гірників — у чемпіонській лізі.
Донецький «Шахтар» колекціонує перемоги: у п’ятому турі підопічні Фонсеки вдруге в сезоні завдали розгромної поразки турецькому «Коньяспору».

Published in Футбол
П'ятниця, 02 Грудень 2016 15:51

Хронічні риніти: як діяти?

Хро­ніч­ні ри­ні­ти псу­ють жит­тя ба­га­тьом. Осо­бли­во за­гос­трюю­ть­ся проб­ле­ми та­ких страж­даль­ців із на­стан­ням хо­ло­дів і мо­ро­зів. Чим мож­на за­ра­ди­ти у та­ких ви­пад­ках?

За рекомендаціями ми звернулися до фахівця — Олек­сан­дра Науменка, доктора медичних наук, професора кафедри отоларингології Національного медуніверситету імені О. О. Богомольця.

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Бор­щев­ський, ві­до­мий ук­ра­їн­ський дип­ло­мат (має ранг Над­зви­чай­но­го і Пов­но­важ­но­го По­слан­ни­ка), пе­ре­кла­дач, пуб­лі­цист, по­ет, ав­тор епі­грам, ла­уре­ат пре­мій ім. М. Риль­сько­го, М. Го­го­ля, В. Ко­чу­ра, М. Ку­лі­ша та ін.

С. Борщевський переклав десятки томів прози і поезії вершинних творів класиків іспаномовних культур. Для театрів України переклав понад 30 п’єс, серед них світові класики — Лопе де Вега, П. Кальдерон, А. Касон, Буеро Вальєхо, Вільям Шекспір...
Іспанською переклав тексти українських пісень, вірші Тараса Шевченка, поеми Бориса Грінченка «Матільда Аграманте» та Бориса Олійника «Ода музиці».

Published in Вітальня
П'ятниця, 02 Грудень 2016 15:30

У чому сенс існування?

Ко­ли те­атр бе­реть­ся за кла­си­ку, то пе­ред ним зав­жди сто­їть ве­ли­ка від­по­ві­даль­ність. Адже но­ву ви­ста­ву гля­дач обо­в’яз­ко­во по­рів­ню­ва­ти­ме з по­пе­ред­ні­ми по­ста­но­вка­ми.

Що можна розповісти нового про загальновідомий твір, як змусити глядача подивитися на нього іншими очима?
Саме таке завдання стояло перед молодим режисером Тамарою Труновою, яка поставила трагіфарс «Безприданниця. Версії» за п’єсою Олександра Островського у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Published in Культура
П'ятниця, 02 Грудень 2016 15:24

У кожного свій бар'єр

Мік­ро­сце­на Ки­їв­ської ака­де­міч­ної май­стер­ні те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я» вже не пер­ший рік є твор­чим май­дан­чи­ком, на яко­му ви­про­бо­ву­ють свої си­ли мо­ло­ді ук­ра­їн­ські ре­жи­се­ри та ак­то­ри. Не­рід­ко ук­ра­їн­ський гля­дач тут від­кри­ває ві­до­мих на За­хо­ді, але ма­лозна­них в Ук­раї­ні дра­ма­тур­гів.

Саме таким відкриттям стала постановка Валерією Демченко вистави «Бар’єр» за повістю відомого болгарського письменника Павла Вежинова (1914–1983).

Published in Культура
П'ятниця, 02 Грудень 2016 15:16

Народження музею

ДО 160-РІЧ­ЧЯ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ІВА­НА ФРАН­КА

Цьо­го ро­ку ми від­зна­ча­ємо 160-річ­чя від дня на­ро­джен­ня ве­ли­ко­го ук­ра­їн­сько­го по­ета, про­за­їка, гро­мад­сько­го та по­лі­тич­но­го ді­яча Іва­на Фран­ка. 25 лис­то­па­да на­реш­ті від­бу­ло­ся дов­го­очі­ку­ва­не від­крит­тя квар­ти­ри-му­зею ро­ди­ни І. Фран­ка у Ки­єві, у бу­дин­ку по вул. Во­ло­ди­мир­ській, 48-а.

Музей було створено за ініціативи онука Івана Франка — Роланда Тарасовича, голови правління Міжнародного фонду Івана Франка, у квартирі № 15, куди в 1949 році радянською владою було примусово переселено зі Львова родину Франків.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».