Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 07, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі «Ко­ле­со» стар­ту­вав ук­ра­їн­ський фор­мат Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyvskyFest. Відкриваючи Фестиваль, директор цього театрального форуму, народна…
Міністерство культури України спільно з Одеською кіностудією та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України заснували конкурс короткометражних фільмів імені Кіри…
8 ЛИСТОПАДА В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ ВИЙШОВ ФІЛЬМ «ДИКЕ ПОЛЕ», ЗНЯТИЙ ЗА РОМАНОМ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД» Ав­то­ром кар­ти­ни ви­сту­пив Яро­слав Ло­ди­гін —…
30 жовт­ня на 87-му ро­ці пі­шов із жит­тя зна­ме­ни­тий ук­ра­їн­ський ху­дож­ник-муль­ти­плі­ка­тор, ре­жи­сер і сце­на­рист Да­вид Чер­кась­кий. Він по­мер у лі­кар­ні,…
В афі­ші Арт-цен­тру іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни по­ряд із кон­церт­ни­ми про­гра­ма­ми все час­ті­ше з’яв­ляю­ть­ся дра­ма­тич­ні ви­ста­ви.Не­що­дав­но за­слу­же­на ар­тист­ка…
Від ви­став­ки до ви­став­ки на­род за­вми­рає бі­ля йо­го кар­тин. Він — справж­ній май­стер від­тво­рю­ва­ти кра­су при­ро­ди. Йо­го пей­за­жі за­хоп­лю­ють, ди­ву­ють,…
Новою роботою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки стала вистава «Дерева помирають стоячи» за п’єсою Алехандро Касона. Це…
Олександр Василенко — народний артист України. На Міжнародному фестивалі «Світ музики», який відбувся в Італії у 2000-му році (з’їхалися митці…
Наш сьо­го­дні­шній гість — ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го за­слу­же­но­го ака­де­міч­но­го ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го хо­ру Ук­раї­ни іме­ні Гри­го­рія Ве­рьов­ки, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Зе­но­вій…
В Ін­сти­ту­ті між­на­род­них від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка від­кри­ли но­ву ви­став­ку ві­до­мо­го ук­ра­їн­сько­го ху­дож­ни­ка Юрія На­гул­ка «Код на­ції.…
Сестри Галина і Людмила Турчак разом на сцені майже 25 років. Вони — лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Ті, хто…
Цьо­го­річ­ний Фес­ти­валь «Ма­рія» про­хо­див під дво­ма чер­во­ни­ми да­та­ми — 15-річ­чя фес­ти­ва­лю й від­зна­чен­ня юві­лею 75-річ­чя за­сно­вни­ці «Марії», ві­до­мої акт­ри­си Ла­ри­си…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».