Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 07, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Хто з нас, укра­їн­ців, хо­ча б раз по­бу­вав­ши на кон­цер­ті На­ціо­наль­ної за­слу­же­ної ка­пе­ли бан­ду­рис­тів Ук­раї­ни іме­ні Гри­го­рія Май­бо­ро­ди, за­ли­шив­ся бай­ду­жим…
Комітет з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив лауреатів за…
10 ЛЮТОГО — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОБЕРТА АЛЬБЕРТОВИЧА КЛЯВІНА (1929–2002), УКРАЇНСЬКОГО АРТИСТА БАЛЕТУ, БАЛЕТМЕЙСТЕРА Ро­берт Аль­бер­то­вич Кля­він (справж­нє…
За­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Люд­ми­ла Ко­ло­со­вич дав­но мрі­яла по­ста­ви­ти ви­ста­ву про ві­до­му мек­си­кан­ську ху­дож­ни­цю Фрі­ду Ка­ло. Вті­ли­ти цей за­дум у жит­тя…
На­ціо­наль­ний му­зей «Ки­їв­ська кар­тин­на га­ле­рея» за­про­сив на від­крит­тя ви­став­ки все­світ­ньо ві­до­мо­го мит­ця, на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Іва­на Мар­чу­ка «Зем­ля моя —…
Вік­то­рія Ва­са­ла­тій. Акт­ри­са На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка. Ла­уре­ат Пре­мії «Ки­їв­ська пек­то­раль» за му­зи­ку до мю­зик­лу «Едіт Пі­аф.…
Українська актриса, народна артистка України Наталія Сумська з’явиться в історичній драмі «Чорний ворон» за мотивами однойменного роману Василя Шкляра. Про…
На здобуття Премії імені М. Рильського, якою відзначають прозаїків і поетів за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів або…
Кар­ти­ну ви­дат­но­го ук­ра­їн­сько­го жи­во­пис­ця дру­гої по­ло­ви­ни ХIХ — по­чат­ку XX сто­літь Сер­гія Ва­силь­ків­сько­го «Етюд з бу­дин­ком» че­рез 75 ро­ків зно­ву…
Най­ста­рі­ший при­ват­ний те­атр Ук­раї­ни — Ки­їв­ський дра­ма­тич­ний те­атр «Бра­во» — не­що­дав­но звер­нув­ся до су­час­ної фран­цузь­кої дра­ма­тур­гії. Тут по­ста­ви­ли ви­ста­ву «Ан­ге­ли…
Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України відомий не тільки на теренах України, а й за кордоном. Він…
В Одесі з’явився всесвітньо відомий арт-об’єкт. Багатотонна інсталяція Love, яка прославилася на весь світ після демонстрації на культовому американському фестивалі…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».