№ 25 (24124)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У Державній службі зайнятості запевнили, що вже переформатувалися і готові забезпечити молодь робочими місцями.
Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Стан та перспективи розвитку системи професійної орієнтації молоді» повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.
«Державна служба зайнятості сьогодні форматується. Якщо ви приходили раніше до Державної служби зайнятості як людина, яка шукає працівника, то вам давали кого завгодно. Всі сьогодні кажуть, що ми — «виплатна каса». Ми не «виплатна каса», ми переформатувалися. Ми сьогодні працюємо чітко з роботодавцем і готові підбирати персонал під молодь», — сказав Кравченко.

Published in Суспільство
П'ятниця, 24 Червень 2016 17:56

Соціальні пріорітети уряду на 2016 рік

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни має на­мір за­без­пе­чи­ти по­етап­не зрос­тан­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти з ме­тою ство­рен­ня від­чут­ної ди­фе­рен­ці­а­ції з роз­мі­ра­ми дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю.
Про це йдеть­ся у Пла­ні пріо­ри­тет­них дій уря­ду на 2016 рік, роз­мі­ще­но­му на Уря­до­во­му пор­та­лі.

«Забезпечення поетапного зростання мінімальної заробітної плати з метою створення відчутної диференціації з розмірами державної соціальної допомоги та допомоги по безробіттю, що сприятиме підвищенню стимулювання до праці, підвищенню рівня життя працюючих та зменшенню рівня бідності серед працюючих громадян», — йдеться в документі.
Автори Плану визнають, що нині рівень заробітної плати в Україні є найнижчим серед європейських держав. У результаті 19,4% працюючих українців потрапляє в категорію бідних; серед сімей з дітьми, в яких обоє батьків працюють, цей показник становить 18,9%.

Published in Суспільство

Міністерство юстиції розробляє механізм спрощеної реєстрації шлюбу особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, за яким його невідкладно реєструватимуть у РАЦСі за поданою ними заявою.
Про це на брифінгу 16 червня заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
«Ми зараз відпрацьовуємо механізм спрощеної реєстрації шлюбу особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях. У Сімейному кодексі є певні строки — 30 днів з моменту подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Ми маємо ідею, щоб для тих осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечити реєстрацію шлюбу невідкладно за їхньою заявою, якщо вони подають таку заяву до будьякого РАЦСу на всій території України, без будьяких бюрократичних процедур, передбачених чинним сімейним законодавством», — зазначив Павло Петренко.

Published in Суспільство
П'ятниця, 24 Червень 2016 12:44

Росіяни заснували польську партію

Лі­дер пар­тії «Змі­на» не знав, що йо­го ді­яль­ність фі­нан­су­ють ро­сій­ські спец­служ­би — та­кою є лі­нія за­хис­ту ареш­то­ва­но­го за шпи­гун­ство Ма­те­уша Піс­кор­сько­го. Про­ку­ра­ту­ра і Аген­ція внут­ріш­ньої без­пе­ки (АВБ) Поль­щі пе­ре­ко­ну­ють, що бу­ло нав­па­ки.

Колишнього депутата партії «Самооборона», а нині лідера прокремлівської партії затримали кілька тижнів тому. Після шестигодинного засідання суд арештував його на три місяці. Засідання будо закритим, офіційно відомо тільки, що Піскорському висунуто звинувачення у шпигунстві.
АВБ вважає, що з 2013-го до травня 2016 року Піскорський брав участь у «діяльності російської розвідки, спрямованої проти Речі Посполитої Польщі, шляхом участі в оперативних зустрічах з особами, які були контактерами служби російської розвідки, виконання оперативних завдань з пропагування російських інтересів і маніпулювання настроями польського суспільства. За цю діяльність він отримував фінансові ресурси і винагороди».

П'ятниця, 24 Червень 2016 12:07

Зомбі із Зімбабве

Не­дав­но Зі­мбаб­ве свят­ку­ва­ло 36-у річ­ни­цю про­го­ло­шен­ня не­за­леж­но­сті. Під час уро­чис­то­го від­зна­чен­ня на ста­діо­ні у сто­ли­ці кра­їни Ха­ра­ре не мог­ли обій­ти­ся без ге­роя виз­воль­ної вій­ни — Ро­бер­та Му­га­бе.

Автомобіль з Бобом (так його називають земляки) зробив традиційне почесне коло по біговій доріжці стадіону, а потім затримався, і Мугабе поклонився перед власним портретом. У країні, де головною темою розмов є стан його здоров’я, цей дивний жест став щe одним доказом прогресу старчої деменції президента.
Кілька місяців раніше в інтерв’ю з нагоди 92го дня народження президент жартував, що є живим трупом, бо щороку мусить спростовувати плітки про свою смерть. «Ранкова зарядка? Звичайно, я її роблю, щоб зберегти форму, але також і для того, щоб забезпечити воскресіння, коли розказують, що вже мертвий», — сказав Мугабе.

П'ятниця, 24 Червень 2016 12:01

Сербія залишається на роздоріжжі

Минулого тижня відбулося перше засідання нового складу парламенту Сербії, обраного на початку квітня 2016 року. Нагадаємо, що за їх результатом близько чверті місць отримали партії, орієнтовані на сербськоросійський союз. Внаслідок цього сербське суспільство вкотре не зробило однозначного цивілізаційного вибору на користь європейської інтеграції.
Найбільш серйозною проблемою, яка залишається перешкодою для такого вибору, є неврегульована проблема Косова. З одного боку, під потужним тиском Європейського Союзу албанські власті Косова погодилися на присутність у краї сербської етнічної і релігійної меншості. Однак у самому суспільстві косовських албанців досі немає єдності щодо таких поступок сербам. Радикальна частина косовських албанців досі влаштовує скандальні акції протесту у парламенті Косова під час обговорення законів, спрямованих на захист прав косовських сербів.

Два мі­ся­ці то­му зда­ва­ло­ся, що си­рій­ська проб­ле­ма по­чи­нає ви­рі­шу­ва­ти­ся. То­ді у Же­не­ві роз­по­ча­ли­ся ба­га­то­сто­рон­ні пе­ре­го­во­ри що­до вре­гу­лю­ван­ня си­рій­сько­го кон­флік­ту. Од­нак ще до по­чат­ку свя­щен­но­го для му­суль­ман мі­ся­ця Ра­ма­дан ста­ло зро­зу­мі­ло, що очо­лю­ва­ні Ро­сією і США дві різ­ні ан­ти­те­ро­рис­тич­ні ко­алі­ції в Си­рії пе­ре­слі­ду­ють про­ти­леж­ні ін­те­ре­си.

Росія та Іран намагаються зберегти при владі в Сирії Башара Асада. Натомість США зі своїми союзниками — Туреччиною та країнами Перської затоки, навпаки, продовжують реалізовувати курс, спрямований на зміну влади в Сирії за будьяку ціну.
За цих обставин не дивно, що женевські переговори зазнали фіаско. Конфронтація знову перейшла на різні ділянки сирійського фронту. Сирійські урядові війська попри спеку та піскові бурі намагаються наступати на неофіційну «столицю» «Ісламської держави Іраку і Леванту» — сирійське місто Ракка.

Днями у Пекіні відбулися чергові міжурядові китайсько-німецькі урядові консультації: німецький канцлер Ангела Меркель особисто сприяла активізації контактів між німецькими та китайськими бізнесовими колами. Активність німецького бізнесу на великому китайському ринку розглядається як спосіб компенсації збитків, яких німецька економіка зазнає від дотримання санкцій проти Росії.
Утім, і у співпраці з китайцями німецький бізнес перебуває під впливом суттєвих політичних обмежень. Зокрема, США наполягають на збереженні заборони на продаж Китаю сучасної військової техніки. Ця заборона була накладена на Пекін відразу після придушення заворушень на площі Тяньаньмень у червні 1989 року. Відтоді саме Росія стала головним військово-технічним партнером Китаю, що у 1996 році посприяло оформленню такого союзу у форматі Шанхайської організації співробітництва.

П'ятниця, 24 Червень 2016 11:29

Хаос по-венесуельськи

По­лі­тич­на іс­то­рія Ве­не­су­ели впро­довж двох сто­літь по­зна­чає­ть­ся ка­лей­до­ско­піч­ною змі­ною дик­та­тор­ських і по­пу­ліст­ських по­лі­тич­них ре­жи­мів, які об’­єд­нує од­не — не­спро­мож­ність роз­в’яза­ти тра­ди­цій­ні со­ці­аль­ні проб­ле­ми ве­не­су­ель­сько­го су­спіль­ства.

Після Другої світової війни благословенням і одночасно прокляттям для Венесуели стало відкриття великих покладів нафти. Від 1960х років усі внутрішньополітичні проблеми зосереджуються на питанні націоналізації або приватизації нафтових багатств. У 2000 році під черговими гаслами побудови венесуельського варіанта нафтового соціалізму до влади в країні прийшов колишній військовий Уго Чавес. Попри спротив США він націоналізував венесуельський нафтовий сектор та відмовився компенсувати понесені американськими інвесторами збитки.
Консолідувавши владу у своїх руках, Чавес від 2004 року «будував соціалізм» у Венесуелі.

26 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ МО­ЛО­ДІ

БА­ГА­ТЬОМ СОЛ­ДА­ТАМ І ОФІ­ЦЕ­РАМ, ЯКІ ЗУ­ПИ­НИ­ЛИ РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НУ ОР­ДУ, НЕ­МАЄ ЩЕ Й ТРИ­ДЦЯ­ТИ

Кремль по­ми­лив­ся
Улітку 2013 року на шпальтах одного з російських видань з’явилися результати «соціологічного опитування молодих українців», яке начебто провела «російська незалежна агенція». Серед запитань, поставлених нашим співвітчизникам, було й таке: «Чи готові ви в разі агресії захищати свою країну?»
Якщо вірити результатам того «дослідження», то лише 10 відсотків опитаних погоджувалися взятись за зброю, а понад 70% відповіли «ні». Чи насправді було таке опитування — важко сказати. Та не минуло й року, як на захист рідної землі стали десятки тисяч українців. Одразу.

Published in Військо

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».