Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Червень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 24 Червень 2016 17:56

Соціальні пріорітети уряду на 2016 рік

Rate this item
(0 votes)

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни має на­мір за­без­пе­чи­ти по­етап­не зрос­тан­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти з ме­тою ство­рен­ня від­чут­ної ди­фе­рен­ці­а­ції з роз­мі­ра­ми дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю.
Про це йдеть­ся у Пла­ні пріо­ри­тет­них дій уря­ду на 2016 рік, роз­мі­ще­но­му на Уря­до­во­му пор­та­лі.

«Забезпечення поетапного зростання мінімальної заробітної плати з метою створення відчутної диференціації з розмірами державної соціальної допомоги та допомоги по безробіттю, що сприятиме підвищенню стимулювання до праці, підвищенню рівня життя працюючих та зменшенню рівня бідності серед працюючих громадян», — йдеться в документі.
Автори Плану визнають, що нині рівень заробітної плати в Україні є найнижчим серед європейських держав. У результаті 19,4% працюючих українців потрапляє в категорію бідних; серед сімей з дітьми, в яких обоє батьків працюють, цей показник становить 18,9%.

Низький розмір мінімальної заробітної плати не сприяє виведенню з «тіні» трудових доходів. За низького рівня зайнятості населення (56,7%) вкрай низьким є рівень охоплення зайнятого населення державним соціальним страхуванням (близько 70%).
Застаріле трудове законодавство України потребує осучаснення відповідно до норм міжнародних стандартів, що зробить ринок праці привабливим для інвесторів, стимулюватиме створення нових робочих місць та легалізацію відносин у сфері зайнятості й оплати праці. І, як результат, — підвищить рівень соціального захисту працюючого населення.
У зв’язку із цим міністри підтримують посилення соціального захисту працівників та створення прозорих відносин між працедавцем і найманим працівником.
Уряд вважає за нагальну потребу запровадження в середньостроковій перспективі накопичувальної системи пенсійного страхування.
Ключові кроки, які потрібно зробити в середньостроковій перспективі, — це запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення, йдеться в документі.
На думку урядовців, незавершеність реформування системи пенсійного забезпечення спричинює незбалансованість солідарної системи, що зумовлює збільшення обсягу видатків державного бюджету на пенсійні програми.
Показник демографічного навантаження в Україні більш як удвічі перевищує такий показник у державах ЄС. При цьому значна частка зайнятого населення України не залучена до системи державного соціального страхування. Потребують упорядкування умови пенсійного забезпечення громадян, розпорошені більш ніж у 20 законах; відновлення диференціації розмірів пенсій залежно від заробітку та посилення страхових принципів у солідарній системі, що зробить її привабливою для участі працівників.
Уряд планує досягти фінансової стабільності Пенсійного фонду України, гарантування надійного захисту працівників та своєчасної виплати пенсій у розмірах, адекватних життєвим потребам пенсіонерів.
Також заплановано установити єдиний принцип нарахування пенсій, систематизувати в одному законі умови пенсійного забезпечення для всіх категорій працівників.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».