Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ЗА ТАКИМ ПРИНЦИПОМ ДІЮТЬ ОКРЕМІ ПОСАДОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІАТІВ Ни­ні, ко­ли Ук­раї­на опи­ни­ла­ся у вкрай склад­ній си­ту­ації, де­сят­ки ти­сяч її гро­ма­дян,…
Уряд України ухвалив рішення вирівняти грошове забезпечення для всіх військовослужбовців однакового рангу, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Про…
Вес­на 2014 ро­ку. Від кож­но­го крим­сько­го те­ле­сю­же­ту сти­скає­ть­ся сер­це, а на очі на­вер­таю­ть­ся сльо­зи: по­кидь­ки в зе­ле­них ба­лак­ла­вах про­гу­лю­ють­ся з…
3 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК Під­роз­ді­ли ін­же­нер­них військ у зо­ні бо­йо­вих дій на схо­ді кра­їни знеш­ко­ди­ли ти­ся­чі ви­бу­хо­не­без­печ­них пред­ме­тів,…
ВПРОДОВЖ ДЕСЯТИЛІТЬ ПЕРЕБУВАЛИ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, ЗАЗНАВШИ МАСШТАБНОЇ РУЙНАЦІЇ І ВТРАТИ БОЄГОТОВНОСТІ «Ар­мія якось ви­кру­тить­ся...»Нині, зважаючи на ситуацію у Збройних Силах,…
У хо­ді ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції, яка три­ває на схо­ді кра­їни, ба­га­то вій­сь­ко­во­служ­бов­ців Зброй­них Сил Ук­раї­ни за­зна­ють по­ра­нень і по­тре­бу­ють не­гай­ної ме­дич­ної…
Ор­га­ні­за­ції То­ва­ри­ства спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни без­плат­но ре­мон­ту­ють ав­то­мо­бі­лі, ку­пу­ють бо­йо­ве спо­ря­джен­ня і на­да­ють ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу по­ра­не­ним учас­ни­кам ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції. Нині,…
Більшість киян схвалює можливе запровадження — в разі виникнення прямої військової загрози — трудової повинності.У червні 1941-го Михайлові Бойчуку виповнилося…
Біль­шість укра­їн­ців вва­жає, що че­рез АТО ма­ють про­йти всі кад­ро­ві офі­це­ри Зброй­них Сил Ук­раї­ни. Кілька місяців тому екс-міністр внутрішніх справ…
У ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАЛИСЯ ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА-2014», ЯКА ВІДБУЛАСЯ В КИЄВІ Працюючи на чужі країни, зберегли свій потенціалПонад 20…
На дум­ку вій­сь­ко­во­го екс­пер­та Сер­гія Згур­ця, ни­ніш­ня Ро­сія здат­на не тіль­ки на ши­ро­ко­масш­таб­не вій­сь­ко­ве вторг­нен­ня в Ук­раї­ну, а й на…
Як бу­ти Ук­раї­ні, що опи­ни­ла­ся між вій­ною та ми­ром? У ко­го і де шу­ка­ти до­по­мо­ги, як­що санк­ції США та Єв­ро­со­юзу…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».