№ 6 (24209)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На Донеччині, переймаючи досвід Литовської Республики, мають намір запустити пілотний проект Школи повного дня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.
«Впровадити на Донеччині пілотний проект Школи повного дня — таку пропозицію висловили директори шкіл, які повернулись з освітньої поїздки до Литовської Республіки», — написав очільник області.

Published in Освіта
Четвер, 07 Лютий 2019 21:21

Нарешті і я вчитимусь у ліцеї...

Не­за­ба­ром юні укра­їн­ки ма­ти­муть змо­гу всту­пи­ти до На­вчаль­но-оздо­ров­чо­го ком­плек­су лі­цею ім. Іва­на Бо­гу­на, що роз­та­шо­ва­ний у Бо­яр­ці, а че­рез два ро­ки про­дов­жи­ти на­вчан­ня і у са­мо­му Ки­їв­сько­му лі­цеї.

За яких умов дівчатка можуть вступати? Як буде організовано для них навчальний процес, побутові умови?
Відповісти на ці запитання ми попросили полковника Петра Потєхіна — начальника Боярського комплексу.

Published in Освіта

У шко­лах Пол­тав­щи­ни зно­ву по­ча­ли об­лаш­то­ву­ва­ти кім­на­ти для збе­рі­ган­ня на­вчаль­ної зброї, які ще кіль­ка ро­ків то­му лік­ві­ду­ва­ли, а са­му зброю, яку там збе­рі­га­ли, пе­ре­да­ли військ­ко­ма­там.

Проте життя довело, що «роззброєння» та згортання допризовної підготовки у шкільних закладах, де виховуються майбутні патріоти України, виявилося передчасним.

Published in Освіта
Четвер, 07 Лютий 2019 20:45

Чому Путін захищає Мадуро?

На це впли­ва­ють ве­ли­чез­ні гео­по­лі­тич­ні і фі­нан­со­ві ін­те­ре­си, які Ро­сія має у Ве­не­су­елі. Утім, у Мос­кві ни­ні ба­га­то хто вва­жає, що з «ве­не­су­ель­ськи­ми» гро­ши­ма вже мож­на про­ща­ти­ся.

Росія з 2005 року позичила Венесуелі понад 20 мільярдів доларів. На закупівлю російської зброї пішло понад 4 мільярди доларів, а решта — це кредити на закупівлю нафти і акцій у венесуельських видобувних фірмах нафти і золота. Китайські інвестиції і кредити у три рази більші від російських, ідеться навіть про 70 мільярдів доларів.

Вна­слі­док ви­бу­ху в Мек­си­ці на око­ли­цях сто­ли­ці за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 120 осіб. Це — чер­го­ва по­дія з дов­го­го спис­ку над­зви­чай­них си­ту­ацій, ви­кли­ка­них спро­ба­ми кра­діж­ки наф­ти.

Забезпечення енергетичної безпеки, у цьому випадку якраз у дослівному значенні, є одним із найбільших викликів федерального уряду в Мексиці. Нелегальні врізки, підключення до державної мережі трубопроводів і крадіжки нафти останніми роками набрали неймовірних масштабів.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:32

Захід зближується зі Сходом

Днями Євросоюз і Японія підписали Угоду про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Переговори щодо зазначеної Угоди тривали майже чверть століття, принаймні від початку 1990-х років. Донедавна на заваді остаточній редакції Угоди про зону вільної торгівлі були сподівання Євросоюзу та Японії домовитися із США.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:27

НАТО стабілізує Балкани

На по­точ­но­му тиж­ні по­сли 29 кра­їн — чле­нів НА­ТО роз­по­ча­ли офі­цій­ний про­цес прий­нят­тя «Пів­ніч­ної Рес­пуб­лі­ки Ма­ке­до­нія» до сво­го скла­ду. Ця про­це­ду­ра ста­ла мож­ли­вою піс­ля ра­ти­фі­ка­ції пар­ла­мен­та­ми Ма­ке­до­нії і Гре­ції дво­сто­рон­ньої уго­ди про пе­ре­йме­ну­ван­ня цієї ко­лиш­ньої юго­слав­ської рес­пуб­лі­ки.

Ця процедура відбулася попри спроби македонських і грецьких націоналістів зірвати прийняття компромісу.

Четвер, 07 Лютий 2019 20:23

Нова холодна війна?

США офіційно вийшли з режиму Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Зазначений Договір був підписаний у грудні 1987 року президентом США Рональдом Рейганом і генсеком КПРС Михайлом Горбачовим та вважався епохальним документом, який проявив тенденцію до завершення холодної війни.

Два тиж­ні то­му пре­зи­дент США До­нальд Трамп до­сяг тим­ча­со­вої до­мо­вле­но­сті зі спі­ке­ром па­ла­ти пред­став­ни­ків Не­нсі Пе­ло­зі що­до прий­нят­тя на три тиж­ні тим­ча­со­во­го бю­дже­ту для від­нов­лен­ня фі­нан­су­ван­ня фе­де­раль­них ор­га­нів вла­ди у США.

Тобто після 15 лютого, якщо не буде досягнуто остаточної домовленості, державні службовці США ризикують знову поринути у стан роботи без зарплати.

З усіх за­яв, по­да­них на ре­єс­тра­цію до Центр­ви­борч­ко­му, ста­ном на 7 лю­то­го 37 уже за­ре­єс­тро­ва­ні, 38 від­хи­ле­ні, а 17 че­ка­ють рі­шен­ня.

Кількість кандидатів у Президенти України побила і продовжує бити рекорди. Раніше найбільше кандидатів брали участь у виборах Президента 2004 року — тоді до бюлетеня потрапили 26 прізвищ. Увечері 6 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка (Тимошенко Ю. В. — джуніор).

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».