Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

24 БЕРЕЗНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА ОДИНЦЯ (1929), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА І РЕЖИСЕРА Жит­тє­вий шлях Олек­сія Сер­гі­йо­ви­ча…
18 БЕРЕЗНЯ — 50 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ІВАНЧУКА (1969), УКРАЇНСЬКОГО ШАХІСТА На­ро­див­ся Ва­силь Іван­чук 18 бе­рез­ня 1969 ро­ку…
2 БЕ­РЕЗ­НЯ — 95 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­НИ-ГА­ЛІ ГОР­БАЧ (1924–2011), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РОЗ­НАВ­ЦЯ, ПУБ­ЛІ­ЦИС­ТА, ПЕ­РЕ­КЛА­ДА­ЧА Лі­те­ра­ту­роз­на­вець, пе­ре­кла­дач, гро­мад­ська ді­яч­ка, учас­ни­ця ук­ра­їн­сько­го…
4 БЕРЕЗНЯ — 70 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ІВАСЮКА (1949–1979), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ТА КОМПОЗИТОРА Во­ло­ди­мир Іва­сюк на­ро­див­ся в…
Кожен із нас щастя розуміє по-своєму. Для одних це насамперед благополуччя і добробут родини, для інших — кар’єрне зростання, хтось…
17 січ­ня ви­пов­ни­ло­ся 80 ро­ків іні­ці­ато­ру ут­во­рен­ня На­ціо­наль­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни і йо­го пер­шо­му ге­не­раль­но­му ди­рек­то­ру, а ни­ні — пер­шо­му…
23 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФІЛАРЕТА (В МИРУ — МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ ДЕНИСЕНКО) (1929), УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ДІЯЧА, ПОЧЕСНОГО…
12 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА МАЩЕНКА (1929–2013), УКРАЇНСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА За ра­дян­ських ча­сів йо­го на­зи­ва­ли спів­цем…
9 СІЧНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАДНІПРОВСЬКОГО (1924–1980), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА Як­що б вам ви­па­ло меш­ка­ти по­бі­ля Те­ат­ру іме­ні…
Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в галицькому селі Старий Угринів, на території королівства Галичини і Лодомерії, що…
28 ГРУД­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ МАТ­ВІЯ АРО­НО­ВИ­ЧА ТА­ЛА­ЛА­ЄВ­СЬКО­ГО (1908–1978), ЄВ­РЕЙ­СЬКО­ГО ТА УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПО­ЕТА, ДРА­МА­ТУР­ГА Ім’я Матвія Ароновича…
27 ГРУДНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАДИМА ЄВСТАХІЙОВИЧА ЛАДНОГО (1918—2011), УКРАЇНСЬКОГО АРХІТЕКТОРА У період розробки проектів для Хрещатика…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».