Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Червень 17, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Дня­ми у Спо­лу­че­них Шта­тах офі­цій­но за­вер­ши­ли­ся по­пе­ред­ні ви­бо­ри кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тій на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, які ма­ють від­бу­ти­ся 8 лис­то­па­да. Обид­ві ве­ли­кі пар­тії ви­зна­чи­ли­ся зі сво­їми кан­ди­да­та­ми.

У демократів сталася безпрецедентна подія: вперше в історії не лише цієї партії, а й США таким кандидатом стала жінка — Гілларі Клінтон. У республіканців офіційним кандидатом на посаду президента США став Дональд Трамп. На тому прогнозовані події фактично завершилися, адже всі соціологічні опитування свідчать: поки що обидва провідних кандидати йдуть до фінішу ніздря у ніздрю.
Перенесення виборчої кампанії на рівень персонального протистояння привертає підвищену увагу до цих двох особистостей.

П'ятниця, 17 Червень 2016 00:31

Кому служба мати, а кому – мачуха

По­но­влен­ня при­зо­ву на стро­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил Ук­раї­ни ста­ло сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не ли­ше для військ­ко­ма­тів, а й для ре­гіо­наль­ної вла­ди, яка так са­мо, як і військ­ко­ма­ти, від­по­ві­дає за про­ве­ден­ня при­зов­ної кам­па­нії.
Як­що в умо­вах ма­со­во­го без­ро­біт­тя до­би­ра­ти доб­ро­воль­ців на не­по­га­но опла­чу­ва­ну ни­ні кон­трак­тну служ­бу, які ма­ли по­сту­по­во за­мі­ни­ти стро­ко­ви­ків, бу­ло спра­вою не ду­же важ­кою, то ком­плек­ту­ва­ти вій­сь­ко­ві час­ти­ни рек­ру­та­ми ви­яви­ло­ся знач­но важ­че...

За змі­ша­ним прин­ци­пом
Події в зоні АТО і потреба докорінного реформування української армії висунули нагальну необхідність у швидкому поповненні її лав. Реалії життя довели, що сподівання лише на так званих контрактників, котрі мали повністю замінити військовослужбовців строкової служби і остаточно символізувати собою перехід української армії на професійну основу, виявилися передчасними.

Published in Військо

Упро­довж остан­ньо­го тиж­ня в ук­ра­їн­сько­му по­лі­ти­ку­мі чи не най­біль­ше ува­ги при­ку­то до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду, де три­вав роз­гляд пи­тан­ня сто­сов­но мож­ли­во­го ска­су­ван­ня од­но­го з най­прин­ци­по­ві­ших по­стмай­дан­них за­ко­нів — про очи­щен­ня вла­ди. Схо­же, що з пли­ном ча­су кіль­кість ре­аль­них, а не де­кла­ро­ва­них при­біч­ни­ків люс­тра­ції у на­шій дер­жа­ві стає де­да­лі мен­ше.

Такий стан справ не може не насторожувати, оскільки, за прогнозами багатьох експертів, нині чимало найближчих прибічників Віктора Януковича тільки й чекають на можливість свого офіційного повернення до владних «годівниць». Тут доречно нагадати, що за понад півтора року з моменту набрання чинності люстраційного документа, права обіймати посади в органах державної влади були позбавлені понад 900 чиновників епохи президента-втікача.

Published in Суспільство
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:41

Європейська вершина Анни Ушеніної

Екс-чемпіонка світу українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів. Тріумфальна для неї першість пройшла у румунському місті Мамай. У змаганнях брали участь 112 шахісток з усіх країн континенту. Українка провела 11 партій і набрала 8,5 бала — стільки ж було у іспанки Сабріни Гутьєрес Веги.
Але Ушеніна отримала титул найсильнішої шахістки континенту завдяки кращим додатковим показникам. 30-річна шахістка на шляху до чемпіонства не зазнала жодної поразки, виграла шість партій і п’ять разів завершувала поєдинки нічиєю.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:39

Король Ноле і нова королева

У Парижі завершився другий із чотирьох тенісних турнірів найпрестижнішої в цьому виді спорту серії Grand Slam — відкритий чемпіонат Франції. На кортах Roland Garros тенісисти визначали найкращих у змаганні на ґрунтових кортах — «найповільнішому» покритті, де, крім власне майстерності володіння ракеткою, високими є вимоги до витривалості, адже розіграші є зазвичай довшими, ніж на траві або харді.
Можливо, саме цей чинник виявився визначальним у жіночому фіналі, де 34річній американці Серені Вільямс протистояла 22річна іспанка Гарбіньє Мугуруза. За повідомленнями, які підтвердила сама Серена, від чвертьфіналу вона грала з травмою привідного м’яза. Але ще до фіналу американка запевнила своїх прихильників, що почувається достатньо добре для гідного виступу.

Published in Тенiс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:36

В очікуванні Німеччини

Збірна України з футболу переможно завершила підготовку до першого матчу чемпіонату Європи проти команди Німеччини. В італійському місті Бергамо підопічні Михайла Фоменка виграли у команди Албанії — 3:1.
Показово, що у відборі до Євро2016 албанці, які також зіграють на полях Франції, пропустили лише шість м’ячів.
На відміну від попередньої гри з Румунією, де «синьожовті» мали набагато більше нагод, ніж реалізували, в поєдинку, що відбувся рівно за тиждень до старту Євро2016, моментів було обмаль, а реалізація майже 100%.
Фоменко у цій грі вже, очевидно, визначав стартовий склад на зустріч із чинними чемпіонами світу — німцями. І, якщо судити з подій на полі й реакції на них тренерського штабу, можливі лише дві заміни.

Published in Футбол
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:33

Прощавай, король!

3 черв­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки по­мер най­ве­лич­ні­ший бок­сер Кас­сі­ус Клей, більш ві­до­мий як Му­хам­мед Алі. Ко­лиш­ній чем­пі­он сві­ту з про­фе­сій­но­го бок­су в на­дваж­кій ва­зі ві­дій­шов у кра­щий світ у клі­ні­ці Фі­нік­са на 75-му ро­ці. Ра­ні­ше він був гос­пі­та­лі­зо­ва­ний че­рез проб­ле­ми з ди­халь­ни­ми шля­ха­ми. Йо­го стан оці­ню­вав­ся як ста­біль­ний. Але зго­дом хво­ро­ба Пар­кін­со­на, з якою бок­сер бо­ров­ся біль­ше 30 ро­ків, да­ла ус­клад­нен­ня.

Народився легендарний боксер 17 січня 1942 року о 18:30 в американському місті Луїсвілл штату Кентукі. Дитинство Касіуса пройшло в «чорному» кварталі міста. Він згадував, як маленьким не міг заснути, плакав, бо не розумів, чому чорних людей так принижують.

Published in Бокс
П'ятниця, 10 Червень 2016 12:30

Як не захворіти під час відпустки?

Ось і на­ста­ла по­ра літ­ніх ка­ні­кул і від­пус­ток. За­кон­ні мі­сяць-дру­гий без ро­бо­ти й справ бу­ден­них. Ча­су вдос­таль, але хо­четь­ся, щоб не ва­ля­ти­ся у ліж­ку в пус­то­му очі­ку­ван­ні ман­ни не­бес­ної чи з яко­юсь не­ду­гою, а щоб ко­жен день був на­пов­не­ний пре­крас­ни­ми, но­ви­ми вра­жен­ня­ми та ра­діс­ни­ми емо­ці­ями.
Про­те са­ме у цей пе­рі­од осо­бли­во не хо­четь­ся, щоб те­бе на­здог­на­ли якісь хво­ро­би або да­ли про се­бе зна­ти ста­рі бо­ляч­ки. Адже то­ді вся ра­дість від від­пуст­ки, зви­чай­но ж, про­па­де.
Тож як же убез­пе­чи­ти се­бе від хво­роб під час від­пуст­ки і не за­не­ду­жа­ти? З цим пи­тан­ням ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця-гі­гі­єніс­та — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Лю­бо­ві Ки­цу­лі.

Про ко­ристь роз­ван­та­жу­валь­них днів прос­то не­об­хід­но зна­ти всім, щоб пік­лу­ва­ти­ся про своє здо­ров’я або спро­бу­ва­ти вря­ту­ва­ти те, що за­ли­ши­ло­ся. По­годь­те­ся, що за­мис­ли­ти­ся про це і ре­алі­зу­ва­ти своє по­ри­ван­ня прос­ті­ше вліт­ку, ніж будь-яко­го ін­шо­го се­зо­ну.
Ба­га­то хто по­ми­ляє­ть­ся, як­що ду­має, що та­кий про­фі­лак­тич­ний за­сіб, як роз­ван­та­жен­ня, од­ра­зу по­зба­вить від за­йвих кі­ло­гра­мів. Роз­ван­та­жу­валь­ні дні дійс­но спри­яють схуд­нен­ню, але тіль­ки при до­три­ман­ні діє­ти або пра­виль­но­го ра­ціо­ну хар­чу­ван­ня.

Лікарідієтологи рекомендують проводити розвантаження не більше 12 разів на тиждень, але при цьому в інші дні організм потрібно забезпечити необхідною порцією калорій. І в жодному разі не можна перетворювати розвантажувальні дні на тривале голодування.

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:23

Три грані п'ятдесятниці

19 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СВЯ­ТОЇ ТРІЙ­ЦІ. П’ЯТ­ДЕ­СЯТ­НИ­ЦЯ

День Свя­тої Трій­ці — од­не з го­лов­них хрис­ти­ян­ських свят. Йо­го ще на­зи­ва­ють П’ят­де­сят­ни­цею, то­му що від­зна­чає­ть­ся во­но на п’ят­де­ся­тий день піс­ля Вос­кре­сін­ня Хрис­то­во­го. Свят­ку­ван­ня Трій­ці що­річ­но ви­па­дає на різ­ні да­ти, ос­кіль­ки пов­ні­стю за­ле­жить від да­ти Ве­ли­ко­дня — на сьо­му піс­ля Пас­хи не­ді­лю.

Подібно до того, як новозавітна Пасха своїм прообразом має Пасху старозавітну (Песах), свято Трійці пов’язане зі старозавітним іудейським святом Шавуот. У перекладі зі староєврейської слово «Шавуот» означає «7 тижнів», адже через сім тижнів після виходу євреїв з Єгипту (в Песах) Бог явився Мойсею на горі Синай і дарував скрижалі Заповіту з десятьма заповідями — основою Тори. У Біблії Тора — це перші п’ять книг Старого Заповіту.
День П’ятдесятниці також називають і днем народження Церкви.

Published in Духовність

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».