Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Лютий 2018 15:13

Глаукома: як із нею боротися?

Rate this item
(0 votes)

Усі ми чу­ли, що гла­уко­ма — не­ви­лі­ков­на й під­ступ­на хво­ро­ба. Ця не­ду­га на­бу­ла остан­нім ча­сом вра­жа­ючих мас­шта­бів за по­ши­рен­ням у сві­ті. Гла­уко­му діа­гнос­то­ва­но у 60 міль­йо­нів зем­лян. З ура­ху­ван­ням тен­ден­ції ста­рін­ня на­се­лен­ня до 2020 ро­ку очі­кує­ть­ся збіль­шен­ня кіль­ко­сті па­ці­єн­тів із цим за­хво­рю­ван­ням до 80 міль­йо­нів. Як ба­чи­мо, проб­ле­ма іс­нує.
Що ж мож­на зро­би­ти, аби за­по­біг­ти роз­вит­ку гла­уко­ми? Які су­час­ні ме­то­ди лі­ку­ван­ня не­ду­ги ре­ко­мен­ду­ють нам фа­хів­ці? От­же, гла­уко­ма і як з нею бо­ро­ти­ся? — го­лов­на те­ма на­шої бе­сі­ди з оф­таль­мо­ло­гом — док­то­ром ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­дрі­єм ГУ­ДЗЕМ.

— Глаукома — це група захворювань ока, які призводять до прогресуючого пошкодження зорового нерва. Ця патологія часто-густо перебігає безсимптомно, тому залишається недіагностованою аж до запущеної стадії.
При прогресуванні захворювання пацієнт може відзначати втрату периферичного (бічного) зору, зір нагадує споглядання через тунель, при цьому центральний зір (бачення вперед) звужується. Глаукома може призвести до поступової незворотної втрати зору і в результаті викликати сліпоту.
Існують два основних типи глаукоми: первинна відкритокутова і закритокутова (вузькокутова). Первинна відкритокутова глаукома розвивається, коли дренаж передньої камери ока відбувається занадто повільно, викликаючи підвищення внутрішньоочного тиску. На її частку припадає близько 90% усіх випадків глаукоми. Найчастіше цей тип захворювання перебігає безсимптомно.
Закритокутова (вузькокутова) глаукома розвивається, коли кут між райдужкою і рогівкою стає вужчим порівняно з нормою. При цьому дренаж внутрішньоочної рідини утруднений, що викликає різке підвищення тиску в оці.
— Яки­ми є симп­то­ми гла­уко­ми?
— Вони можуть включати головний біль, біль в очах, нудоту, світлові кола навколо джерел світла в темну пору доби, розмитий зір.
На сьогодні причина розвитку глаукоми невідома, і вчені поки не винайшли універсального методу її лікування. Захворювання може бути діагностовано у будь-кого, однак деякі фактори, що підвищують ризик його розвитку, існують. Це — підвищений внутрішньоочний тиск, вік, расова приналежність, сімейний анамнез, серцево-судинні захворювання (в тому числі підвищений артеріальний тиск), цукровий діабет тощо.
При цьому підвищення внутрішньоочного тиску є єдиним модифікуючим фактором ризику розвитку даного захворювання.
Таким чином, рання діагностика і своєчасне лікування глаукоми відіграють ключову роль у запобіганні втраті зору та інвалідизації пацієнта.
— Над чим пра­цю­ють ни­ні оф­таль­мо­ло­ги у сві­ті?
— Відразу зауважу, що метою лікування при цій недузі є уповільнення розвитку захворювання.
Утім, багато дослідницьких центрів ведуть активну діяльність у сфері досліджень і розробок нових методів лікування хворих на глаукому. Науковці і практики фокусують увагу на розробці нових методів лікування, що дозволяють контролювати захворювання.
Підвищений внутрішньоочний тиск можуть допомогти знизити такі препарати у формі очних крапель, як траватан і азарга. Поряд з очними краплями фахівці пропонують пацієнтам із глаукомою розширення можливостей хірургічного лікування із застосуванням пристрою для фільтрації рідини при глаукомі EX-PRESS.
— Як мож­на за­без­пе­чи­ти успіш­не лі­ку­ван­ня гла­уко­ми?
— Для цього дуже важливі своєчасна діагностика і дотримання режиму застосування очних крапель. Одним із найефективніших препаратів є траватан (травопрост, краплі очні) — аналог простагландину F2а, який є препаратом першої лінії при глаукомі. Препарат показано для застосування з метою зниження підвищеного внутрішньоочного тиску у пацієнтів з очною гіпертензією або відкритокутовою глаукомою.
Однак вибір адекватної терапії для пацієнтів із глаукомою є дуже складним завданням. Як правило, це вимагає часу і зусиль лікаря і витрат пацієнта. Але, на жаль, часто бувають такі ситуації, коли після того, як процес підбору очних крапель успішно завершено, пацієнт направляється в аптеку, і там фармацевт рекомендує йому якийсь інший засіб.
При цьому фармацевт не ознайомлений із результатами клінічних досліджень антиглаукомних препаратів, не знає показників внутрішньоочного тиску пацієнта й інших важливих чинників, що впливають на вибір оптимального препарату лікарем. Також слід враховувати можливу різницю в ефективності між оригінальним препаратом і дженериками.
— До­во­ди­ло­ся чу­ти про ла­зер­не хі­рур­гіч­не втру­чан­ня при гла­уко­мі як но­ве сло­во у лі­ку­ван­ні цієї не­ду­ги. Чи так це на­справ­ді?
— Лазерна хірургія дає офтальмологам нові і безпечні шляхи контролю цього захворювання. Існує багато різних лазерних втручань, які використовують для лікування глаукоми: іридотомія, трабекулопластика, транссклеральна циклофотокоагуляція, аргон-лазерна іридопластика.
При закритокутовій глаукомі як варіант за допомогою лазера виконується отвір у райдужці (іридотомія), завдяки чому полегшується відтік водянистої вологи із задньої камери в передню. Ускладнення від цієї процедури є рідкістю. Проводити її можна навіть в амбулаторних умовах.
Трабекулопластику показано при відкритокутовій глаукомі. Аргон-лазерна трабекулопластика приблизно в 50% випадків, де її використовують, сприяє кращому відтоку водянистої вологи і зниженню внутрішньоочного тиску. Процедура, власне, найбільш виправдана на ранніх стадіях і дає можливість зменшити або інколи навіть зовсім відмовитися від гіпотензивних крапель.
Але її недоліком є те, що вона, на жаль, підходить не всім пацієнтам і дає тимчасовий ефект, а її успішність залежить від вихідних показників внутрішньоочного тиску кожного пацієнта зокрема.
Важливо, що пацієнти, яким була проведена лазерна операція, не мають обмежень щодо активності і часто можуть повертатися до звичної діяльності вже того дня, коли була здійснена операція.
І на завершення нашої розмови хочеться ще раз нагадати, що тільки неухильне дотримання рекомендацій лікаря може стати одним із вирішальних чинників успішного лікування пацієнтів із глаукомою.

Ярослав ШЛАПАК, Укрінформ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».