Освіта
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Червень 2016 11:49

Правильний набір документів, вчасно поданий, – важливий фактор, що відокремлює абітурієнта від студента ВНЗ

Rate this item
(0 votes)

На­пе­ре­до­дні вступ­ної кам­па­нії ба­га­то абі­ту­рі­єн­тів усе ще не зна­йо­мі з де­яки­ми но­ви­ми пра­ви­ла­ми всту­пу в уні­вер­си­те­ти. Щоб по­збу­ти­ся про­бі­лів у по­діб­них орі­єн­ту­ючих знан­нях, чи­тай­те ма­те­рі­ал Укр­ін­фор­му, в яко­му де­таль­но опи­са­но змі­ни в пра­ви­лах всту­пу в 2016 ро­ці, а та­кож є спи­сок до­ку­мен­тів, не­об­хід­них для всту­пу.

Час змін
Перше новаторство, яке чекає майбутніх абітурієнтів, — вступ здійснюватиметься за новим загальним переліком спеціальностей. Кажуть, це потрібно для того, щоб українські дипломи згодом котирувалися за кордоном. Чи так буде колинебудь — невідомо, але деякі потуги для цього Міністерство освіти вже робить.
Також на догоду Болонському процесу в Україні тепер з’являться ступені молодшого бакалавра та доктора філософії. Вони мають замінити ступені молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також кандидата наук. Фахівці, до речі, будуть набиратися в 2016 році востаннє.

Як і минулого року, вступ відбуватиметься на основі пріоритетів. Подаючи заяви, абітурієнт сам визначає найбажаніші для себе варіанти. Таким чином, якщо в першу хвилю абітурієнт пройшов у другий за пріоритетністю університет, в наступну хвилю він може вступити тільки в перший за пріоритетністю, тому що інші заявки стають недійсними.
Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) будуть подавати заяви на вступ тільки в електронній формі.
Всього абітурієнт зможе подати до 15 заяв на 5 спеціальностей, на які здійснюється прийом за кошти державного бюджету. Подача заяв в електронній формі на освітні програми, на які не передбачається прийом за державні кошти, обмежуватися не буде.
Початок прийому заяв та документів на денну форму навчання до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти відбудеться 11 липня 2016 року.
Завершення прийому заяв та документів від абітурієнтів, які проходять співбесіди, іспити, творчі конкурси, відбудеться 20 липня 2016 року, а їх проведення відбудеться з 21го по 27 липня. Далі вступ цього року буде неможливим.
Закінчення прийому заяв та документів від абітурієнтів, які вступають на основі ЗНО, відбудеться 27 липня, а оголошення рекомендацій на місця держзамовлення — 1 серпня.
Для пільговиків ВНЗ зможе зарезервувати до 5% місць державного замовлення.
Згідно з правилами вага шкільного атестата становитиме від 0 до 10% конкурсного бала, вага кожного іспиту ЗНО — від 20%. Частка конкурсу творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), може становити не більше 25% конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на спеціальності у галузях знань «Культура і мистецтво» та «Архітектура і будівництво». Для них вага бала творчого конкурсу може становити не більше 50% загального конкурсного бала.
Позаконкурсний і цільовий прийом тепер будуть скасовані.
Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти за кошти держбюджету відбудеться 10 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 15 серпня.
Кількість бюджетних місць стане меншою, і визначатися тепер доведеться самим університетам. Як кажуть у МОН, ця ініціатива виникла через фізичне зменшення числа випускників у 2016 році.

 

Документи для абітурієнтів
Перше, що подає вступник, — це заява. У ній вступник зазначає спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо і форму навчання.
При подачі заяв на участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для отримання ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вступник вказує в кожній заяві пріоритетність цієї заяви щодо інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.
Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, спеціальність) до одного вищого навчального закладу на різні форми навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
При поданні заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:
— документ, що засвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
— свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, що засвідчує особу та громадянство;
— військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних;
— документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
— сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
— документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Умов) (за наявності).
До заяви, що подана в паперовій формі, вступник додає:
— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
— копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
— копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
— копії документів, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Умов) (за наявності).
— чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), які встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у розділі V цих Умов для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Більш детальну інформацію про правила вступу варто дивитися на офіційних порталах вибраних вами університетів та інститутів, а також питати безпосередньо у приймальних комісіях вищих навчальних закладів.
Сьогодні вступникам належить зробити складний вибір, який визначить не тільки наступні 4–7 років, але й усе життя. Успішна здача ЗНО, високий бал атестата і правильний набір документів, поданий у строк, — ось ті ключові фактори, які відокремлюють абітурієнта від студента університету його мрії.
Максим МОРДОВЦЕВ, м. Київ

Укрінформ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».