Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 13 Лютий 2015 17:04

«Всесвіт» і ми

Rate this item
(0 votes)

Не­що­дав­но жур­на­лу іно­зем­но­го пись­мен­ниц­тва «Все­світ» ви­пов­ни­ло­ся 90 ро­ків. Це — най­ста­рі­ше в Ук­раї­ні лі­те­ра­тур­не ви­дан­ня. Пер­ший но­мер йо­го вий­шов у 1925 ро­ці. За­сно­вни­ком був пись­мен­ник і гро­мад­ський ді­яч Ва­силь Ел­лан-Бла­кит­ний. До складу ре­дак­ції вхо­ди­ли Ми­ко­ла Хви­льо­вий та Олек­сандр Дов­же­нко. Тон­кий ілюс­тро­ва­ний «Все­світ» міс­тив то­ді фо­то­ма­те­рі­али й на­ри­си з усіх кра­їн, тво­ри ук­ра­їн­ських та іно­зем­них ав­то­рів. У 1934 ро­ці в пе­рі­од по­лі­тич­них ре­пре­сій жур­нал був за­кри­тий.

Відродився «Всесвіт» у 1958 році як товстий журнал, повністю присвячений іноземній літературі. Першим повоєнним головним редактором став письменник Олексій Полторацький. Журнал зібрав навколо себе всі кращі перекладацькі сили в Україні, розпочав широку публікацію творів письменників країн народної демократії та Заходу. Приміром, романів М. Дрюона, Р. Мерля, Дж. Голсуорсі, Е. Ремарка, С. Моема та багатьох інших.


Уперше в СРСР були надруковані твори Ф. Кафки. За публікацію роману Е. Хемінгуея «За ким подзвін» редактор зазнав різкої критики і був відсторонений від роботи. У 1971–1978 роках на чолі редакції стояв письменник і перекладач Дмитро Павличко. «Всесвіт» значно розширив коло публікацій, зокрема літератури Латинської Америки й світової поезії, почав випускати спеціальні номери — фінський, індійський та інші. Був різко підвищений художній рівень перекладів.
Серед низки цікавих творів — роман М. П’юзо «Хрещений батько» викликав особливу критику керівних органів. Вони сприйняли роман як натяк на мафію Радянського Союзу. Дмитро Павличко та ще декілька редакторів змушені були залишити журнал. Із 1978-го до 1986 року головним редактором «Всесвіту» був письменник-публіцист Віталій Коротич.
Журнал продовжував публікацію найкращих творів світової літератури, але виразно посилив свою політичну заангажованість. З’явилися рубрики «Зорі соціалізму» та «Хто є хто» про діячів комуністичного руху. Після Чорнобильської аварії Віталій Коротич поринув у громадську діяльність, переїхав до Москви.
Упродовж двох із половиною десятиріч із 1986 року редакцію «Всесвіту» очолював письменник-перекладач Олег Микитенко, який працював у журналі від 1958 року. Здобуття незалежності України, падіння політичної цензури відкрило нові перспективи для «Всесвіту». Були здійснені нові публікації раніше заборонених творів Дж. Оруела «1984», А. Жида «Повернення з СРСР», Чеслава Мілоша «Поневолений розум» та багатьох інших із різних країн.
У 1990 році наклад журналу сягнув свого піку — 76115 примірників місячного тиражу. Найцікавіше, що найбільше передплачували журнал у Криму та на Донеччині. Економічна криза 1990-х, астрономічна інфляція жорстоко вдарила по «Всесвіту». Відпали цілі контингенти його читачів, різко знизився наклад видання. З того часу перед журналом постала незмінна проблема виживання в ринкових умовах.
Поборюючи постійні труднощі, журнал зумів зберегти себе і вийшов на самостійний шлях незалежного видання. Зберігаючи високий художній рівень, нарощуючи публікації знакових творів світової літератури, редакція на чолі з шеф-редактором Юрієм Микитенком і головним редактором Дмитром Дроздовським спромоглася без жодної державної і спонсорської підтримки випустити фундаментальний бібліографічний покажчик публікацій за 75 років існування журналу, а також спеціальні швейцарський, ізраїльський, угорський, німецький та вірменський номери. А з 2014 року — польський та азербайджанський.
Заплановано спеціальні номери бельгійської, бразильської, іранської та норвезької літератури. Незважаючи на певні успіхи, економічні проблеми журналу «Всесвіт» залишаються незмінними. За допомогою рейдерської атаки у нього відібрали редакційне приміщення, і тепер редакція розміщується у десятиметровій кімнатці.
За радянських часів місія влади зводилася до контролю за друком літературних творів. Тепер цього немає, та немає й державної підтримки журналу, котрий відкриває для наших співгромадян горизонти світової літератури.
Олена КОСЕНКО

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».