№ 30 (24129)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 29 Липень 2016 11:50

Передвиборча розстановка сил у США

Де­мо­кра­тич­на і Рес­пуб­лі­кан­ська пар­тії США на­при­кін­ці лип­ня про­ве­ли пе­ред­ви­бор­чі з’їз­ди. 
На­ціо­наль­ні кон­вен­ти тра­ди­цій­но ви­ко­рис­то­ву­ють для де­мон­стра­ції єд­но­сті пар­тії і пред­став­лен­ня її кан­ди­да­та як «ме­сії», що спи­рає­ть­ся на ши­ро­ку су­спіль­ну під­трим­ку. 
Цьо­го сце­на­рію не оми­ну­ли й цьо­го­річ­ні пе­ред­ви­бор­чі шоу-кон­вен­ти.

Зокрема, на передвиборчому конвенті Республіканської партії, який відбувся у Клівленді, попри окремі спроби фронди невдоволених його кандидатурою делегатів, Дональд Трамп без несподіванок був номінований на посаду президента США. Своїм кандидатом на крісло віцепрезидента Трамп назвав губернаторареспубліканця від штату Іллінойс Майкла Пенса.

Днями нові нотки у симфонію геополітичного протистояння в Північній Азії внесли, майже одночасно, рішення Гаазького арбітражу та північнокорейські ракетні випробування. Обидві події отримали негайні оцінки з Пекіна.
Китай відмовився визнавати легітимність рішення Гаазького арбітражу на користь Філіппін щодо приналежності архіпелагу Наньхай, тобто групи островів у Південно-Китайському морі. Аргументація Пекіна ґрунтується на тому, що саме Китай став першою державою, яка дала назву і початок вивчення архіпелагу Наньхай та встановив мирним шляхом юрисдикцію над ними, визначивши територіальний суверенітет і відповідні права та інтереси в Південно-Китайському морі.
Після Другої світової війни Китайська Народна Республіка відновила свій суверенітет над цим архіпелагом. Пекін наполягає, що й надалі архіпелаг Наньхай треба вважати внутрішніми територіальними водами і прилеглою морською зоною, відповідно і спеціальною економічною зоною Китаю.

Всту­пив­ши в не­рів­ний бій з те­ро­рис­та­ми, які го­ту­ва­ли паст­ку для ти­сяч ук­ра­їн­ських во­яків, гру­па спец­при­зна­чен­ців на чо­лі з ка­пі­та­ном Олек­сан­дром Пет­ра­ків­ським вря­ту­ва­ла жит­тя сот­ням лю­дей. 
За­раз Ге­рой Ук­раї­ни сам по­тре­бує до­по­мо­ги.

«Краще загинемо, але не відступимо»
...Липень 2014го. Українське військо просувається Донбасом, звільняючи міста і села. Серед визволителів — солдати й офіцери 8го окремого полку спеціального призначення. У цей час оборонці Луганського аеропорту ведуть запеклі бої, відбиваючись від переважаючого у живій силі і озброєнні ворога. Їхні сили тануть, і вони просять допомоги. За наказом командування до них осьось має вирушити колона у складі кількох частин: завершуються останні приготування до маршу.

Published in Військо

Ук­ра­їн­ський по­лі­ти­кум не­що­дав­но зно­ву роз­по­чав чер­го­ві дис­ку­сії з при­во­ду ду­же не­прос­то­го пи­тан­ня: мож­ли­во­сті ого­ло­шен­ня в дер­жа­ві во­єн­но­го ста­ну. 
Влас­не, в цьо­му не­має ні­чо­го див­но­го, ос­кіль­ки ос­тан­ні­ми дня­ми си­ту­ація в зо­ні про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції вже вкот­ре за­гос­три­ла­ся.

За­гос­трен­ня си­ту­ації
Нещодавно Міністерство закордонних справ навіть оприлюднило офіційну заяву, в якій вимагає «посилити політикодипломатичний тиск на Кремль із метою зупинити небезпечну ескалацію напруженості на Донбасі». За свідченнями очевидців, ситуація на фронті справді непроста.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».