Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 25 Листопад 2016 11:31

Анатолій Матіос: реакція на злочини в армії стала більш принциповою

Rate this item
(0 votes)

1 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ПРА­ЦІВ­НИ­КІВ ПРО­КУ­РА­ТУ­РИ

Сьо­го­дні Ук­раї­на про­ти­сто­їть пу­тін­ській Ро­сії, за­хи­ща­ючи свій дер­жав­ний су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність. Про­те і в цей над­склад­ний час зна­хо­дять­ся лю­ди, які сво­їми ді­ями шко­дять Ук­ра­їн­ській дер­жа­ві і її вій­ську.
Про те, як ор­га­ни вій­сь­ко­вої про­ку­ра­ту­ри про­ти­сто­ять зло­вмис­ни­кам, ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти за­ступ­ни­ка Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни — Го­лов­но­го вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни, за­слу­же­но­го юрис­та Ук­раї­ни Ана­то­лія МА­ТІО­СА.

— Роз­ка­жіть, будь лас­ка, про кри­мі­но­ген­ну си­ту­ацію у Зброй­них Си­лах, ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­ван­нях на­шої дер­жа­ви.
— Якщо коротко, то слідчими військових прокуратур за 10 місяців поточного року розслідувано та направлено до суду з обвинувальними актами 3641 кримінальне провадження, з яких 3347 — про військові злочини, і серед них найбільше — за фактами ухилення від військової служби — 2678, 302 — про корупційні кримінальні правопорушення, 27 — про злочини, вчинені у бюджетній сфері, викрито 9 організованих груп і злочинних організацій.
Це перевищує показники нашої діяльності за весь 2015 рік, але не значить, що криміногенна ситуація у військах з року в рік погіршується. Напроти, кращим стало викриття злочинів та більш принциповим реагування на них.
— Не­що­дав­но бу­ло опри­люд­не­но ста­тис­ти­ку, яка від­об­ра­жає так зва­ні не­бо­йо­ві втра­ти. Як на ме­не, циф­ри жах­ли­ві. Які, на ваш по­гляд, го­лов­ні чин­ни­ки, що при­зво­дять до та­кої ста­тис­ти­ки?
— Одна з основних причин — пияцтво. З усіх розслідуваних у цьому році кримінальних правопорушень, унаслідок яких загинули військовослужбовці, майже у половині випадків — 178 — це сталося у стані алкогольного сп’яніння. Якщо говорити про загальну кількість небойових безповоротних та санітарних втрат з квітня 2014го по листопад 2016го, то вона становить понад 11 тисяч чоловік. З них 1990 — безповоротних. Це дані Міністерства оборони України та інших військових формувань.
— Як слід ро­зу­мі­ти «са­ні­тар­ні» і «без­по­во­рот­ні»?
— Санітарні — це поранені, а безповоротні — загиблі...
— Скіль­ки осіб при­тяг­ну­то до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­но­сті за зло­чи­ни, ско­єні в зо­ні АТО?
— З часу утворення військової прокуратури сил антитерористичної операції у вересні 2015 року і по сьогодні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів на території АТО 2392 особам, 1262 обвинувальні акти направлено до суду. А 913 осіб уже засуджено.
— Остан­нім ча­сом СБУ зна­хо­дить — за сот­ні кі­ло­мет­рів від райо­ну про­ве­ден­ня АТО — схо­ван­ки зі зброєю. Роз­ка­жіть, будь лас­ка, про фак­ти ви­кра­ден­ня вій­сь­ко­ви­ка­ми зброї та боє­при­па­сів.
— Там, де війна, завжди знайдуться охочі на ній поживитися. Цього року закінчено досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях за фактами викрадення зброї та боєприпасів. Ще 75 обвинувальних актів спрямовано до суду за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Так, у квітні 2016 року засуджено до 3 років позбавлення волі військовослужбовця У., який у грудні 2015 року викрав з військової частини п’ять автоматів АКС74 та 300 набоїв до них.
Нещодавно закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо полковника Ф., тимчасово виконувача обов’язки заступника командира однієї з механізованих бригад, а також начальника служби пального та мастильних матеріалів цієї частини. Вони впродовж травнялипня 2016 року поставили на потік продаж цивільним особам боєприпасів та вибухових пристроїв, якими заволоділи шахрайським шляхом. Судовий розгляд у справі триває.
— У райо­ні АТО, осо­бли­во на по­чат­ко­вій ста­дії, в час­ти­нах і під­роз­ді­лах ви­ни­ка­ло ба­га­то проб­лем, по­в’яза­них зі зло­вжи­ван­ням окре­ми­ми вій­сь­ко­во­служ­бов­ця­ми спирт­ним. Яка си­ту­ація за­раз?
— Я вже фактично відповів на це запитання. Найтяжча проблема — загибель людей на ґрунті вживання алкоголю.
Командири у 2016 році склали 11 з половиною тисяч протоколів про адміністративні правопорушення військовослужбовців, із них майже 78 відсотків — за фактами розпивання алкогольних напоїв. Військовими прокурорами протягом року складено понад 500 таких адмінпротоколів. Про що ще можна говорити?
— Які чин­ни­ки спри­яють пи­яцт­ву?
— Насамперед, хочу зауважити на особистій недисциплінованості військовиків та неспроможності окремих командирів на рівні відділень, взводів, розрахунків, старших на бойових позиціях забезпечити статутний порядок у військових колективах. Тривале виконання завдань у бойовій обстановці нерідко породжує зайву самовпевненість та зухвалість. Сюди ж слід віднести байдужість до потреб і запитів військовослужбовців, відсутність дієвого контролю за проведенням на опорних пунктах повсякденної життєдіяльності. Певною мірою цьому сприяє й недосконалість адміністративного законодавства, обмеження повноважень органів військової прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів саме зараз, в умовах особливого періоду та проведення антитерористичної операції.
Ми вже давно ініціювали відповідні зміни до Закону України «Про прокуратуру», які нині опрацьовуються відповідним профільним Комітетом Верховної Ради України.
— Як, Ана­то­лію Ва­си­льо­ви­чу, про­су­ває­ть­ся роз­слі­ду­ван­ня при­чин Іло­вай­ської тра­ге­дії, по­дій під Де­баль­це­вим, ін­ших ре­зо­нанс­них справ?
— Проведено величезну роботу, допитано понад 700 свідків, вилучено більш як 1890 бойових документів, призначено та отримано висновки двох судових комісійних, товарознавчих, військових та економічних експертиз. На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку 20 особам ізпоміж представників влади і керівництва ЗС РФ (серед яких радник президента РФ, колишній повноважний представник президента РФ у так званому Кримському федеральному окрузі, міністр оборони РФ і два його заступники, начальник генштабу ЗС РФ та ще 10 генералів із вищого командного складу ЗС РФ).
Зокрема, повідомлено про підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень першому заступнику начальника генштабу ЗС РФ генералполковнику М. Богдановському, який безпосередньо керував підрозділами ЗС РФ під час їхнього вторгнення на територію України у серпні 2014 року. Щодо 7 осіб із числа підозрюваних судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Усього на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за участь у розв’язанні війни проти України 57 осіб, з них 39 громадян Російської Федерації.
До суду направлені обвинувальні акти про злочини вказаної категорії щодо 27 осіб, з яких 10 громадян РФ, 16 з них вже засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі від 11 до 15 років.
Щодо 11 осіб судовий розгляд кримінальних проваджень триває, 30 осіб перебувають у розшуку.
Це все робота на майбутнє, всі матеріали передані до Міжнародного кримінального суду, який уже надав свою оцінку озброєній анексії Криму і готується до розгляду воєнних злочинів Російської Федерації на Сході України.
— Чи мо­же­те по­хва­ли­тись успі­ха­ми в бо­роть­бі з ко­руп­цією? На­ве­діть, будь лас­ка, від­по­від­ну ста­тис­ти­ку.
— Хвалитися — не моя звичка. Боротьба з корупцією — це лише один, хоча й дуже важливий напрям нашої діяльності, яку ми щороку активізуємо. За останні 10 місяців слідчими військових прокуратур направлено до суду 302 обвинувальних акти про злочини з ознаками корупції стосовно 344 осіб. Для порівняння: за весь 2015 рік до суду направлено 128 обвинувальних акти щодо 149 осіб.
Загальна сума неправомірної вигоди у цих провадженнях становить близько 5,6 млн грн, понад 293 тис. доларів США та майже 23 тис. євро.
Суттєвого резонансу набуло кримінальне провадження щодо кількох високопосадовців Миколаївської облдержадміністрації та облради, які вимагали та одержали від комерційного товариства 90 тис. дол. США за сприяння у наданні дозвільних документів на ведення підприємницької діяльності. Обвинувальний висновок у справі вже в суді.
Військовою прокуратурою Київського гарнізону закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою виконувача обов’язки начальника Запорізької митниці та заступника начальника управління — начальника відділу митної вартості та адміністрування митних платежів, які спромоглися одержати від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму близько 200 тис. грн.
Також завершено розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням командира батальйону однієї з бригад ЗС України майора П. і його підлеглого, які організовували незаконний пропуск транспортних засобів із товарами на тимчасово окуповану територію Донецької області. За свої «послуги» отримали 320 тисяч гривень і намагалися отримати ще стільки ж.
Обвинувачені засуджені до позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією майна і транспортних засобів.
Крім того, за ініціативою військових прокурорів судом притягнуто до відповідальності 87 військових посадових осіб за адміністративні правопорушення з ознаками корупції, звільнено з посад 25 корупціонерів. За втручання військових прокурорів органами військового управління притягнуто до відповідальності 922 посадовці.
— Хо­ті­ло­ся б по­чу­ти про спів­пра­цю вій­сь­ко­вих про­ку­ро­рів і коман­ди­рів що­до зміц­нен­ня дис­цип­лі­ни, пра­во­по­ряд­ку.
— Переконаний, що лише спільні зусилля можуть принести успіх у зміцненні законності та правопорядку у нашому війську. Втім, уже приносять. Наприклад, за нашою ініціативою командуванням притягнуто до відповідальності 1253 посадових осіб, відшкодовано понад 293 млн грн. Військовими прокурорами заявлено в інтересах держави 1108 позовів на загальну суму майже 329,5 млн грн, розпочато 1175 кримінальних проваджень, з яких 1110 — у сфері захисту інтересів держави.
Лише Головною військовою прокуратурою зареєстровано 23 кримінальні провадження з установленими збитками понад 6,2 млрд грн та 224,5 млн дол. США.
— Яки­ми си­ла­ми пред­став­ле­на вій­сь­ко­ва про­ку­ра­ту­ра без­по­се­ред­ньо в райо­ні АТО?
— До складу утвореної у вересні 2015 року військової прокуратури сил антитерористичної операції, окрім апарату прокуратури регіонального рівня, віднесені військові прокуратури Харківського, Луганського, Донецького і Маріупольського гарнізонів у кількості 138 працівників. Безпосередньо у зоні проведення АТО військову службу проходять 87 працівників, з яких 59 прокурорів та 28 слідчих.
— Ана­то­лію Ва­си­льо­ви­чу, ві­та­ємо Вас і ва­ших ко­лег із при­йде­шнім свя­том — Днем пра­ців­ни­ків про­ку­ра­ту­ри! Ба­жа­ємо міц­но­го здо­ров’я, ми­ру, успі­хів у ва­шій не­лег­кій ро­бо­ті.
— Дякую.
Ін­тер­в’ю про­вів Сер­гій ЗЯТЬ­ЄВ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».