Головна
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 25, 2016
Головні новини
Мемуари ще почекають... ВОЛОДИМИРУ СТАДНИЧЕНКУ – 80 Че­рез два ро­ки (точ­ні­ше ... (24 Чер 2016)
Його славі заздрили генерали й маршали 29 ЧЕРВ­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ... (24 Чер 2016)
Життя українців стане «здоровішим та чистішим» Піс­ля вста­нов­лен­ня но­вих та­ри­фів на ... (24 Чер 2016)
Фронт за лінією фронту Утім, на па­пе­рах пи­шуть од­не, а в жит­ті ... (24 Чер 2016)
Експортні можливості України Як ві­до­мо, кон­ку­рен­то­спро­мож­ність ... (24 Чер 2016)
У держслужбі зайнятості готові працевлаштовувати ... У Державній службі зайнятості запевнили, що вже переформатувалися і готові ... (24 Чер 2016)
Соціальні пріорітети уряду на 2016 рік Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни має на­мір ... (24 Чер 2016)
В Україні жителі окупованих територій зможуть ... Міністерство юстиції розробляє механізм спрощеної реєстрації шлюбу ... (24 Чер 2016)
Росіяни заснували польську партію Лі­дер пар­тії «Змі­на» не знав, що йо­го ... (24 Чер 2016)
Зомбі із Зімбабве Не­дав­но Зі­мбаб­ве свят­ку­ва­ло 36-у ... (24 Чер 2016)
Ганебний кінець трирічки Фоменка
Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи у Фран­ції вста­но­ви­ла кіль­ка ан­ти­ре­кор­дів. Під­опіч­ні Ми­хай­ла Фо­мен­ка ста­ли пер­шою коман­дою, яка... Читати далi
Мемуари ще почекають...
ВОЛОДИМИРУ СТАДНИЧЕНКУ – 80 Че­рез два ро­ки (точ­ні­ше — 15 черв­ня 2018-го) га­зе­та «Де­мо­кра­тич­на Ук­раї­на» від­зна­ча­ти­ме 100-річ­чя ви­хо­ду пер­шо­го но­ме­ра. За пе­рі­од... Читати далi
Його славі заздрили генерали й маршали
29 ЧЕРВ­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ГЕ­НЕ­РА­ЛА АР­МІЇ ІВА­НА ЧЕР­НЯ­ХОВ­СЬКО­ГО Жит­тя майбутнього ко­мандувача фронтом кіль­ка ра­зів ви­сі­ло на во­ло­си­ні: в 30-ті ро­ки ди­вом не... Читати далi
Юрій Мушкетик: мною рухають подив і жага пошуку
Наш спів­роз­мов­ник — Ге­рой Ук­раї­ни, ла­уре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Т. Шев­чен­ка Юрій Муш­ке­тик — один із мо­гі­кан-пат­рі­ар­хів, жи­вих кла­си­ків ук­ра­їн­ської... Читати далi
Киянин, колекціонер, даритель
Київський національний музей російського мистецтва — справжня скарбниця художньої культури. Його фонди роками поповнювались із різних джерел, а також завдяки приватним колекціям. Одним із найвідоміших київських колекціонерів живопису, який подарував музею своє уславлене зібрання творів російських... Читати далi
У полоні неповторності O-FEST-2016
Уже в чет­вер­тий раз пал­кі ша­ну­валь­ни­ки опе­ре­ти, мю­зик­лу і кла­сич­ної опе­ри ма­ли уні­каль­ну на­го­ду по­ри­ну­ти в не­по­втор­ну ат­мо­сфе­ру... Читати далi
Спогад про молодість
На­пев­не, чи­ма­ло лю­дей стар­шо­го по­ко­лін­ня зга­да­ють свою мо­ло­дість піс­ля то­го, як по­див­лять­ся но­ву ви­ста­ву На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го... Читати далi
Життя українців стане «здоровішим та чистішим»
Піс­ля вста­нов­лен­ня но­вих та­ри­фів на теп­ло і га­ря­чу во­ду ки­яни змо­жуть по­ми­ти­ся за 78 гри­вень, а зі­грі­ти­ся в опа­лю­валь­ний се­зон за 1345. Тро­хи де­шев­ше (в... Читати далi
Фронт за лінією фронту
Утім, на па­пе­рах пи­шуть од­не, а в жит­ті час­то ви­яв­ляє­ть­ся зов­сім ін­ше. Про те, як во­но на­справ­ді ве­деть­ся так зва­ним піль­го­ви­кам, мож­на прос­те­жи­ти на при­кла­ді... Читати далi
Експортні можливості України
Як ві­до­мо, кон­ку­рен­то­спро­мож­ність на­ціо­наль­них еко­но­мік є ре­зуль­та­том склад­но­го взає­мо­зв’яз­ку кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті ви­роб­ни­ків... Читати далi
prev
next

Топ новин

Курс валют на 29.06.2016

RUB російських рублів
3,80 -0,07
EUR ЄВРО
2752,49 -81,43
USD Dollar
2487,34 -0,95
BYR білоруських рублів
0,01 -0,00
Источник: НБУ

100 днів роботи Укрпошти: результати та досягнення

Новини минулого тижня

 • Міні-комп'ютер в оці вже не фантастика +

  Поки компанія Google готує до випуску міні-комп’ютер Glass у вигляді окулярів, південнокорейські вчені пішли далі і вбудували подібний пристрій у... звичайну контактну лінзу.  Лінзи з Read More
 • Символ відродження країни +

  На Андріївському узвозі в Києві з’явилося величезне 15-метрове графіті, яке намалював французький стріт-арт-художник Жульєн Маллан, відомий під ім’ям Seth, у співавторстві з колегою із Севастополя Read More
 • «Кохання-всесвіт» – гармонія двох начал +

  У центрі столиці з’явилася нова визначна пам’ятка, повідомляє kyiv.ridna.ua. У парку Шевченка встановили незвичайну скульптуру Олександра Лідаговського з романтичною назвою «Кохання-Всесвіт» у вигляді жіночого і Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

.

Духовність

Червень 10, 2016

Три грані п'ятдесятниці

19 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СВЯ­ТОЇ ТРІЙ­ЦІ. П’ЯТ­ДЕ­СЯТ­НИ­ЦЯ День Свя­тої Трій­ці — од­не з…

«Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша…

Квi 29, 2016
1 ТРАВНЯ — СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА…

«Доброзичливець і добродій»

Бер 18, 2016
28 БЕ­РЕЗ­НЯ — 125 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ…

Особистість

Червень 24, 2016

Мемуари ще почекають...

ВОЛОДИМИРУ СТАДНИЧЕНКУ – 80 Че­рез два ро­ки (точ­ні­ше — 15 черв­ня 2018-го) га­зе­та…

Його славі заздрили генерали й маршали

Чер 24, 2016
29 ЧЕРВ­НЯ — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ…

Скороход

Трав 27, 2016
2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ…

Пам'ять

Червень 17, 2016

Це було на світанку

22 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СКОР­БО­ТИ І ВША­НУ­ВАН­НЯ ПАМ’­ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙ­НИ В УКРАЇНІ Усе…

Повторення трагічного минулого?

Чер 17, 2016
22 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СКОР­БО­ТИ І ВША­НУ­ВАН­НЯ…

Він був небагатослівним

Чер 10, 2016
Андрія Гаврилюка я знав більше десяти років. Зустрічалися,…

Грані історії

Квiтень 22, 2016

Чи дійсно Росія «подарувала» Крим Україні?

Уже два ро­ки Крим оку­по­ва­ний Ро­сій­ською Фе­де­ра­цією. По­всю­ди на…

Воїн, політик, письменник

Квi 22, 2016
20 квіт­ня — 125 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Юрія…

«Здійснилися віковічні мрії, за які вмирали кращі…

Сiч 22, 2016
У КОЖНОЇ ДЕРЖАВИ Є ДНІ, ЯКІ НАЗАВЖДИ УВІЙШЛИ В ЇЇ ІСТОРІЮ.…

Освіта

Червень 10, 2016

Останній дзвоник

Чер­го­вий на­вчаль­ний рік в Ук­раї­ні вже став на­бут­тям іс­то­рії. Уч­ні…

Освітні центри для абітупієнтів з Криму та зони…

Чер 03, 2016
Освітні центри, що почнуть діяти цього року для…

Правильний набір документів, вчасно поданий, –…

Чер 03, 2016
На­пе­ре­до­дні вступ­ної кам­па­нії ба­га­то…

Соціальна політика

Червень 24, 2016

Життя українців стане «здоровішим та чистішим»

Піс­ля вста­нов­лен­ня но­вих та­ри­фів на теп­ло і га­ря­чу во­ду ки­яни змо­жуть…

Міфи та правда про ОСББ

Чер 17, 2016
1 лип­ня в ре­фор­му­ван­ні жит­ло­во­го…

Пенсійному фонду ніщо не загрожує

Чер 10, 2016
Уряд га­ран­тує вчас­ну і в пов­но­му об­ся­зі…

Наука і техніка

Червень 03, 2016

Сімдесят крилатих років

Ми­ну­ло­го вів­тор­ка, 31 трав­ня, своє 70-річ­чя від­зна­чив ко­лек­тив…

Австралія зустріла українську «МРІЮ»

Трав 20, 2016
Ми­ну­лої не­ді­лі, 15 трав­ня, в аеро­пор­ту…

21-ша антарктична експедиція розпочала річну…

Квi 15, 2016
Дня­ми в екс­клю­зив­но­му ін­тер­в’ю для…

Екологія

Квiтень 15, 2016

Зруйнований реактор матиме нове і надійне укриття

Укрит­тя, зве­де­не над зруй­но­ва­ним ре­ак­то­ром во­се­ни 1986-го, з ро­ка­ми…

В ті дні ми не думали про себе...

Квi 08, 2016
26 квітня – день Чорнобильської трагедії До ро­біт,…

Берег лівий, берег правий...

Бер 11, 2016
Ба­га­то­ві­ко­ва прак­ти­ка спів­іс­ну­ван­ня…

Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».