Головна
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Жовтень 22, 2016
Головні новини
«Дойче банк» – виклик для ФРН Курс ак­цій «Дой­че Бан­ку» (DB) впав до ... (21 Жов 2016)
Товариш Кім і його бомба 20 ве­рес­ня Пів­ніч­на Ко­рея про­ве­ла тест ... (21 Жов 2016)
Чорногорія перед складним вибором 16 жовт­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до ... (21 Жов 2016)
Гендерна поразка Дональда Трампа За три тиж­ні до дня го­ло­су­ван­ня, 19 жовт­ня ... (21 Жов 2016)
Фідель Кастро зізнався їй у коханні 28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961),  ... (21 Жов 2016)
«Батько мій з Алтаю, а мати з шахтарської сім'ї» 28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961),  ... (21 Жов 2016)
І щит, і меч: на землі, в небесах і на морі ПІСЛЯМОВА ДО ВЕЛИКИХ МІЖНАРОДНИХ ОГЛЯДИН Про­тя­гом ... (21 Жов 2016)
Вадим Васютинський: найбільш очевидними у ... Те, що у на­шо­му су­спіль­стві цін­ніс­ний ... (21 Жов 2016)
Чого прагнуть інвестори Ук­раї­на от­ри­мує все мен­ше ... (21 Жов 2016)
Хто врятує регіональну промисловість? Жит­тя за вік­на­ми ви­со­ко­го ... (21 Жов 2016)
Три «С»: Скорик – Станкович – Сильвестров
2 листопада в Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Шевченка відбудеться проект «ТРИ «С»: Скорик — Станкович — Cильвестров», який представить твори легендарного українського композитора Євгена Станковича, повідомляє i-pro.kiev.ua.Євген Станкович — центральна фігура та... Читати далi
«Дойче банк» – виклик для ФРН
Курс ак­цій «Дой­че Бан­ку» (DB) впав до іс­то­рич­но­го мі­ні­му­му, піс­ля то­го як Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції США за­яви­ло, що бан­ку за­гро­жує фі­нан­со­ва ка­ра в роз­мі­рі 14... Читати далi
Історія, в яку не повірили
Лю­би­те­лі мо­но­ви­став не­що­дав­но от­ри­ма­ли чу­до­вий по­да­ру­нок. Акт­ри­са і ре­жи­сер Іри­на Мель­ник по­ста­ви­ла у Ки­їв­ській ака­де­міч­ній... Читати далi
Товариш Кім і його бомба
20 ве­рес­ня Пів­ніч­на Ко­рея про­ве­ла тест дви­гу­на між­кон­ти­нен­таль­ної ра­ке­ти. Тро­хи ра­ні­ше дер­жа­ва здійс­ни­ла чер­го­ве, п’яте ви­про­бу­ван­ня атом­ної... Читати далi
Як держава боролася з почуттями?
Се­ред остан­ніх по­ста­но­вок На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки осо­бли­ву ува­гу ба­га­тьох гля­да­чів при­вер­тає... Читати далi
Чорногорія перед складним вибором
16 жовт­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту Чор­но­го­рії.Пе­ре­ма­гає прав­ля­ча Де­мо­кра­тич­на пар­тія на чо­лі з прем’­єр-мі­ніс­тром Мі­ло... Читати далi
Живопис і графіка Азії в музеї Ханенків
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний науково-дослідний реставраційний центр України в рамках спільного проекту «Ars longa: реставратори та реставрація» представляють виставку «Живопис і графіка Азії», повідомляє i-pro.kiev.ua. Проект триватиме до 25 грудня... Читати далi
Гендерна поразка Дональда Трампа
За три тиж­ні до дня го­ло­су­ван­ня, 19 жовт­ня 2016 ро­ку, у Лас-Ве­га­сі від­був­ся тре­тій і остан­ній ра­унд те­ле­ві­зій­них де­ба­тів між Хіл­ла­рі Клін­тон і До­наль­дом... Читати далi
Фідель Кастро зізнався їй у коханні
28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО Про ди­тин­ство По­лі­ни, на жаль, ду­же ма­ло ін­фор­ма­ції. З ін­шо­го бо­ку, яким мог­ло бу­ти ди­тин­ство у... Читати далi
«Батько мій з Алтаю, а мати з шахтарської сім'ї»
28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО Не­зва­жа­ючи на це, до­лі бу­ло зав­го­дно, щоб Олек­сій Гор­бу­нов з’явив­ся на світ 29 жовт­ня 1961 ро­ку в Ки­єві на... Читати далi
prev
next

Топ новин

Курс валют на 24.10.2016

RUB російських рублів
4,11 -0,01
EUR ЄВРО
2793,65 -28,60
USD Dollar
2566,28 -4,08
Источник: НБУ

100 днів роботи Укрпошти: результати та досягнення

Новини минулого тижня

 • Розкопки у Софіївському заповіднику +

  У виставковій залі пам’ятки архітектури XVIII ст. Софійська Трапезна (Тепла Софія) Національного заповідника «Софія Київська» відкрилася виставка «Два метри в глиб історії», повідомляє i-pro.kiev.ua. Експозицію Read More
 • Відреставровано художній музей у Луцьку +

  Після капітального ремонту оновлену експозицію відкрив Художній музей в історичному центрі Луцька, повідомляє i-pro.kiev.ua. Картинна галерея розташована у колишньому будинку повітової канцелярії і шляхетських судів, Read More
 • Квітка краси, любові й...утаємниченості +

  На­бли­жає­ть­ся жі­но­че свя­то. Вам, жі­ноч­ки, да­ру­ва­ти­муть кві­ти, в то­му чис­лі й тро­ян­ди. А чи зна­єте ви іс­то­рію і влас­ти­во­сті цієї квіт­ки, яка да­рує не тіль­ки Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

.

Духовність

Вересень 09, 2016

Полюс підкорюється мужнім

Для лю­дей, кот­рі упо­до­ба­ли со­бі хо­бі у вже до­во­лі до­рос­ло­му ві­ці, ця…

Писемність: шляхом духовності й прогресу

Вер 09, 2016
8 ВЕ­РЕС­НЯ — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ…

«І звелів... приводити людей до Хрещення, і дітей…

Лип 22, 2016
ВЛІТКУ 988 РОКУ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР ХРЕСТИВ…

Особистість

Жовтень 21, 2016

Фідель Кастро зізнався їй у коханні

28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА (1961), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО…

«Батько мій з Алтаю, а мати з шахтарської сім'ї»

Жов 21, 2016
28 ЖОВТНЯ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ ГОРБУНОВА…

«Творити Україну і її культуру...»

Жов 13, 2016
17 ЖОВТНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА…

Пам'ять

Вересень 30, 2016

Галя Аккерман: Україні слід відкрити музей…

29 ве­рес­ня в Ук­раї­ні вша­ну­ва­ли пам’­ять жертв тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру.…

Тут творилися неймовірні страхіття...

Вер 23, 2016
29 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ УШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 75…

«Серед нас були і справжні герої, і негідники»

Вер 16, 2016
22 ВЕ­РЕС­НЯ — ДЕНЬ ПАР­ТИ­ЗАН­СЬКОЇ СЛА­ВИ…

Грані історії

Жовтень 13, 2016

Не лише турецькі фортеці, а й російські міста

ЗДО­БУ­ВА­ЛИ УК­РА­ЇН­СЬКІ КО­ЗА­КИ ПІД ПРО­ВО­ДОМ ПЕТ­РА…

Існування націоналістичного підпілля несе загрозу…

Жов 13, 2016
14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ У…

«Вони воюють у домашній одежі, без жодної…

Вер 02, 2016
Укра­їн­ці, які під час Дру­гої сві­то­вої…

Освіта

Серпень 26, 2016

1 вересня 2016 року: абсолютна нова школа

ЧОТИРИ РОКИ БЕЗ ОЦІНОК І СУЧАСНІ ПИСЬМЕННИКИ ЗАМІСТЬ РАДЯНСЬКИХ. ЩО ПРОПОНУЄ РЕФОРМА ПОЧАТКОВОЇ…

Лілія Гриневич: ми розвантажимо шкільні програми…

Лип 01, 2016
Не­що­дав­но з ві­зи­том у Вар­ша­ві…

Останній дзвоник

Чер 10, 2016
Чер­го­вий на­вчаль­ний рік в Ук­раї­ні вже став…

Соціальна політика

Жовтень 13, 2016

Зігрітися на третину за рахунок держави

Уря­до­ву про­гра­му з енер­го­ефек­тив­но­сті, яка в на­ро­ді от­ри­ма­ла…

Мінімальні соцстандарти зростуть щонайменше на 10%

Жов 13, 2016
Темпи зростання соціальних стандартів у 2017 р.…

Безробітні з примусу чи за власним бажанням

Жов 07, 2016
За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки,…

Наука і техніка

Жовтень 21, 2016

І щит, і меч: на землі, в небесах і на морі

ПІСЛЯМОВА ДО ВЕЛИКИХ МІЖНАРОДНИХ ОГЛЯДИН Про­тя­гом чо­ти­рьох днів у…

Куди і коли полетять крилаті творіння «Антонова»

Жов 07, 2016
Різ­но­ма­ніт­ні пи­тан­ня, які є…

Ювілей не без смутку, але з надією і перспективами

Сер 12, 2016
НАЦІОНАЛЬНОМУ КОСМІЧНОМУ ЦЕНТРУ — 20 РОКІВ…

Екологія

Вересень 02, 2016

Яка людська гідність гартувалася через...…

У се­лі Бі­ли­ки, що в Ко­бе­ляць­ко­му райо­ні на Пол­тав­щи­ні, от уже кіль­ка ро­ків…

Зруйнований реактор матиме нове і надійне укриття

Квi 15, 2016
Укрит­тя, зве­де­не над зруй­но­ва­ним…

В ті дні ми не думали про себе...

Квi 08, 2016
26 квітня – день Чорнобильської трагедії До ро­біт,…

Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».