Головна
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 30, 2016
Головні новини
Скороход 2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ... (27 Трав 2016)
Люди, влада і земля В Ук­раї­ні на­дії на від­ро­джен­ня ... (27 Трав 2016)
Відродження інфраструктури Ни­ні транс­порт­на сис­те­ма на­шої кра­їни ... (27 Трав 2016)
Побувавши тут, наче повертаєшся в пекло тієї ... НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­МУ МУ­ЗЕЮ ІС­ТО­РІЇ ... (27 Трав 2016)
Альтернатива для Німеччини «Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни» (AfD) ... (27 Трав 2016)
Греблі на даху світу Ки­тай у по­го­ні за вод­ною енер­гією ... (27 Трав 2016)
Саміт «великої сімки» 26–27 травня 2016 року в японському містечку Ісе-Шіма відбувався саміт ... (27 Трав 2016)
Як вирішити кризу з біженцями? 23 травня 2016 року в Стамбулі за ініціативи Генерального секретаря ООН ... (27 Трав 2016)
Австрійський синдром Колишній голова Партії зелених, незалежний кандидат Олександр Ван дер ... (27 Трав 2016)
Прощалне азійське турне президента США Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма, яко­му ... (27 Трав 2016)
Завершення ери Луческу
У фі­на­лі Куб­ка Ук­раї­ни зу­стрі­ли­ся до­нець­кий «Шах­тар» та лу­ган­ська «Зо­ря». Для лу­ган­чан ви­хід до фі­на­лу на­ціо­наль­но­го Куб­ка став пер­шим в іс­то­рії. На­віть... Читати далi
«Червону машину» зупинили фіни
У Ро­сії за­вер­шив­ся чем­піо­нат сві­ту з хо­кею, на який гос­по­да­рі піс­ля про­ва­лу на по­пе­ред­ній сві­то­вій пер­шо­сті по­кла­да­ли осо­бли­ві на­дії. То­рік у Че­хії... Читати далi
Скороход
2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГО­ЛУБ­НИ­ЧО­ГО Що­дня з ним теп­ло ві­таю­ть­ся сум­ча­ни, бо важ­ко знай­ти та­ко­го жи­те­ля над Пслом, який би не знав... Читати далi
Зробимо куріння немодним!
Що­ро­ку 31 трав­ня ВО­ОЗ і парт­не­ри від­зна­ча­ють Все­світ­ній день без тю­тю­ну, при­вер­та­ючи ува­гу до ри­зи­ків для здо­ров’я, по­в’яза­них із вжи­ван­ням тю­тю­ну, і... Читати далi
ІПСШ: чим вони нам загрожують?
Не­що­дав­но в пре­сі з’яви­лась ін­фор­ма­ція про те, що у Ве­ли­ко­бри­та­нії ство­ри­ли ро­зум­ні пре­зер­ва­ти­ви. Во­ни змі­ню­ють ко­лір за­леж­но від то­го, чи є у... Читати далi
Михайло Лукінюк: обережно, міфи!
Наш спів­роз­мов­ник Ми­хай­ло Лу­кі­нюк — це, об­раз­но ка­жу­чи, лю­ди­на-міст — на­уко­вець і пись­мен­ник. При­чо­му як на­уко­вець він є ще ви­на­хід­ни­ком у га­лу­зі... Читати далi
Що потрібно для щастя?
На­пев­не, чи­ма­ло лю­би­те­лів те­ат­ру звер­ну­ли ува­гу на но­вий те­ат­раль­ний про­ект мо­ло­до­го дра­ма­тур­га та акт­ри­си Юлії Мак­си­мен­ко «Ба­ле­ри­на, яка... Читати далi
Сади нев'янучої краси
Прагнення краси, відтворення за її законами ідеального і гармонійного простору як середовища існування було однією з важливих світоглядних настанов епохи символізму, що охоплює період 1880–1920 років. У мистецтві Срібного століття лейтмотив саду (парку) виступав прообразом Едема — розкішного,... Читати далi
Щедрий ужинок Євгенії Шудрі
У ці дні від­зна­чає 75-річ­ний юві­лей зна­на ки­їв­ська ви­ши­валь­ни­ця і не­втом­на до­слід­ни­ця ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го мис­тец­тва Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на... Читати далi
Люди, влада і земля
В Ук­раї­ні на­дії на від­ро­джен­ня ма­те­рі­аль­но­го бла­го­по­луч­чя все час­ті­ше по­в’язу­ють з аг­рар­ним сек­то­ром, кот­рий, як вва­жа­ють екс­пер­ти, змо­же... Читати далi
prev
next

Топ новин

Курс валют на 31.05.2016

RUB російських рублів
3,81 0,00
EUR ЄВРО
2803,24 -3,95
USD Dollar
2516,60 3,00
BYR білоруських рублів
0,01 -0,00
Источник: НБУ

100 днів роботи Укрпошти: результати та досягнення

Новини минулого тижня

 • Квітка краси, любові й...утаємниченості +

  На­бли­жає­ть­ся жі­но­че свя­то. Вам, жі­ноч­ки, да­ру­ва­ти­муть кві­ти, в то­му чис­лі й тро­ян­ди. А чи зна­єте ви іс­то­рію і влас­ти­во­сті цієї квіт­ки, яка да­рує не тіль­ки Read More
 • Петриківський розпис – душа України +

  ЕКСПО У столиці, в Центрі української культури та мистецтва, відкрито виставку «Петриківка — душа України», повідомляє i-pro.kiev.ua. Це — масштабна презентація мистецтва петриківського розпису. До Києва свої Read More
 • Українка– серед найкращих ілюстраторів книжок +

  Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (IBBY) оприлюднила Почесні списки авторів, ілюстраторів і перекладачів дитячих книжок з усього світу, повідомляє gazeta.ua. Україна знову в Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

.

Духовність

Квiтень 29, 2016

«Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша…

1 ТРАВНЯ — СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА На­пев­не, не­має у сві­ті лю­ди­ни,…

«Доброзичливець і добродій»

Бер 18, 2016
28 БЕ­РЕЗ­НЯ — 125 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ…

Чому християни дотримуються неділі замість суботи?

Бер 18, 2016
20 БЕ­РЕЗ­НЯ (7-го ЗА СТА­РИМ СТИ­ЛЕМ) — 1695 РО­КІВ…

Особистість

Травень 27, 2016

Скороход

2 ЧЕРВ­НЯ — 80 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГО­ЛУБ­НИ­ЧО­ГО…

Дорогою батька

Трав 20, 2016
Воістину, як писав Тарас Шевченко, в усякого своя доля і…

Життя як вчинок і вчинок як життя

Трав 13, 2016
20 ТРАВ­НЯ — 90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ…

Пам'ять

Травень 27, 2016

Побувавши тут, наче повертаєшся в пекло тієї…

НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­МУ МУ­ЗЕЮ ІС­ТО­РІЇ УК­РАЇ­НИ В РО­КИ ДРУ­ГОЇ СВІ­ТО­ВОЇ ВІЙ­НИ — 35…

Безіменні могили України

Трав 13, 2016
У НИХ ЗНАЙ­ШЛИ ОСТАН­НІЙ ПРИ­ТУ­ЛОК СОТ­НІ ТИ­СЯЧ…

Наші батьки і діди зробили величезний внесок у…

Квi 29, 2016
9 ТРАВ­НЯ — ДЕНЬ ПЕ­РЕ­МО­ГИ НАД НА­ЦИЗ­МОМ У…

Грані історії

Квiтень 22, 2016

Чи дійсно Росія «подарувала» Крим Україні?

Уже два ро­ки Крим оку­по­ва­ний Ро­сій­ською Фе­де­ра­цією. По­всю­ди на…

Воїн, політик, письменник

Квi 22, 2016
20 квіт­ня — 125 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Юрія…

«Здійснилися віковічні мрії, за які вмирали кращі…

Сiч 22, 2016
У КОЖНОЇ ДЕРЖАВИ Є ДНІ, ЯКІ НАЗАВЖДИ УВІЙШЛИ В ЇЇ ІСТОРІЮ.…

Освіта

Квiтень 29, 2016

Флагман вищої технічної освіти

Це — Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний ав­то­мо­біль­но-до­рож­ній уні­вер­си­тет,…

У приймах долі

Квi 01, 2016
Не­спо­ді­ва­ні прим­хи до­лі мо­жуть будь-ко­ли…

«І прости нам провини наші, як і ми прощаємо…

Бер 11, 2016
Остан­ня не­ді­ля пе­ред Ве­ли­ким пос­том, який…

Соціальна політика

Квiтень 22, 2016

Гроші в дім – хороша прикмета

Влас­ни­ка­ми ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків їх­ні меш­кан­ці ста­ли по­над 20…

Пріоритетні зміни в соціальній сфері

Квi 22, 2016
Но­во­при­зна­че­ний мі­ністр со­ці­аль­ної…

Павло Розенко: справжні переселенці не втратять…

Квi 08, 2016
Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки…

Наука і техніка

Травень 20, 2016

Австралія зустріла українську «МРІЮ»

Ми­ну­лої не­ді­лі, 15 трав­ня, в аеро­пор­ту Пер­та — міс­та, що на за­хід­но­му…

21-ша антарктична експедиція розпочала річну…

Квi 15, 2016
Дня­ми в екс­клю­зив­но­му ін­тер­в’ю для…

«Моє дитинство і юність пахнуть Україною...»

Квi 08, 2016
12 КВІТ­НЯ — ВСЕ­СВІТ­НІЙ ДЕНЬ АВІА­ЦІЇ І…

Екологія

Квiтень 15, 2016

Зруйнований реактор матиме нове і надійне укриття

Укрит­тя, зве­де­не над зруй­но­ва­ним ре­ак­то­ром во­се­ни 1986-го, з ро­ка­ми…

В ті дні ми не думали про себе...

Квi 08, 2016
26 квітня – день Чорнобильської трагедії До ро­біт,…

Берег лівий, берег правий...

Бер 11, 2016
Ба­га­то­ві­ко­ва прак­ти­ка спів­іс­ну­ван­ня…

Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».