№ 30 (24129)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

СОЛДАТИ Й ОФІЦЕРИ, ЯКІ НИНІ ВОЮЮТЬ НА СХОДІ КРАЇНИ, ПЕРЕКОНАНІ: 
БЕЗ УКРАЇНЦІВ-БЛАГОДІЙНИКІВ НАША АРМІЯ НЕ ЗІП’ЯЛАСЬ БИ ТАК ШВИДКО НА НОГИ

Ще не так дав­но ба­га­то хто рем­ству­вав на ін­фан­тиль­ність укра­їн­ців, мов­ляв, бай­ду­жі до всьо­го, що від­бу­ває­ть­ся в кра­їні, жи­ву­чи за прин­ци­пом «моя ха­та скраю». 
Про­те аг­ре­сія пу­тін­ської Ро­сії пе­ре­кон­ли­во до­ве­ла: укра­їн­ці — не та на­ція, якій на­чха­ти на до­лю своєї кра­їни. 
Маю на ува­зі як тих, хто доб­ро­віль­но, не че­ка­ючи по­віс­ток, пі­шов бо­ро­ни­ти рід­ну зем­лю, так і тих, хто усі­ля­ко їм до­по­ма­гає — во­лон­те­рів.

Published in Військо

ЗГУРТУВАВШИСЬ У НЕВЕЛИЧКИЙ КОЛЕКТИВ, ЖІНКИ ПЛЕТУТЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ, ШИЮТЬ ПОДУШКИ ТА НИЖНЮ БІЛИЗНУ

До не­дав­ньо­го ча­су Олек­сан­дра Пе­ро­ва про­хо­ди­ла вій­сь­ко­ву служ­бу за кон­трак­том у На­ціо­наль­но­му вій­сь­ко­во-ме­дич­но­му клі­ніч­но­му цен­трі Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни «ГВКГ». Отож ба­чи­ла, як до Цен­тру при­во­зи­ли де­сят­ки по­ра­не­них бій­ців, як їх про­ві­ду­ва­ли зов­сім не­зна­йо­мі лю­ди, на­да­ючи різ­но­біч­ну до­по­мо­гу. Звіль­нив­шись у за­пас, ви­рі­ши­ла при­єд­на­ти­ся до бла­го­род­ної спра­ви.
Не­за­ба­ром ство­ри­ла во­лон­тер­ську гру­пу «Бо­йо­ві швач­ки», до якої увій­шли не­бай­ду­жі ки­ян­ки. І ось уже май­же два ро­ки во­ни ши­ють для бій­ців — учас­ни­ків АТО — ниж­ню бі­лиз­ну.

Published in Військо
П'ятниця, 29 Липень 2016 13:45

Заговорять і німі

Компанія VocaliD заявила про створення унікальної технології, за допомогою якої почати говорити зможуть навіть німі.
Для відтворення голосу людини достатньо буде звичайного звуку подиху без необхідності вимови окремих слів або цілих речень. Технології відтворення людського голосу існують уже кілька десятиліть, проте багато компаній досі використовують для створення «штучної мови» зразки тисяч речень.
Массачусетська компанія VocaliD використовує лише звукові фрагменти зітхань — їх достатньо, щоб сформувати звуковий файл, який потім обробляється пристроєм, що перетворює текст на мовлення. Метод уже був успішно протестований на пацієнтці Джессі Левайн із синдромом Лу Геріга — прогресуючою хворобою рухових нейронів.

Виявилося, що здоров’я людини, і, зокрема, обмін речовин, можуть позначитися не тільки на дітях, а й навіть на онуках. В онуків чоловіків, які мали надлишкову вагу і зловживали солодкою, жирною та іншою нездоровою їжею, виявився вищим ризик розвитку жирової дистрофії печінки, а також преддіабету й діабету 2-го типу.
Це виявили вчені з Інституту медичних досліджень у Сіднеї (Австралія). Результати дослідження опубліковані в журналі Molecular Metabolism journal.
Раніше вважалося, що відповідальність за здоров’я дитини повністю лежить на матері — від самого моменту зачаття. Але мало уваги приділялося тому, як здоров’я батька і діда впливає на ще не народжену дитину.

Чи по­мі­ча­ли ви, як змі­нює­ть­ся ва­ше са­мо­по­чут­тя або на­стрій за­леж­но від по­го­ди? На­чеб­то все чу­до­во, а на­стрій різ­ко по­гір­шив­ся або ж, що ще гір­ше, слі­дом за по­хму­рим сві­то­сприй­нят­тям з’яв­ля­ють­ся го­лов­ний біль, сер­це­бит­тя, по­га­не са­мо­по­чут­тя.
Чо­му в од­но­го все­ре­ди­ні «си­дить» пор­та­тив­ний ба­ро­метр, який по­пе­ре­джає про май­бут­ні бу­рі, а ін­ший і не за­мис­лює­ть­ся про по­го­ду? Як за­по­біг­ти не­при­єм­нос­тям від її змі­ни?
Про це ми роз­мір­ко­ву­ємо ра­зом із фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Лю­бо­в’ю Кі­цу­лою.

— Як са­ме по­го­да впли­ває на на­ше са­мо­по­чут­тя?
— Впливає не тільки горезвісний атмосферний тиск — перепад при русі значних мас повітря, а й інші погодні явища: зміни вологості повітря, швидкості вітру, коливання температури і, зокрема, викликані активністю Сонця магнітні бурі.

З упевненої перемоги на «Арені Львів» стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА віцечемпіон України донецький «Шахтар». Суперники зі швейцарського клубу «Янґ Бойз» не змогли реалізувати своєї нагоди в дебютній зустрічі у Львові.
А небезпек поблизу володінь П’ятова команда з Берна створила в перші 15 хвилин чимало: одних кутових підопічні Адольфа Гюттера подали п’ять. Це нічого гостям не принесло, хоча «пожежі» в обороні гірників виникали. Найнебезпечніший момент мав Герндт, появу якого в штрафному майданчику центральні оборонці Кривцов та Ордець проґавили. Та вчасно вийшов П’ятов, який і заблокував єдиний удар гостей у площину воріт за весь матч.
А далі господарі забрали м’яч до своїх ніг і навіть забили, але голландські арбітри на чолі з Сердаром Гезюбююком взяття воріт не зафіксували нібито через офсайд у Тайсона, хоча завершував атаку Едуардо.

Published in Футбол

Британський велогонщик Крістофер Фрум із команди Sky після останнього гірського етапу між містечками Межев і Морзін зберіг жовту майку лідера генеральної класифікації головної в сезоні велобагатоденки «Тур де Франс». Фактично це означало перемогу в усьому тритижневому змаганні, оскільки 24 липня в Парижі фінішував так званий етап дружби.
Для Фрума нинішня перемога на «Тур де Франс» є третьою в кар’єрі. Він також перемагав у цьому змаганні у 2013 і 2015 роках.
Упродовж усієї гонки сумнівів у перемозі британця майже не виникало — вся команда Sky чітко спрацювала на свого лідера. Єдина проблема виникла на гірському 12-му етапі з фінішем на Мон Ванту.

П'ятниця, 29 Липень 2016 12:58

Перший тур – без нічиїх

Без­комп­ро­міс­но роз­по­чав­ся но­вий чем­піо­нат Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги. У шес­ти мат­чах пер­шо­го ту­ру не за­фік­со­ва­но жод­ної ні­чиєї, п’ять по­єдин­ків за­вер­ши­ли­ся з роз­гром­ни­ми ра­хун­ка­ми.

На день раніше, ніж інші колективи, розпочав змагання віце-чемпіон — донецький «Шахтар». На підопічних Паулу Фонсеки невдовзі чекав стартовий поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, тому з кропивницькою «Зіркою» гірники зіграли в п’ятницю.
Команда, яка повернулася до еліти українського футболу через 12 років після вильоту з тодішньої вищої ліги, не змогла скласти належної конкуренції одному з грандів — навіть попри те, що португальський керманич донеччан продовжує експерименти зі складом.

Published in Футбол
П'ятниця, 29 Липень 2016 12:50

Майбутнє тримається на культурі

Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни Пет­ро Зи­ку­нов. Три­ва­лий час був за­ступ­ни­ком го­ло­ви НСХУ. Ви­кла­дав у ви­шах. Ос­нов­ні твор­чі га­лу­зі — стан­ко­вий і мо­ну­мен­таль­ний жи­во­пис.
Ство­рює пей­за­жі Жи­то­мир­щи­ни, Ки­їв­щи­ни, Пол­тав­щи­ни, Кри­му, Кар­пат, а та­кож сю­жет­ні ком­по­зи­ції, пор­тре­ти. Брав участь у роз­пи­сах Ми­хай­лів­сько­го Зо­ло­то­вер­хо­го со­бо­ру, Трьох­свя­ти­тель­ської церк­ви у Ки­єві.
Учас­ник все­ук­ра­їн­ських та за­ру­біж­них мис­тець­ких ви­ста­вок від 1972-го. Окре­мі кар­ти­ни збе­рі­га­ють­ся в На­ціо­наль­но­му ху­дож­ньо­му му­зеї, Се­вас­то­по­лі, ху­дож­ніх му­зе­ях Він­ни­ці і Чер­ні­го­ва.
Ла­уре­ат пре­мій «Ки­їв» імені С. Шиш­ка і ме­мо­рі­алу А. Ку­інд­жі.

Published in Вітальня
П'ятниця, 29 Липень 2016 12:43

Відчути настрій міста

Кожне місто обов’язково має свій особливий настрій. Який він — настрій міста? Як його відчути? Найкраще рішення — це, звичайно, ознайомлення з містом під час тривалої прогулянки. Але існує чудова можливість здійснити подорож, залишаючись у Києві, побачити різні міста очима художників у їхніх творах.
Музей сучасного мистецтва, що міститься на Подолі, представляє виставку живопису і графіки «Настрій міста», яка сформована лише з музейних фондів. Це єдиний у нашій країні музей, де зберігаються твори представників мистецьких шкіл і напрямів усіх регіонів України від 30х років ХХ ст. до сьогодення. Його колекція налічує понад п’ять тисяч творів мистецтва. Музей постійно запрошує шанувальників живопису роздивлятися безплатно у його привітних і затишних залах найцікавіші роботи сучасних українських художників.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».