Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 19, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

У мінсоцполітики створили відеоролик
Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ство­ри­ло со­ці­аль­ний ві­део­ро­лик, в яко­му ін­фор­му­ють гро­ма­дян про проб­ле­му тор­гів­лі людь­ми та по­яс­ню­ють, як не... Читати далi
Про тимчасову державну соціальну допомогу
Дер­жа­ва не при­зна­ча­ти­ме тим­ча­со­вої дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги не­пра­цю­ючій осо­бі, яка до­сяг­ла за­галь­но­го пен­сій­но­го ві­ку, але не на­бу­ла... Читати далi
Споживча корзина котра не стала кошиком
Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті Каб­мі­ну уря­до­вої по­ста­но­ви №... Читати далi
За заслуги перед Україною збільшать пенсії
Міністерство соціальної політики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною. Відповідна Схема затверджена наказом Мінсоцполітики від 27 грудня 2017 року № 2054, який набере чинності з дня опублікування і... Читати далi
Що відбувається в системі реабілітації людей з...
У груд­ні 2009 ро­ку пар­ла­мент Ук­раї­ни ра­ти­фі­ку­вав між­на­род­ну Кон­вен­цію ООН про пра­ва ін­ва­лі­дів. Од­но­час­но з Кон­вен­цією прий­ня­то Фа­куль­та­тив­ний... Читати далi
Андрій Рева: монетизацію піль потрібно починати...
Про го­лов­ні на­пря­ми спів­пра­ці Мін­соц­по­лі­ти­ки Ук­раї­ни зі Сві­то­вим бан­ком ішло­ся у спіл­ку­ван­ні мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрія Реви з... Читати далi
Про детінізацію, якої не сталося
Роз­мо­ви про ви­ве­ден­ня віт­чиз­ня­но­го біз­не­су з «ті­ні», а за­од­но за­мі­ну роз­ра­хун­ків у «кон­вер­тах» із най­ма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми на офі­цій­ну... Читати далi
У Києві зменшується кількість зареєстрованих...
Минулий рік став для Київського міського центру зайнятості своєрідним випробуванням на міцність. Кількість безробітних, що були зареєстровані в столиці в 2015 році, — рекордна за всі роки існування незалежної України. З початку анексії Криму та початком бойових дій на сході країни в столицю... Читати далi
Спрощено процедуру оформлення гуманітарної...
На­род­ні де­пу­та­ти 8 груд­ня ухва­ли­ли За­кон «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раї­ни «Про гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу» що­до не­до­пу­щен­ня за­тя­гу­ван­ня... Читати далi
Найбільший попит – на робітничі спеціальності
У Дер­жав­ній служ­бі за­йня­то­сті кіль­кість ва­кан­сій сяг­ну­ла май­же од­но­го міль­йо­на.Про це заявив виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба ДСЗ. Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Міжнародна організація праці (МОП) розпочинає реалізацію п’ятирічного проекту в Україні з метою поліпшення управління ринком праці, зменшення невідповідності професійних навичок…
Сповільнення темпів інфляції у другому кварталі поточного року є результатом послідовної стриманої монетарної політики Нацбанку.Про це на своїй сторінці у…
Пенсії з липня п. р. перерахують лише трьом категоріям осіб: донорам, тим, хто не має достатньої кількості стажу, та громадянам,…
У червні 2018 року споживчі ціни не змінилися порівняно з травнем, водночас із початку року вони зросли на 4,4%.Про це…
Для підвищення вибирають найбільш спокійний період відпусток і зниження споживання газу в тепло. Щоб людей не нервувати... На об’єктивність аналізу…
Для територіальних громад, які на своїй території запровадять службу перевезень людей на візках, закуплять 30 спеціальних автобусів.Про це повідомив журналістам…
Прожитковий мінімум в Україні з 1 липня зріс на 77 грн і становить 1777 грн.Про це йдеться в Законі «Про…
Підвищення пенсій в Україні відбувається автоматично — без жодних маніпуляцій і тільки на основі законодавчих норм і можливостей бюджету. Про…
Про це з посиланням на дані Міжнародної організації праці повідомляється в дослідженні Реанімаційного пакета реформ щодо оподаткування фондів заробітної плати…
Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що уряд, ставши до виконання своїх обов’язків, одразу припинив політику адміністративного регулювання цін,…
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, інформує його прес-служба у Facebook.«З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які…
В Україні впродовж січня–квітня 2018 року чисельність населення скоротилася на 85,7 тис. осіб, а кількість померлих майже удвічі перевищує число…
Сторiнка 1 iз 20

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».