Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
Фінансова допомога переселенцям
Переселенці з Криму та зони АТО одержуватимуть щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг, повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.«На засіданні уряду прийнято постанову, яка передбачає надання щомісячної адресної допомоги... Читати далi
Ринок праці переповнений працівниками ВНЗ
В Ук­раї­ні ри­нок пра­ці пе­ре­пов­не­ний ви­пуск­ни­ка­ми ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, які от­ри­ма­ли не­за­тре­бу­ва­ні спе­ці­аль­но­сті.Про це заявив в. о. голови Державної... Читати далi
Безробітні з примусу чи за власним бажанням
За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, кіль­кість укра­їн­ців, кот­рі ма­ли офі­цій­ний ста­тус без­ро­біт­но­го в пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку, ста­но­ви­ла 868,7 тис.... Читати далi
У 2017 році на чверть збільшилися видатки на...
Ви­пла­ти по тим­ча­со­вій втра­ті пра­це­здат­но­сті, які здійс­нює Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни, у 2017 ро­ці зрос­ли на 25,8%.За повідомленням виконавчої дирекції ФССУ, загалом по листках... Читати далi
Робота для переселенців. Від...західних партнерів
При­єм­ний пе­ред­но­во­річ­ний сюр­приз зро­би­ли спе­ціа­ліс­ти де­пар­та­мен­ту еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Пол­тав­ської ОДА та об­лас­но­го цен­тру за­йня­то­сті... Читати далi
Уряд підтримує малозабезпечених
Та­ри­фи ма­ють бу­ти спра­вед­ли­ви­миКоли політика Кремля із затягування України в новітній СРСР під назвою Євразійський союз зазнала краху, Москва негайно підняла ціну на газ. Це потягло за собою зростання тарифів на гарячу воду та опалення. Проте... Читати далi
Фінансування по-новому: МОЗ оприлюднив вимоги...
Мі­ніс­тер­ство охо­ро­ни здо­ров’я Ук­раї­ни опри­люд­ни­ло пе­ре­лік змін, які ма­ють про­вес­ти ме­дич­ні за­кла­ди пер­вин­ної лан­ки у 2018 ро­ці для пе­ре­хо­ду на но­ву... Читати далi
Монетизація пільг на проїзд буде вигідною для...
У разі правильного підходу місцевих органів влади до монетизації пільг на проїзд у транспорті така монетизація буде дуже вигідна пільговикам.Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал. «Якщо місцеві органи влади правильно підійдуть до цього питання, то... Читати далi
Кому безробіття в радість?
Хоч і ка­жуть, що ста­тис­ти­ка — брех­ли­ва на­ука, про­те має­мо до неї до­слу­ха­ти­ся, адже всі роз­ра­хун­ки в дер­жа­ві про­во­дять­ся на ос­но­ві її да­них. Від них (роз­ра­хун­ків)... Читати далi
Пенсійному фонду ніщо не загрожує
Уряд га­ран­тує вчас­ну і в пов­но­му об­ся­зі ви­пла­ту пен­сій та під­вищен­ня мі­ні­маль­них пен­сій дві­чі про­тя­гом цьо­го ро­ку.Про це на пресконференції після завершення засідання правління Пенсійного... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Про це заявив у вівторок віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.«Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям, яким було осучаснено і…
В уряді відбуваються дискусії щодо створення Міністерства у справах ветеранів.Про це повідомив віцепрем’єрміністр України Павло Розенко в інтерв’ю Укрінформу.«Робота триває,…
Згід­но з ре­зуль­та­та­ми дер­жав­но­го на­гля­ду що­до за­по­бі­ган­ня еко­но­міч­ній екс­плу­ата­ції мо­ло­ді в Ук­раї­ні 65% із пе­ре­ві­ре­них під­при­ємств, де ви­ко­рис­то­вує­ть­ся пра­ця не­пов­но­літ­ніх,…
За­по­чат­ко­ва­на уря­дом пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­ли­ла від­кри­ти но­ві мож­ли­во­сті для сис­тем­но­го під­ви­щен­ня ви­плат гро­ма­дя­нам, у то­му чис­лі вій­сь­ко­вим пен­сіо­не­рам та ка­те­го­рі­ям…
Пенсійний вік українців не будуть підвищувати у найближчі 10 років.Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба Мінсоцполітики.«Проведена…
У зв’язку зі зростанням попиту на кваліфіковану робочу силу з України міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки.Про це сказала…
Найбільшою проблемою, з якою стикаються українські трудові мігранти в Польщі, є незнання мови, що генерує всі інші проблеми.Про це сказав…
У разі правильного підходу місцевих органів влади до монетизації пільг на проїзд у транспорті така монетизація буде дуже вигідна пільговикам.Про…
«Немає жодної правової норми, яка б сказала, що тиждень чи два тижні — то є заборгованість, а один день —…
В усіх регіонах України створено штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про…
В Україні великий надлишок молоді з вищою освітою залишається без роботи і змушений перевчатися на робітничі спеціальності.На цьому наголосив в.…
По суті зміниться лише одне — перерахунок тепер відбуватиметься в автоматичному режимі, без звернення до ПФУ.Перше квітня цьогоріч запам’ятається для…
Сторiнка 1 iз 17

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».