Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Грудень 2015 14:48

Венесуела: політичний поворот

6 груд­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Ве­не­су­елі. Піс­ля смер­ті Уго Ча­ве­са Ве­не­су­ела б’є ре­кор­ди ін­фля­ції. Пре­зи­дент кра­їни Ні­ко­лас Ма­ду­ро на­ма­гає­ть­ся будь-що збе­рег­ти курс ве­не­су­ель­сько­го со­ці­аліз­му, який ґрун­тує­ть­ся на про­да­жу наф­ти. 
Утім, низь­кі ці­ни на неї, ви­со­кий рі­вень ко­руп­ції у на­ціо­на­лі­зо­ва­ній наф­то­вій кор­по­ра­ції Ве­не­су­ели, збід­нін­ня ве­не­су­ель­сько­го місь­ко­го се­ред­ньо­го кла­су є по­туж­ни­ми фак­то­ра­ми, які під­ри­ва­ють не ли­ше ідео­ло­гію, а й прак­ти­ку ча­віз­му.

Йти курсом Уго Чавеса після його смерті виявилося непросто. Фактично від 2013 року у Венесуелі встановився перехідний політичний режим. Президент країни Ніколас Мадуро, сконцентрувавши під своїм контролем залишки ресурсів країни, намагається тероризувати за допомогою озброєних прихильників чавізму опозиційно налаштованих політиків та їхніх прихильників.

Зби­тий 24 лис­то­па­да 2015 ро­ку ту­рець­ким ви­ни­щу­ва­чем ро­сій­ський бом­бар­ду­валь­ник при­ско­рив пе­ре­гру­пу­ван­ня сил на си­рій­ських фрон­тах. По­при по­віль­ність на­сту­пу ар­мії Ба­ша­ра Аса­да, яка по­тер­пає від де­фі­ци­ту ре­сур­сів, во­на на­ра­зі во­ло­діє іні­ці­ати­вою на всіх си­рій­ських фрон­тах.

Розміщення на російській військово-повітряній базі у Сирії систем протиповітряної оборони «С-400» дещо охолодило гарячі голови по обидві лінії фронту. Водночас російське керівництво анонсувало та почало втілювати свої економічні санкції проти Туреччини попри той факт, що вони бумерангом б’ють по російській економіці. Не вщухає й риторика Москви та Анкари. Загрози Реджепа Ердогана піти у відставку у разі доведення його причетності до торгівлі нафтою з «Ісламською державою» так і залишилися риторикою.

Су­джен­ня Фе­до­ра Тют­че­ва що­до Ро­сії ста­ло в на­ші дні во­іс­ти­ну про­ро­чим: «Умом Рос­сию не по­нять...» І все ж та­ки на­уков­ці ма­ють ро­би­ти свою спра­ву всу­пе­реч скор­бот­ним сло­вам Ек­кле­зі­ас­та, що «при мно­го­сті муд­ро­сті мно­жить­ся й кло­піт, хто ж піз­нан­ня по­біль­шує, той по­біль­шує й біль» (Ек­кле­зі­аст, 1;18).
В да­но­му ви­пад­ку біль і за Ук­раї­ну, і за Ро­сію.

Кон­флік­ти як біз­нес
Як би ми не ставилися до російського політтехнолога Гліба Павловського, слід віддати належне рівню його поінформованості й схильності до системного аналізу.

Published in Суспільство
П'ятниця, 11 Грудень 2015 14:11

Верховна Рада: рік по тому

Для ук­ра­їн­сько­го уря­ду сьо­го­дні — над­зви­чай­но зна­ко­вий день. Як ми вже пи­са­ли в ми­ну­ло­му чис­лі, са­ме 11 груд­ня Ка­бі­нет Мі­ніс­трів має зві­ту­ва­ти пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою за ре­зуль­та­та­ми своєї ді­яль­но­сті. Остан­ній тиж­день пе­ред зві­том ви­дав­ся ще на­пру­же­ні­шим за по­пе­ред­ній. При­най­мні, кри­ти­ки в бік пер­со­наль­но Ар­се­нія Яце­ню­ка та йо­го коман­ди в ці­ло­му про­лу­на­ло знач­но біль­ше, ніж за весь по­пе­ред­ній рік. По­ка­зо­во, що ця кри­ти­ка пе­ред­усім зву­ча­ла са­ме від на­род­них об­ран­ців.
За­ра­ди спра­вед­ли­во­сті слід ска­за­ти, що знач­на час­ти­на кри­ти­ки — ціл­ком спра­вед­ли­ва, ос­кіль­ки уряд не ви­ко­нав ду­же ба­га­то взя­тих на се­бе рік то­му зо­бов’­язань. Утім, не за­ва­ди­ло б по­гля­ну­ти й на са­мих кри­ти­ка­нів, бо ж у пар­ла­мент­ських сті­нах та­кож на­ко­пи­чи­ло­ся чи­ма­ло бор­гів пе­ред су­спіль­ством. А Вер­хов­на Ра­да вось­мо­го скли­кан­ня всьо­го ли­шень два тиж­ні то­му від­зна­чи­ла пер­шу річ­ни­цю сво­го офі­цій­но­го іс­ну­ван­ня.

Published in Суспільство
П'ятниця, 04 Грудень 2015 14:33

Неймовірний Бйорндален

Неперевершений зразок спортивного довголіття продемонстрував на першому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді норвежець Уле-Айнар Бйорндален. У віці 41 рік 10 місяців і шість днів біатлонні змагання не вигравав ще жодний спортсмен!
96-та, також рекордна в кар’єрі перемога прийшла до Короля біатлону в класичній індивідуальній гонці. Він обрав останню стартову групу, і це принесло йому одразу два бонуси — по-перше, Уле-Айнар знав результати всіх основних конкурентів, по-друге, нестабільний остерсундський вітер на момент його старту дещо вщух, сніг припинився і лижня заглянцювалася, даючи можливість продемонструвати швидкі секунди.

Колись це мало статися, бо життя все ж відрізняється від казок, хоча й вони, до слова, після «жили довго й щасливо» закінчуються словами «померли в один день». Дотеперішній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF та WBO українець Володимир Кличко програв вперше з 2004 року. У поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі, який протривав усі 12 раундів, судді виставили оцінки 115:112, 115:112, 116:111 на користь претендента.
Ф’юрі, який перед поєдинком в усіх інтерв’ю обіцяв нокаутувати українця, провів дуже грамотний поєдинок і зміг розподілити сили на всі 36 хвилин протистояння. Він не ліз у бійку, а спокійно працював другим номером, намагаючись упіймати чемпіона на контратаці — за рахунок своєї швидкості. Варто також відзначити роботу британця ногами, він добре пересувався в рингу та не давав Володимиру працювати у звичному ритмі.

Published in Бокс
П'ятниця, 04 Грудень 2015 12:19

Рекорд, антирекорд та скандал

16-й тур чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі став най­ре­зуль­та­тив­ні­шим у ни­ніш­ньо­му се­зо­ні. В се­ми мат­чах коман­ди за­би­ли у во­ро­та су­пер­ни­ків 32 м’ячі. Але при цьо­му за по­єдин­ка­ми ту­ру спос­те­рі­га­ла най­мен­ша кіль­кість гля­да­чів. До то­го ж не обій­шло­ся без скан­да­лів.

Так, футболісти харківського «Металіста» на півгодини затримали початок матчу з «Олександрією». Вийшли на поле вони лише після того, як поспілкувалися з керівництвом команди, яке пообіцяло через тиждень почати ліквідовувати заборгованість із заробітної плати.
А в Луцьку місцева «Волинь» забила у ворота запорізького «Металурга» дев’ять м’ячів, пропустивши у власні лише один. І все б нічого, якби на підсумок цього матчу не була поставлена рекордна кількість грошей. Причому, за словами голови комітету етики та чесної гри Федерації футболу України Ігоря Кочетова, 15 тисяч доларів було поставлено на те, що в матчі буде забито більше восьми м’ячів, про що він попереджав тренерів обох команд напередодні початку матчу. А лідери першості — «Динамо» та «Шахтар» здобули чергові перемоги.

Published in Футбол

Згідно з даними звіту за міжнародною програмою боротьби з ВІЛ/СНІД хвороба перейшла у категорію хронічних. Прийом препаратів проти вірусу імунодефіциту здатний продовжити життя на десятки років. На сьогодні пацієнти, які одержують терапію від ВІЛ, живуть досить довго, щоб викреслити їх із групи смертельно хворих людей.
Кількість смертельних випадків, пов’язаних із ВІЛ, за останні два десятиліття значно скоротилася. Можливості діагностичної медицини та сучасні препарати дозволяють підтримувати здоров’я хворих людей на гідному рівні. Деякі лікарі впевнені, що ВІЛ за ступенем небезпеки для організму пацієнта поступово наближається до цукрового діабету першого типу та деяким іншим хронічним захворюванням.
Однак розвиток медицини лише продовжує життя ВІЛ-інфікованим. Кількість же людей з ВІЛ-інфекцією залишається критично високою. За даними на 2013 рік, у світі було зареєстровано понад 36 мільйонів людей із ВІЛ. За іншими даними, таких людей значно більше, якщо враховувати хворих, які не знають про свій діагноз.

Команда вчених із Королівського коледжу в Лондоні стверджує, що хороша фізична підготовка ніг тісно асоціюється зі швидкістю старіння мозку.
Висновки були зроблені завдяки десятирічному вивченню понад 300 близнюків. Воно фінансувалося Національним інститутом досліджень у галузі охорони здоров’я спільно з Wellcome Trust, а опубліковано в журналі Gerontology. Фахівці спиралися на дані про те, що вправи змушують м’язи виробляти гормони, які сприяють росту нервових клітин.
Дослідники відстежували фізичне здоров’я понад 150 пар близнюків у віці від 43 до 73 років. На початку і наприкінці експерименту було оцінено так звану потужність мозку за допомогою серії тестових завдань на комп’ютері. Встановлено, що у близнюків з більшою силою ніг на початку дослідження й через 10 років рівень когнітивних здібностей був кращим. До того ж у них спостерігалася менша кількість змін у мозку, пов’язаних із віком.

П'ятниця, 04 Грудень 2015 11:01

Кон’юктивіт, або кролячі очі

Кро­ля­чі очі — так у на­ро­ді на­зи­ва­ють кон’­юнк­ти­віт — од­не з най­більш по­ши­ре­них оф­таль­мо­ло­гіч­них за­хво­рю­вань. Зде­біль­шо­го хво­рі­ють на ньо­го ді­ти, адже во­ни час­то труть очі не­ми­ти­ми ру­ка­ми і хво­рі­ють на про­студ­ні за­хво­рю­ван­ня. І в то­му, і в ін­шо­му ви­пад­ку на сли­зо­ву обо­лон­ку ока по­трап­ля­ють бак­те­рії та ві­ру­си. Втім, і лю­ди се­ред­ньо­го ві­ку та­кож мо­жуть під­хо­пи­ти кон’­юнк­ти­віт.
Які ж ви­ди і симп­то­ми цьо­го за­хво­рю­ван­ня, як лі­ку­ва­ти цю не­ду­гу? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-оф­таль­мо­ло­га — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Га­ли­ну Пав­лів­ську.

— Що ж таке кон’юнктивіт і звідки він береться?
— Кон’юнктивіт — офтальмологічне захворювання, при якому кон’юнктива (слизова ока) страждає від запалення, набряклості та гіперемії, тобто сильного почервоніння. З такими симптомами до офтальмологів звертаються близько 30% пацієнтів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».