Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:33

Музей у Пирогові святкує 50-річчя

6 лю­то­го ви­пов­ни­ло­ся 50 ро­ків із ча­су за­сну­ван­ня На­ціо­наль­но­го му­зею на­род­ної ар­хі­тек­ту­ри та по­бу­ту Ук­раї­ни, біль­ше ві­до­мо­го як Му­зей прос­то не­ба у Пи­ро­го­ві.

6 лютого 1969 року тодішній уряд України ухвалив постанову «Про створення Державного музею народної архітектури та побуту Української РСР», нині — Національний музей народної архітектури та побуту України.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:21

Мега шоу Black and White

Впер­ше в Ук­раї­ну при­їхав на гас­тро­лі цирк із Ні­меч­чи­ни з но­вим ме­га­шоу Black and White.

В Європі дуже популярні циркові вистави, там не вважають, що цирк — це виключно дитяча розвага. Німецьке мегашоу переконає в цьому й українців.
 Цю нестандартну, інноваційну, іскрометну виставу з феноменальними спецефектами підготував режисер-постановник, колишній киянин, а нині мешканець Німеччини Дмитро Туркєєв.

Published in Культура

В Ук­раї­ні важ­ко знай­ти хво­ро­го, який би не скар­жив­ся на до­рож­не­чу лі­ків. І хо­ча ап­тек у нас біль­ше ніж до­сить, та й ви­роб­ни­ків на рин­ку мед­пре­па­ра­тів як віт­чиз­ня­них, так і за­ру­біж­них, не бра­кує, ці­ни «ку­саю­ть­ся».

Вартість товару в комунальних та приватних аптеках майже однакова, а якщо й різниться, то не завжди дешевше виходить у комунальних закладах. Хоча саме вони мають преференції від місцевої влади.

Published in Проблема
П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:04

Прощавай, військомате?

Уже не­за­ба­ром укра­їн­цям до­ве­деть­ся зви­ка­ти до ще од­нієї но­ва­ції: хви­ля пе­ре­тво­рень до­ко­ти­лась і до військ­ко­ма­тів. Як­що все скла­деть­ся так, як за­мис­ли­ли ав­то­ри ре­фор­ми вій­сь­ко­во­го ві­дом­ства, то військ­ко­ма­ти в Ук­раї­ні... зник­нуть уже че­рез рік.

Замість офіцерів — менеджери...
Військкомати потрапили під приціл суспільства на початку 2014 року, коли на Донбасі почали розгортатися криваві події, котрі вилилися вже в п’ятирічну війну. З тисячами загиблих і поранених та майже двома мільйонами біженців.

Published in Точка зору

На Він­нич­чи­ні ка­над­ці ви­вча­ли по­тре­би міс­це­вих та доб­ро­віль­них по­жеж­них ко­манд в об’­єд­на­них гро­ма­дах для на­дан­ня їм у по­даль­шо­му до­по­мо­ги в на­вчан­ні пер­со­на­лу та за­без­пе­чен­ні об­лад­нан­ням.

«В Україні з кінця січня перебуває місія представників канадських добровільних пожежних команд, які хочуть допомогти розвитку цього руху в Україні і системи цивільного захисту як такої. Адже зараз у ході реформи децентралізації повноваження у сфері пожежогасіння і цивільного захисту в цілому передаються на рівень об’єднаних громад.

Published in Регіони
Четвер, 07 Лютий 2019 23:50

Платіжки спати не дають

Для ха­рак­те­рис­ти­ки ста­ну справ на та­риф­ній ни­ві, ма­буть, най­кра­ще пі­ді­йде на­род­на муд­рість про щу­ку, яка у річ­ці за­для то­го, аби ка­рась не дрі­мав.

Такою «щукою» в нашому випадку виступають облгази, які розіслали побутовим споживачам, у чиїх домівках немає лічильників, платіжки з потрійними сумами. Новина вплелася в ті пристрасті, що спалахнули з приводу суцільного підвищення у 2019 році тарифів чи не на всі послуги.

Published in Регіони
Четвер, 07 Лютий 2019 23:40

Чи є майбутнє у залізниці

У на­шій кра­їні за­ліз­нич­ний транс­порт є стра­те­гіч­ним пріо­ри­те­том се­ред ін­ших ви­дів транс­пор­ту, адже пе­ре­во­зить ве­ли­ку кіль­кість па­са­жи­рів і ве­ли­кі об­ся­ги ван­та­жів.

Україна посідає 12-е місце у світі за протяжністю колій, володіючи 19,8 тис. км залізничних шляхів (США має 235 тис. км, Китай — 124 тис., Росія — 87,2 тис., Німеччина — 43,5 тис., Франція — 29,6 тис. км).

Published in Економіка

На Донеччині, переймаючи досвід Литовської Республики, мають намір запустити пілотний проект Школи повного дня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.
«Впровадити на Донеччині пілотний проект Школи повного дня — таку пропозицію висловили директори шкіл, які повернулись з освітньої поїздки до Литовської Республіки», — написав очільник області.

Published in Освіта
Четвер, 07 Лютий 2019 21:21

Нарешті і я вчитимусь у ліцеї...

Не­за­ба­ром юні укра­їн­ки ма­ти­муть змо­гу всту­пи­ти до На­вчаль­но-оздо­ров­чо­го ком­плек­су лі­цею ім. Іва­на Бо­гу­на, що роз­та­шо­ва­ний у Бо­яр­ці, а че­рез два ро­ки про­дов­жи­ти на­вчан­ня і у са­мо­му Ки­їв­сько­му лі­цеї.

За яких умов дівчатка можуть вступати? Як буде організовано для них навчальний процес, побутові умови?
Відповісти на ці запитання ми попросили полковника Петра Потєхіна — начальника Боярського комплексу.

Published in Освіта

У шко­лах Пол­тав­щи­ни зно­ву по­ча­ли об­лаш­то­ву­ва­ти кім­на­ти для збе­рі­ган­ня на­вчаль­ної зброї, які ще кіль­ка ро­ків то­му лік­ві­ду­ва­ли, а са­му зброю, яку там збе­рі­га­ли, пе­ре­да­ли військ­ко­ма­там.

Проте життя довело, що «роззброєння» та згортання допризовної підготовки у шкільних закладах, де виховуються майбутні патріоти України, виявилося передчасним.

Published in Освіта

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».