Травень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 27 Травень 2016 10:08

Вибори з присмаком літа

В остан­ні дні вес­ни Ук­раї­на тра­ди­цій­но опи­ни­ла­ся на по­ро­зі пев­но­го по­лі­тич­но­го за­тиш­шя, яко­му, спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, не за­ва­дять якісь форс-ма­жо­ри на зра­зок мож­ли­вої ес­ка­ла­ції на­пру­ги на Дон­ба­сі. По­ки віт­чиз­ня­ні по­лі­ти­ки все ще де­мон­стру­ють со­лід­ну пра­це­здат­ність і не по­спі­ша­ють ма­со­во йти на ка­ні­ку­ли...
Чи не най­біль­ша ак­тив­ність ви­хо­дить ни­ні зі стін Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії, яка ухва­ли­ла рі­шен­ня про про­ве­ден­ня в низ­ці ви­бор­чих окру­гів про­мі­жних пар­ла­мент­ських ви­бо­рів 17 лип­ня. Тож менш ніж че­рез два мі­ся­ці де­пу­та­тів оби­ра­ти­муть від­ра­зу в се­ми окру­гах.

Published in Суспільство
П'ятниця, 27 Травень 2016 00:00

Тепло рідної землі...

УКРАЇНА ТА СВІТ ДО І ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ НАДІЇ САВЧЕНКО НА БАТЬКІВЩИНУ

Од­ни­ми з пер­ших слів На­дії Сав­чен­ко піс­ля її прос­то-та­ки кар­ко­лом­но­го по­вер­нен­ня в Ук­раї­ну ста­ли сло­ва ви­ба­чен­ня пе­ред сол­дат­ськи­ми ма­те­ря­ми за те, що во­на, Сав­чен­ко, жи­ва.

Звісно, всі перші слова та вчинки Надії після повернення — надзвичайно емоційні. І це вже встигло викликати певну іронію в тих спостерігачів, котрі схильні будь у чому шукати негативні підводні течії. Мовляв, уже невдовзі Савченко повторить долю депутатівкомбатів, котрі суттєвого поступу українській політиці надати не зуміли.
Але варто звернути увагу, що в подібних коментарях не менше емоцій, ніж у самої Савченко. Лиш тільки в Надії вони щирі та виправдані, а в її «суддів» — цинічні й амбітні. Зрештою, навіщо у перші ж дні повернення на Батьківщину людини, котра стала символом незламності, аналізувати її політичне чи яке б там не було майбутнє? Чи не доречніше просто порадіти, що одним політичним в’язнем у світі стало менше!

Published in Суспільство

Позаду місяці або роки щасливого подружнього життя. Ви захотіли подарувати життя новій людині. Можна привітати вас з цим рішенням і побажати удачі, але цього буде недостатньо. Оскільки вагітність - це дуже відповідальний і важливий етап у житті жінки, до неї потрібно грунтовно підготуватися. Пропонуємо ознайомитися з основними правилами підготовки до вагітності.

Можна тільки порадувати за тих відповідальних майбутніх батьків, які вирішили заздалегідь підготуватися до зачаття. Можна зустріти і такі сім'ї, які вважають, що не потрібно все планувати і готуватися заздалегідь. А раптом не вийде? Що робити в таких випадках, розчаровуватися і знову починати підготовку? Вже краще нехай все йде своєю чергою, і жінка раптово дізнається, що вагітна. Тут можна привести безліч прикладів, коли лікарі наполягають на тому, щоб завчасно підготуватися до вагітності. З'ясуємо, чому варто прислухатися до думки фахівця і планувати вагітність.

Published in Розмаїття

Іс­пан­ський фут­боль­ний клуб «Се­ві­лья» ви­грав дру­гий за зна­чен­ням Єв­ро­ку­бок — Лі­гу Єв­ро­пи. 18 трав­ня у фі­на­лі під­опіч­ні Унаї Еме­рі здо­бу­ли во­льо­ву пе­ре­мо­гу над анг­лій­ським «Лі­вер­пу­лем» — 3:1.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка, який ще торік протистояв севільцям у фіналі разом із дніпропетровським «Дніпром», цього разу з іспанськими партнерами отримав престижний трофей, але фінальний матч дивився з лави для запасних.
Нинішня команда Коноплянки змогла встановити рекордне досягнення — жодній команді дотепер не вдавалося перемагати в Лізі Європи тричі поспіль. У цілому ж «Севілья» п’ять разів вигравала турнір, який до 2009 року називався Кубком УЄФА.

Published in Футбол
П'ятниця, 20 Травень 2016 12:52

Всі по місцях

26-й тур став остан­нім у чем­піо­на­ті Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги. Вже у на­ступ­ній пер­шо­сті нас очі­кує но­вий фор­мат про­ве­ден­ня зма­гань. Се­ред най­кра­щих ко­манд лі­ги бу­дуть ли­ше 12 клу­бів, од­нак кіль­кість мат­чів між ко­лек­ти­ва­ми ста­не біль­шою.

Найближчої суботи відбудеться останній матч у поточному клубному сезоні — у фіналі Кубка України зустрінуться віце-чемпіон країни донецький «Шахтар» і представник у Лізі Європи — луганська «Зоря». Про підсумок цього матчу ми розповімо наступного тижня, а зараз про матчі заключного туру.
Харківський «Металіст» у поєдинку проти «Динамо» своєю грою намагався показати, що навіть у такій скрутній фінансовій ситуації команда може дати бій чемпіону.

Published in Футбол

Розумний дефібрилятор від українських розробників виграв міжнародний хокатон Сities Hakathon at Internet of Things World 2016, який пройшов у Каліфорнії.
Проект був представлений дослідниками з України у складі команди Ciklum, пише ZN.UA з посиланням на пресреліз команди.
Дефібрилятор — невеликий апарат, призначений для надання екстреної медичної допомоги під час раптової зупинки серця. Крім основної функції електричних розрядів, апарат також дає підказки власнику і сповіщає найближчі клініки про нещасний випадок. Він також передає точний час першого розряду, координати і кардіограму потерпілого, що дає можливість лікарю швидкої допомоги поставити діагноз ще в дорозі.

За милозвучним медичним терміном «ноктурія» приховується серйозна проблема — часті нічні позиви до сечовипускання, що отруюють життя багатьом літнім людям. А вирішити цю проблему можна за допомогою препарату, яким лікують дітей від енурезу.
В останні десятиліття дитячі урологи з успіхом використовують для лікування первинного нетримання сечі у дітей, старших за 6 років, препарат десмопресин, котрий маленькі пацієнти, які страждають на енурез, приймають у таблетках, рідше — у вигляді крапель в ніс.

П'ятниця, 20 Травень 2016 12:38

Алергія залишається проблемою

Ну хто ж з нас не чув про алер­гію? А дех­то й геть доб­ре з нею зна­йо­мий, на жаль. Звід­ки ж та­ка по­пу­ляр­ність? На дум­ку ме­ди­ків, знач­на по­ши­ре­ність алер­гіч­них за­хво­рю­вань (на неї страж­дає по­над 20% на­се­лен­ня пла­не­ти) го­во­рить про алер­гії як про гло­баль­ну ме­дич­ну проб­ле­му.
В остан­ні 30 ро­ків по­ши­ре­ність алер­гіч­них за­хво­рю­вань под­во­юєть­ся кож­не де­ся­ти­літ­тя. Ни­ні в Ук­раї­ні від різ­них ви­дів алер­гій страж­да­ють у се­ред­ньо­му 15–35% гро­ма­дян.
Як бо­ро­ти­ся з ци­ми за­хво­рю­ван­ня­ми та як мі­ні­мі­зу­ва­ти їх шкід­ли­вий вплив на на­ше жит­тя? Про це ми по­ра­ди­ли­ся із фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, алер­го­ло­гом ви­щої ка­те­го­рії Люд­ми­лою За­брод­ською.

П'ятниця, 20 Травень 2016 11:50

Дорогою батька

Воістину, як писав Тарас Шевченко, в усякого своя доля і свій шлях широкий. Такий неозорий і водночас многотрудний шлях вистелився і перед нашим колегою — Євгеном Борисовичем Ямпольським, який нині відзначає своє 80-річчя.
Народився він у Дніпропетровську. З раннього дитинства чи не найбільше закарбувався в його пам’яті запах друкарської фарби.
Це й зрозуміло, адже тато з мамою працювали в обласній газеті «Зоря». Борис Борисович — кореспондентом, а його дружина — стенографісткою (була колись і така посада). Щодня після трудів праведних поверталися додому зі свіжою газетою. Отой її манливий запах, певно, і вплинув на подальший шлях сина.

Published in Особистість

Ми­ну­лої не­ді­лі, 15 трав­ня, в аеро­пор­ту Пер­та — міс­та, що на за­хід­но­му узбе­реж­жі Авст­ра­лії, — здійс­нив по­сад­ку ук­ра­їн­ський транс­порт­ний лі­так дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» «Ан-225» («Мрія»), який має най­біль­шу у сві­ті ван­та­жо­під­йом­ність. Він до­ста­вив у Перт зі сто­ли­ці Че­хії Пра­ги ма­сив­ний ван­таж — елек­тро­ге­не­ра­тор, який ва­жить 130 тонн.

Неординарність нинішнього рейсу — саму в тому, що «Ан225» (чий перший випробувальний політ, нагадаємо, відбувся 21 грудня 1988го, сертифікат типу літак отримав 23 травня 2001го, а з різноманітними вантажами за роки, що минули з того часу, побував у численних аеропортах різних міст Європи, Азії, Африки, Америки) до Австралії прилетів уперше. Таким чином, «Мрія» у своїй багатій подіями льотній біографії опанувала ще один континент.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».