Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Після недавнього виходу на екрани фільму «Чорнобиль» інтерес до зони відчуження різко зріс. Люди з багатьох країн вирушають туди не…
У вельми складних реаліях сьогодення доводиться діяти, долаючи труднощі, вітчизняній ракетно-космічній галузі. Державне космічне агентство України організувало поїздку в Дніпро…
28 ЛИПНЯ — 120 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ФІРЦАКА (1899–1970), УКРАЇНСЬКОГО БОРЦЯ, БОКСЕРА, АРТИСТА ЦИРКУ Народився Іван Федорович…
30 ЛИПНЯ — 105 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПАВЛА ІВАНОВИЧА МУРАВСЬКОГО (1914–2014), УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО ДИРИГЕНТА, ПЕДАГОГА Народився Павло Муравський 30…
Двадцять сім років тому, 21 липня 1992 року капітан 2-го рангу Микола Жибарєв був одним з організаторів переходу сторожового корабля…
Зазвичай інформаційним приводом для обговорення проблеми, пов’язаної з продукуванням та переробкою сміття, є катастрофи на полігонах (на подобу львівської), загорання…
Змі­ни на те­ре­нах ме­дич­них по­слуг, за­про­по­но­ва­ні Мі­ніс­тер­ством охо­ро­ни здо­ров’я, по-різ­но­му сприй­маю­ть­ся в су­спіль­стві. І хо­ча біль­шість вва­жає, що во­ни по­тріб­ні,…
Остан­нім ча­сом на рин­ку пра­ці Ук­раї­ни ка­так­ліз­мів не спос­те­рі­гає­ть­ся. Але там скла­ла­ся де­що див­на си­ту­ація: ва­кан­сій не бра­кує, як і…
Від­цві­ли ака­ція і ли­па, па­січ­ни­ки при­сту­пи­ли до від­ка­чу­ван­ня най­цін­ні­ших і най­до­рож­чих сор­тів ме­ду. Од­нак скіль­ки всьо­го збе­руть цьо­го ко­рис­но­го про­дук­ту…
За ін­фор­ма­цією Ук­ра­їн­сько­го на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту ци­віль­но­го за­хис­ту, у 2018 ро­ці в Ук­раї­ні ста­ло­ся 78608 по­жеж, що по­рів­ня­но з 2017 ро­ком…
На ка­лен­да­рі — ли­пень. А на ук­ра­їн­ських во­до­ймах уже за­ги­ну­ли сот­ні лю­дей. Ос­нов­на при­чи­на — не­до­три­ман­ня пра­вил по­ве­дін­ки на во­ді.…
13 ЛИП­НЯ — 125 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВИ­ДАТ­НО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА ІСА­КА ЕМ­МА­НУ­ЇЛО­ВИ­ЧА БА­БЕ­ЛЯ (1894–1940) Як пись­мен­ник він від­був­ся в Оде­сі. І…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».