Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Вересень 27, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Жорсткі американські економічні санкції радикально погіршили економічну ситуацію в Ірані. Інфляція б’є рекорди. Незалежні спостерігачі звертають увагу на радикальне погіршення…
Упродовж років незалежності Пакистану його відносини із США переживали різні періоди. Під час «холодної війни» Пакистан був близьким військовим союзником…
Травневі вибори до Європейського парламенту завершилися тріумфом правлячої в Італії коаліції європейських скептиків і правих популістів. Тодішня виборча кампанія проходила…
На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­ліс­тів Ук­раї­ни по­ді­ляє гро­мад­ське обу­рен­ня су­во­рим ви­ро­ком, ви­не­се­ним ук­ра­їн­сько­му вій­сь­ко­во­служ­бов­цю Ві­та­лію Мар­кі­ву, яко­го іта­лій­ський суд ви­знав вин­ним у…
Но­ва лі­ви­ця в Єв­ро­пі має ни­ні но­ву іко­ну. Це — та­ка со­бі су­час­на Пеп­пі Ланг­струмф, 16-річ­на дів­чи­на з ко­сич­ка­ми зі…
Консервативна партія Великої Британії виходить на фінішну пряму процесу обрання нового лідера і автоматично нового прем’єр-міністра країни. У «фіналі» конкурують…
Дня­ми Ту­реч­чи­на от­ри­ма­ла пер­шу ба­та­рею ро­сій­ських сис­тем «С-400». За­га­лом за два з по­ло­ви­ною міль­яр­ди до­ла­рів Ро­сія до кін­ця по­точ­но­го ро­ку…
Кліматичні сюрпризи цьогорічного літа вкотре актуалізували політичні дискусії навколо проблематики захисту навколишнього середовища. Особливо гостро ці питання постають у Німеччині,…
14 лип­ня 2019 ро­ку фран­цу­зи від­свят­ку­ва­ли 230 ро­ків від дня па­дін­ня Бас­ти­лії. У 1889 ро­ці цей день став на­ціо­наль­ним свя­том.…
Че­рез 11 ро­ків, про­ве­де­них на «цвин­та­рі лі­та­ків», бом­бар­ду­валь­ник В-52 по­вер­нув­ся на чин­ну служ­бу. Си­ту­ація у сві­ті стає на­стіль­ки не­без­печ­ною, що…
До­нальд Трамп став пер­шим пре­зи­ден­том США, який сту­пив на зем­лю Пів­ніч­ної Ко­реї, ко­ли дня­ми здійс­нив не­за­пла­но­ва­ну зу­стріч із Кім Чен…
Чет­вер­тий що­річ­ний са­міт Ук­раї­на — ЄС за­ли­шив по со­бі де­що дво­які вра­жен­ня. З од­но­го бо­ку, все прой­шло по пла­ну, під­пи­са­но…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».