Інші види спорту
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 07, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Юні ук­ра­їн­ські бі­ат­лон­ні зі­роч­ки — Юлія Жу­ра­вок і Анас­та­сія Мер­ку­ши­на — при­єд­наю­ть­ся до го­лов­ної коман­ди кра­їни на чем­піо­на­ті сві­ту, який…
Про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти ни­ні го­тую­ть­ся до ви­рі­шаль­них стар­тів се­зо­ну — 5 бе­рез­ня у фін­сько­му Кон­тіо­лах­ті роз­поч­неть­ся чем­піо­нат сві­ту. Остан­нім пе­ред…
У чесь­ко­му Но­во­му Мес­ті за­вер­шив­ся сьо­мий етап Куб­ка сві­ту з бі­ат­ло­ну. Го­лов­ним до­сяг­нен­ням ук­ра­їн­ської збір­ної ста­ли два ви­сту­пи в змі­ша­них…
Фантастично виступили українські фехтувальники на етапах Кубка світу, що проходили в Афінах та італійській Падуї. Особливо це стосується наших дівчат,…
Ма­жор­ни­ми акор­да­ми за­вер­ши­ли участь у чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з бі­ат­ло­ну ук­ра­їн­ські спортс­ме­ни. Жі­но­ча збір­на ви­гра­ла ес­та­фе­ту, чо­ло­ві­ча про­пус­ти­ла впе­ред ли­ше ро­сій­ську…
Се­зон ви­сту­пів на най­ви­що­му рів­ні для про­від­них ук­ра­їн­ських бі­ат­ло­ніс­тів три­ває по­при те, що піс­ля шос­то­го ета­пу Куб­ка сві­ту біль­шість їх­ніх…
Про­тя­гом двох остан­ніх тиж­нів го­лов­ні по­дії у сві­то­во­му бі­ат­ло­ні від­бу­ваю­ть­ся в Ні­меч­чи­ні. Ми­ну­ло­го тиж­ня лиж­ни­ки-стріль­ці гос­тю­ва­ли в Обер­го­фі, цьо­го тиж­ня…
2014 рік був ба­га­тим на спор­тив­ні по­дії. Ук­ра­їн­ські вбо­лі­валь­ни­ки пам’­ята­ти­муть йо­го за­вдя­ки ви­сту­пам на­ших спортс­ме­нів на зи­мо­вих Олім­пій­ських іг­рах у…
Пер­ший три­местр бі­ат­лон­но­го се­зо­ну лі­дер ук­ра­їн­ської жі­но­чої збір­ної Ва­ля Се­ме­рен­ко за­вер­ши­ла на дру­гій по­зи­ції в за­галь­но­му за­лі­ку Куб­ка сві­ту. По­пе­ре­ду…
На турнірі серії Гран-прі з фехтування на шаблях, що проходив у Нью-Йорку, як і у свої найкращі часи, перемогу здобула…
Цьо­го тиж­ня про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти за­вер­шу­ють зма­галь­ну час­ти­ну 2014 ро­ку. Остан­ні пе­ред різд­вя­но-но­во­річ­ною па­узою стар­ти від­бу­ваю­ть­ся у сло­вен­ській По­клю­ці, яка…
Бі­ат­лон — єди­ний зи­мо­вий вид спор­ту, в яко­му на сві­то­вій аре­ні укра­їн­ці не є се­ред­ня­ка­ми або аут­сай­де­ра­ми. Під­твер­джен­ням цьо­го є…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».