Футбол[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Серпень 14, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­пру­га пів­фі­наль­ної ста­дії Лі­ги чем­піо­нів УЄФА на­стіль­ки ве­ли­ка, що за 180 хви­лин двох пер­ших по­єдин­ків чо­ти­ри коман­ди за­би­ли тіль­ки один…
За під­сум­ка­ми мат­чів 23-го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’­єр-лі­зі ки­їв­ське «Ди­на­мо» до­стро­ко­во за­во­юва­ло чем­пі­он­ське зван­ня. Ця пе­ре­мо­га для ки­ян…
Після того, як «Олександрія» вибила у чвертьфіналі Кубка України з футболу київське «Динамо», команда під орудою Володимира Шарана зупинятися не…
До­нець­кий «Шах­тар» по­до­лав чер­го­вий етап дру­го­го за прес­тиж­ніс­тю фут­боль­но­го єв­ро­куб­ка — у чверть­фі­на­лі Лі­ги Єв­ро­пи під­опіч­ні Мір­чі Лу­че­ску впев­не­но здо­ла­ли…
22-й тур чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у Прем’­єр-лі­зі мож­на на­зва­ти по-сво­єму уні­каль­ним. Спра­ва в то­му, що впер­ше від по­чат­ку се­зо­ну…
У 21 ту­рі ук­ра­їн­ської фут­боль­ної Прем’­єр-лі­ги коман­ди по­да­ру­ва­ли вбо­лі­валь­ни­кам свя­то ре­зуль­та­тив­но­сті — у шес­ти мат­чах гля­да­чі по­ба­чи­ли 19 за­би­тих м’ячів.…
Склад пів­фі­на­ліс­тів го­лов­но­го фут­боль­но­го клуб­но­го тур­ні­ру Єв­ро­пи на­по­ло­ви­ну вий­шов не та­ким, як йо­го ба­чи­ли ана­лі­ти­ки до по­чат­ку чверть­фі­наль­ної ста­дії. Се­ред…
У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші чвертьфінальні поєдинки. Не всі фаворити довели свій статус — мадридський «Реал» поставив під сумнів…
У чер­го­во­му ту­рі віт­чиз­ня­ної фут­боль­ної прем’­єр-лі­ги між гос­по­да­ря­ми та гос­тя­ми за­фік­со­ва­но рів­но­ва­гу: дві пе­ре­мо­ги — на ра­хун­ку гос­по­да­рів, так са­мо…
Сен­са­ція ста­ла­ся у фут­боль­но­му Куб­ку Ук­раї­ни на ста­дії чверть­фі­на­лу: скром­на і за скла­дом, і за фі­нан­со­ви­ми мож­ли­вос­тя­ми «Олек­сан­дрія» ви­би­ла з…
На­ціо­наль­на збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу про­ве­ла два по­єдин­ки, які за тра­ди­цією вва­жа­ють «то­ва­ри­ськи­ми», а тре­не­ри і фа­хів­ці во­лі­ють на­зи­ва­ти їх…
До­нець­кий фут­боль­ний клуб «Шах­тар» упев­не­но увій­шов до чис­ла вось­ми най­кра­щих ко­манд Лі­ги Єв­ро­пи УЄФА і, зва­жа­ючи на ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ван­ня чверть­фі­наль­ної…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».