Футбол[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Серпень 14, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи у Фран­ції вста­но­ви­ла кіль­ка ан­ти­ре­кор­дів. Під­опіч­ні Ми­хай­ла Фо­мен­ка ста­ли пер­шою коман­дою, яка ви­ле­ті­ла…
П’ят­над­ця­тий чем­піо­нат Єв­ро­пи з фут­бо­лу стар­ту­вав. Фран­ція втре­тє ста­ла гос­по­да­рем пер­шо­сті Ста­ро­го сві­ту. І впер­ше в іс­то­рії в ній бе­руть…
Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу про­гра­ла свій стар­то­вий по­єди­нок на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи у Фран­ції. Цей ре­зуль­тат нав­ряд чи мож­на сприй­ма­ти за…
Збірна України з футболу переможно завершила підготовку до першого матчу чемпіонату Європи проти команди Німеччини. В італійському місті Бергамо підопічні…
Фі­наль­ний матч цьо­го­річ­ної Лі­ги чем­піо­нів не ви­прав­дав спо­ді­ван­ня ба­га­тьох фа­хів­ців, пе­ре­важ­на біль­шість яких про­ро­ку­ва­ла нуд­ний фут­бол із не­ве­ли­кою кіль­кіс­тю не­без­печ­них…
Го­лов­ний тре­нер збір­ної Ук­раї­ни з фут­бо­лу Ми­хай­ло Фо­мен­ко ви­зна­чив­ся зі спис­ком грав­ців, які по­їдуть на чем­піо­нат Єв­ро­пи до Фран­ції. На…
У фі­на­лі Куб­ка Ук­раї­ни зу­стрі­ли­ся до­нець­кий «Шах­тар» та лу­ган­ська «Зо­ря». Для лу­ган­чан ви­хід до фі­на­лу на­ціо­наль­но­го Куб­ка став пер­шим в…
Іс­пан­ський фут­боль­ний клуб «Се­ві­лья» ви­грав дру­гий за зна­чен­ням Єв­ро­ку­бок — Лі­гу Єв­ро­пи. 18 трав­ня у фі­на­лі під­опіч­ні Унаї Еме­рі здо­бу­ли…
26-й тур став остан­нім у чем­піо­на­ті Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги. Вже у на­ступ­ній пер­шо­сті нас очі­кує но­вий фор­мат…
Донецький «Шахтар» не зміг зробити останній крок на шляху до головного трофею другого Єврокубка під егідою УЄФА. Гірникам у півфіналі…
У за­пла­но­ва­но­му на 21 трав­ня остан­ньо­му мат­чі ук­ра­їн­сько­го фут­боль­но­го се­зо­ну зу­стрі­нуть­ся дві коман­ди, які че­рез бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі по­збав­ле­ні…
Ба­га­то по­дій ста­ло­ся у віт­чиз­ня­но­му фут­бо­лі піс­ля ви­хо­ду по­пе­ред­ньо­го ви­пус­ку «ДУ». Дніп­ро­пет­ров­ський «Дніп­ро» став брон­зо­вим при­зе­ром пер­шо­сті, ви­грав­ши бо­роть­бу у…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».