Футбол[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Серпень 10, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пер­ший фі­нал но­во­го фут­боль­но­го се­зо­ну, по­єди­нок за Су­пер­ку­бок УЄФА був про­ти­сто­ян­ням двох іс­пан­ських ко­манд — во­ло­да­ря Куб­ка чем­піо­нів мад­рид­сько­го «Ре­ала»…
Мі­ні­маль­ни­ми пе­ре­мо­га­ми лі­де­рів від­зна­чив­ся тре­тій тур чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі. Так, «Шах­тар» пе­ре­грав «Олек­сан­дрію», а «Ди­на­мо» в цен­траль­но­му…
Донецький «Шахтар» після матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі швейцарським клубом «Янг Бойз» має відчути неприємне дежавю сезону 2009/2010.…
Ли­ше два ту­ри на­ціо­наль­но­го фут­боль­но­го чем­піо­на­ту зна­до­би­ло­ся йо­го фа­во­ри­там, щоб на мі­ні­маль­ну від­стань ві­ді­рва­ти­ся від реш­ти кон­ку­рен­тів. Із 12 ко­манд…
З упевненої перемоги на «Арені Львів» стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА віцечемпіон України донецький «Шахтар». Суперники зі…
Без­комп­ро­міс­но роз­по­чав­ся но­вий чем­піо­нат Ук­раї­ни з фут­бо­лу се­ред ко­манд прем’­єр-лі­ги. У шес­ти мат­чах пер­шо­го ту­ру не за­фік­со­ва­но жод­ної ні­чиєї, п’ять…
Ки­їв­ське «Ди­на­мо» ви­гра­ло свій пер­ший тро­фей у но­во­му се­зо­ні. В по­єдин­ку за Су­пер­ку­бок Ук­раї­ни коман­да Сер­гія Реб­ро­ва в се­рії піс­ля­мат­че­вих…
22 лип­ня мат­чем «Шах­тар» (До­нецьк) — «Зір­ка» (Кро­пив­ниць­кий) стар­тує но­вий се­зон ро­зі­гра­шу чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу. У тур­ні­рі візь­муть участь…
У фут­бо­лі зав­жди знай­деть­ся міс­це не­спо­ді­ван­ці. Са­ме так ста­ло­ся у дру­го­му пів­фі­наль­но­му мат­чі між збір­ни­ми Ні­меч­чи­ни і Фран­ції та у…
Без сен­са­цій за­вер­шив­ся пер­ший пів­фі­наль­ний по­єди­нок чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. За­вдя­ки го­лам Кріш­ті­ану Ро­нал­ду і На­ні в дру­го­му тай­мі під­опіч­ні…
Впер­ше у сво­їй іс­то­рії збір­на Уель­су ви­йшла до пів­фі­на­лу чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з фут­бо­лу. Цьо­го ра­зу коман­да Крі­са Ко­ул­ме­на від­пра­ви­ла до­до­му…
Го­лов­ним під­сум­ком мат­чів 1/8 фі­на­лу став ви­хід до чверть­фі­на­лу збір­ної Іс­лан­дії. Іс­ланд­ці пе­ре­гра­ли не ко­го-не­будь, а ро­до­на­чаль­ни­ків фут­бо­лу — анг­лій­ців.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».