Здоров'я
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Серпень 14, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Факт: у ті­лі лю­ди­ни пе­ре­бу­ває ве­ли­чез­на кіль­кість бак­те­рій, що в 10 ра­зів пе­ре­ви­щує кіль­кість клі­тин са­мо­го ор­га­ніз­му. Нещодавно вчені з’ясували,…
Хто не чув по­ши­ре­но­го ви­сло­ву «ста­ре­чий ма­разм»? Він ля­кає не тіль­ки літ­ніх, але й лю­дей се­ред­ньо­го ві­ку. За твер­джен­ням фа­хів­ців,…
Під­си­ли­ти за­хис­ні влас­ти­во­сті ди­тя­чо­го ор­га­ніз­му в пе­рі­од за­гос­трен­ня рес­пі­ра­тор­них за­хво­рю­вань мож­ли­во, як­що ви­ко­ну­ва­ти ре­ко­мен­да­ції фа­хів­ців. Нехай діти більше рухаються. На…
Лю­ди­на від на­ро­джен­ня пе­ре­бу­ває в по­стій­но­му ру­сі. При­ди­віть­ся до но­во­на­ро­дже­но­го або ма­лю­ка-до­шкіль­ня­ти — і пер­ший (осо­бли­во), і дру­гий — увесь…
Індійські науковці з коледжу Раджалакшмі розробили унікальну методику діагностики різних захворювань на підставі досліджень язика.По тому, який вигляд має язик…
Вода чудово тамує спрагу, але в ній міститься мало мінеральних речовин — менше, ніж у фруктових соках та мінеральній воді.…
З лег­ким не­зду­жан­ням або не­жит­тю нав­ряд чи хто з нас по­бі­жить у по­лі­клі­ні­ку. На­ві­що — ми ж ро­зум­ні, са­мі все…
Ученим з університету Карнегі-Меллон вдалося встановити, що фізичний контакт з близькою людиною, який проявляється у вигляді обіймів, може поліпшити психологічний…
Група американських фахівців після проведення дослідження дійшла висновку, що коли відкласти початок робочого дня на годину, то це може позитивно…
Товстуни мають менш чутливі смакові рецептори, ніж люди з нормальною вагою. Однак баріатрична хірургія може підвищити їх смакову чутливість і…
Свят­ко­вий стіл — не­від’­єм­на час­ти­на будь-яко­го свя­та, а вже у Но­вий рік і на Різд­во кож­на гос­по­ди­ня вва­жає сво­їм обо­в’яз­ком…
На думку каліфорнійських дієтологів, для підтримки стрункої фігури потрібно їсти в межах певного часового вікна — восьми годин. Це дозволить…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».