Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 02, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 21 Листопад 2014 01:01

Мирний атом

Rate this item
(0 votes)

Ук­раї­на вхо­дить до пер­шої де­сят­ки дер­жав із роз­ви­ну­тою ядер­ною енер­ге­ти­кою. На чо­ти­рьох АЕС екс­плу­ату­ють­ся 15 енер­го­бло­ків по­туж­ніс­тю 13 835 МВт, які за­без­пе­чу­ють ви­роб­ниц­тво май­же по­ло­ви­ни елек­тро­енер­гії кра­їни. Про­від­на роль атом­ної га­лу­зі збе­ре­жеть­ся в на­шій енер­ге­ти­ці і у май­бут­ньо­му, ствер­джу­ють екс­пер­ти. Вліт­ку 2011 ро­ку ук­ра­їн­ські атом­ни­ки бу­ли прий­ня­ті до Єв­ро­пей­сько­го ядер­но­го фо­ру­му (FORATOM), що дає мож­ли­вість спіль­но з єв­ро­пей­ськи­ми ко­ле­га­ми за­хи­ща­ти й про­су­ва­ти на­ші ін­те­ре­си на рин­ку Єв­ро­пи.

У 1996 році було створене державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Його основне завдання — збільшення виробництва електроенергії за умови постійного підвищення безпеки експлуатації енергоблоків, а також поліпшення енергозабезпечення народного господарства і населення, завершення ринкових перетворень в електроенергетиці й підвищення ефективності роботи АЕС на оптовому ринку електроенергії.

Відповідно до Закону «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» на НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни. «Енергоатом» підпорядковується Міністерству енергетики та вугільної промисловості, яке формує державну політику у галузі, представляє й відстоює інтереси України у МАГАТЕ та інших міжнародних організаціях з питань функціонування атомної енергетики.
Чотири атомні електростанції, «Атомремонтсервіс», «Атоменергомаш» є найбільшими структурними підрозділами «Енергоатома». До складу компанії входить також «Науково-технічний центр», «Аварійно-технічний центр», «Атомпроектінжинірінг», «Донузлавська вітроелектростанція». Компанії довелося пережити різні часи, пройти складний шлях політичних та економічних реформ, але атомна енергетика не тільки вижила, а й стабільно працює.
За роки незалежності побудовано і введено в експлуатацію три блоки-мільйонники. Відновлено значну частину вітропарку Донузлавської ВЕС, завершено реалізацію заходів Програми модернізації й підвищення безпеки на блоці № 2 Хмельницької АЕС і блоці № 4 Рівненської АЕС. Атомна енергетика посідає одне з провідних місць в економіці України. Галузь забезпечує роботою 36 тисяч працівників.

 

Продовження строків
Важливою подією не тільки для атомної енергетики, а й для всієї держави було продовження на 20 років у кінці 2010-го строку експлуатації першого і другого енергоблоків Рівненської АЕС. Проектний строк експлуатації вітчизняних енергоблоків — тридцять років. І до 2019-го буде вичерпаний на всіх діючих, крім трьох, введених в експлуатацію у пострадянський період. Експертні оцінки свідчать: якщо буде прийняте рішення про виведення з дії енергоблоків, які відпрацювали проектний строк, то без заміщувальних потужностей може статися енергетична криза.
Світовий досвід підтверджує: продовження строків експлуатації атомних енергоблоків за умови виконання норм ядерної і радіаційної безпеки — ефективний шлях часткового вирішення проблеми — заміщення генеруючих потужностей. Продовження строку дії вітчизняних енергоблоків передбачено Енергетичною стратегією до 2030 року та Комплексною програмою робіт з продовження експлуатації енергоблоків АЕС, затвердженою Кабміном у 2004 році.
Тож треба пролонгувати експлуатацію блока № 2 Південно-Української АЕС, дія ліцензії якого закінчується у січні наступного року, а також блока № 1 Запорізької АЕС, який треба виводити у грудні цього року, та блока № 2 ЗАЕС, що має завершити роботу у липні 2015 року.
В «Енергоатомі» вже розроблено нормативно-технічну документацію, яка дозволяє виконати весь комплекс необхідних робіт. Розроблено й програми управління старінням устаткування й почалось їхнє впровадження. Вся діяльність ведеться з урахуванням міжнародного досвіду, рекомендацій МАГАТЕ із підвищення проектної безпеки енергоблоків.
У найближчих планах «Енергоатома» — реалізація проекту будівництва енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС, а також будівництво централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива. Безпека експлуатації АЕС — пріоритет діяльності компанії. Завдяки впровадженню на вітчизняних АЕС заходів модернізації, підвищення надійності системи обліку досвіду експлуатації динаміка порушень у їх роботі має тенденцію до зниження.

 

Безпека
«Енергоатом» веде активну профілактичну роботу, аби не допустити аварій, подібних до катастрофи на японській атомній станції «Фукусіма». За участі міжнародних експертів на всіх вітчизняних атомних станціях проведено оперативні перевірки безпеки й фізичного захисту (стрес-тести). Вони ще раз підтвердили надійність роботи наших АЕС. За результатами стрес-тестів, затвердженими на засіданні колегії Держатомрегулювання, зазначено, що послідовність подій, які сталися на «Фукусімі», практично неможлива для наших АЕС.
Не віднайдено нових критичних природних впливів чи їх комбінацій додатково до тих, які розглядалися при проектуванні атомних станцій і детально проаналізовані у рамках обґрунтування безпеки АЕС. Для подальшого підвищення безпеки треба запровадити додаткові, постфукусімські заходи. Вони включені до урядової програми з підвищення безпеки, виконуються як пріорітетні і перебувають на контролі керівництва «Енергоатома» і регулюючого органу.
Постфукусімські заходи запроваджуються і відповідно до Національного плану дій. Тож «Енергоатом» нині є гарантом безпечного використання атомного ресурсу, важливим суб’єктом ринкових відносин. Його вагомий внесок в економічний, соціальний, геополітичний розвиток країни забезпечує її енергетичну незалежність.

 

Найбільша АЕС
Найбільшою не тільки в Україні, а й у Європі є Запорізька атомна електростанція. Вона розташована у степовій зоні на березі Каховського водосховища. Рішення про її будівництво було ухвалене у 1977 році. Почалося будівництво у 1979-му, перший енергоблок запустили у 1984 році, за три роки почали діяти ще три. У 1989-му став функціонувати п’ятий енергоблок, у 1995-му — шостий.
На ЗАЕС експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000, їхня сумарна потужність — 6000 МВт. Запорізька атомна — сучасне високотехнологічне підприємство, потужний постачальник електроенергії в Україні. Станція генерує 40–42 млрд кВт/год, тобто п’яту частину річного виробництва в країні і майже половину частки вітчизняних АЕС. На Запорізькій атомній, першій серед атомних станцій України з реакторами типу ВВЕР, побудовано сухе сховище для відпрацьованого ядерного палива.
Промислова експлуатація цього об’єкта почалась у серпні 2004 року. Його проектний обсяг — 380 контейнерів, у яких зберігатимуться опромінені паливні збірки за весь строк експлуатації станції. Це — перший ядерний об’єкт, проект якого пройшов усі стадії розгляду, передбачені ядерним законодавством України.
На ЗАЕС уперше в СНД введена в дію інформаційно-вимірювальна система «Кільце». Вона призначена для постійного контролю за радіаційною обстановкою на проммайданчику атомної станції, у санітарно-захисній зоні та 30-кілометровій зоні спостереження. Запорізька АЕС неодноразово визнавалася кращою атомною станцією з культури безпеки в Україні. Всі міжнародні перевірки, які проводилися на ЗАЕС компетентними міжнародними організаціями, незмінно підтверджували високий рівень експлуатації і забезпечення безпеки Запорізької атомної станції, професіоналізм її персоналу.

 

Унікальний контроль
Рівненська АЕС розташована на Західному Поліссі, поблизу річки Стир. РАЕС — перша в Україні атомна електростанція з енергетичним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). Відлік своєї історії станція веде з 1971 року, коли почалося проектування Західно-Української АЕС, яку потім перейменували на Рівненську. Будувати станцію стали у 1973 році. Два перших енергоблоки з реакторами ВВЕР-440 ввели в експлуатацію у 1980–1981 роках. А третій енергоблок-мільйонник — у 1986-му.
Через чотири роки спорудження потужностей станції було припинено за постановою Верховної Ради «Про мораторій на будівництво нових АЕС». Роботи поновились у 1993-му, а пуск четвертого блока РАЕС відбувся у жовтні 2004 року. Після цього щорічне виробництво електроенергії на станції перевищує 17 млрд кВт/год. Енергоблоки РАЕС відповідають сучасним міжнародним вимогам і стандартам безпеки, а персонал має ефективну підготовку.
Це підтверджують перевірки Міжнародного агентства з атомної енергетики і Всесвітньої асоціації операторів АЕС. Європейський Союз вибрав РАЕС базовою для виконання низки міжнародних проектів. На РАЕС діє автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО). Спостереження проводиться безперервно в автоматичному режимі, що дозволяє оперативно отримувати інформацію.
Комплекс АСКРО за кількістю, частотою й точністю параметрів і характеристик є унікальним не лише в Україні, а й одним із кращих у світі. У грудні 2010 року на засіданні колегії Державний комітет ядерного регулювання України ухвалив рішення про продовження строку експлуатації енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської АЕС на 20 років.

 

Потужний комплекс
Південно-Українську АЕС називають основою Південно-Українського енергетичного комплексу, до складу якого також входять Ташликська гідроакумулююча електростанція та Олександрівська гідроелектростанція на річці Південний Буг. Південно-Український енергокомплекс своїми обсягами виробництва забезпечує потреби в електроенергії й нормальні умови для життєдіяльності південного регіону країни.
Ця атомна електростанція дає близько 10% загального виробництва електроенергії в державі. На ПУАЕС працюють три енергоблоки ВВЕР-1000, які складають дві технологічні черги, їх сумарна потужність — 3000 МВт. Свою історію станція веде з грудня 1982 року, коли почав працювати перший енергоблок. Його обрали пілотним для реалізації заходів із підготовки реакторів ВВЕР-1000 малої серії до роботи у понадпроектний термін.
Рішення про можливість продовження строку експлуатації енергоблока № 1 прийматиме Державна інспекція ядерного регулювання України на підставі звіту з періодичної переоцінки безпечності. Другий і третій блоки-мільйонники введені в експлуатацію у 1985-му та 1989 роках. За оцінками міжнародних контролючих організацій, рівень надійності енергоблоків ПУАЕС відповідає європейським вимогам безпеки. У 1995–2011 роках на Південно-Українській АЕС працювало одинадцять місій Міжнародного агентства з атомної енергії.
Експерти МАГАТЕ оцінили експлуатаційну і проектну безпеку трьох блоків-мільйонників, проінспектували процес поводження з радіоактивними відходами і програму зняття енергоблоків з експлуатації й визнали їх відповідність світовим вимогам.

 

Атомний довгобуд
Хмельницька АЕС розташована у центральній частині Західної України на кордоні трьох областей — Хмельницької, Рівненської, Тернопільської. Її будівництво почалось у 1981 році, у кінці 1987-го у промислову експлуатацію введено перший енергоблок. Підготовлено майданчики ще для трьох блоків. Спорудження другого енергоблока почалось у 1983-му, у кінці 1991-го мав відбутись його енергопуск. До моменту введення мораторію на будівництво нових АЕС були змонтовані основні технологічні вузли і підготовлено персонал.
Спорудження другого енергоблоку відновили у 1993 році, а у серпні 2004-го він був підключений до об’єднаної енергосистеми України. Після пуску другого енергоблока станція щороку генерує майже 15 млрд кВт/год електроенергії. У рамках запуску другого енергоблока ХАЕС паралельно з існуючою системою радіоекологічного моніторингу була запроваджена автоматизована система контролю радіоактивної обстановки.
Завдяки реалізації заходів із модернізації стану безпеки енергоблоку № 2 ХАЕС визнано найкращим серед діючих енергоблоків України з реакторами ВВЕР-100. Низка перевірок і експертиз, проведених міжнародними, державними і незалежними експертами МАГАТЕ, Ризикаудиту, ТАСІС, підтвердили, що рівень його екологічної, ядерної, радіоактивної безпеки відповідає міжнародним вимогам.
Одним із головних напрямків діяльності «Енергоатома» після пуску другого блока ХАЕС є добудова третього і четвертого. Майданчик станції залишається найбільш перспективним для розширення об’єктів української атомної енергетики.
Міці вітчизняній енергетиці додає й те, що на потужностях «Атоменергомашу», до якого входить завод нестандартного устаткування і трубопроводів, завод спеціалізованих конструкцій та ремонтно-механічний, виготовляється сертифікована продукція енергетичного машинобудування. Це — контейнери для зберігання радіоактивних відходів, елементи трубопроводів, теплоізоляція, протипожежні двері, металоконструкції з вуглецевої на нержавіючої сталі, нестандартне устаткування за кресленнями замовників.
На заводах також ремонтується теплообмінне обладнання для атомних і теплових електростанцій та інших підприємств теплоенергетичного комплексу України. На сучасних високотехнологічних верстатах, в тому числі з ЧПУ, працюють висококваліфіковані фахівці. Діє комплексна система управління якістю продукції, котра відповідає вимогам ISO 9001:2009.
Олена КОСЕНКО

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».