Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Нині скрізь можна почути, що все українське стає популярним брендом у світі. А самобутність українців, про що останніми роками багато…
На­та­лія Мо­ро­зо­ва — акт­ри­са те­ат­ру і кі­но. На­ро­ди­лась у Льво­ві. Успіш­но за­кін­чи­ла фі­ло­ло­гіч­ний фа­куль­тет Львів­сько­го дер­жу­ні­вер­си­те­ту, зго­дом — Хар­ків­ський ін­сти­тут…
Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дніп­ра пред­ста­вив ви­ста­ву за п’єсою су­час­но­го ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тур­га, ре­жи­се­ра та сце­на­рис­та…
23 ЛИПНЯ — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛЛИ ПЕТРІВНИ КУДЛАЙ (1954), УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ СПІВАЧКИ На­ро­ди­лась Ал­ла Куд­лай 23 лип­ня…
Сьо­го­дні са­ме час го­во­ри­ти про знан­ня, про роль і по­ши­рен­ня знань. Отож спів­роз­мов­ни­ком став Ва­силь Ку­ше­рець — го­ло­ва прав­лін­ня То­ва­ри­ства…
Ук­ра­їн­ський фільм «Мої дум­ки ти­хі» ре­жи­се­ра Ан­то­ніо Лу­ки­ча от­ри­мав од­ну з на­го­род 54-го Між­на­род­но­го кі­но­фес­ти­ва­лю в Кар­ло­вих Ва­рах.Про це повідомляє…
Ви­ста­ви за до­теп­ни­ми опо­від­ан­ня­ми Ан­то­на Че­хо­ва ко­рис­тую­ть­ся по­пу­ляр­ніс­тю в усьо­му сві­ті. Люб­лять їх і ук­ра­їн­ські гля­да­чі. Не­що­дав­но на Но­вій сце­ні…
Під за­ві­су 84-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти пре­зен­ту­ва­ли тра­гі­ко­ме­дію «Роз­мо­ва, якої не бу­ло» Ро­діо­на Бі­лець­ко­го.Прем’­єра від­бу­ла­ся…
У Національному музеї літератури презентували книгу спогадів «Дорогами минулого». Авторка — Іванна Мащак. Книга вийшла у видавництві «Кліо». Книга споминів…
Упродовж двох найдовших літніх вихідних в історико-культурному центрі Замку-музеї «Радомисль» звучала музика Шопена. Цього року відбувся VI Міжнародний фестиваль «Музика…
У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка нещодавно звернулися до маловідомої української класики. На Камерній сцені ім. Сергія Данченка…
Світлана Леонтьєва. Заслужений журналіст України. Хто вона сьогодні насамперед: зірка з телеекранів — відома українська телеведуча, співачка, акторка, художниця —…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».