Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 13 Листопад 2015 22:12

Кераміка: обрії сучасності

Rate this item
(0 votes)

Ви­став­ка Ле­сі Па­дун «Ке­ра­мі­ка: реф­лек­сії ті­лес­но­сті», що від­кри­лась у На­ціо­наль­но­му му­зеї ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва, озна­йом­лює з твор­чим до­роб­ком мо­ло­дої ху­дож­ни­ці з Хмель­нич­чи­ни. Ке­ра­міч­ні ком­по­зи­ції Ле­сі Па­дун є яс­кра­вим при­кла­дом не­впин­но­го роз­ши­рен­ня мис­тець­ких об­рі­їв су­час­ної ук­ра­їн­ської ке­ра­мі­ки. Плас­тич­ні тво­ри де­мон­стру­ють мож­ли­во­сті від­об­ра­жен­ня осо­бис­то­го сприй­нят­тя ві­до­мих ре­чей, міс­тять світ­ле, по­зи­тив­не за­барв­лен­ня емо­цій ав­то­ра.

Вибір творчого шляху художниці був обумовлений ще й тим, що Лесина мати працювала на Полонському заводі художньої кераміки, і дівчині з дитинства була відома робота одного з найкращих фарфорових підприємств України. Освіту художника Леся Падун здобула на кафедрі художньої кераміки Національної Львівської академії мистецтв, а професійного досвіду набувала, працюючи на рідному підприємстві переважно з фарфоровою масою, декоруючи її підполивним розписом солями та кобальтом і кольоровими поливами. Саме тут вона створила свою першу авторську колекцію.

У 2009 р. мисткиня отримала грант і стала стипендіаткою програми міністра культури і народної спадщини Республіки Польща Gaude Polonia, працювала на базі Вроцлавської академії мистецтв. Підсумком стажування стала серія робіт за темою «Світло в кінці тунелю».
Подальший шлях у мистецтві тривав для художниці на новому рівні: численні виставки, симпозіуми, фестивалі в Україні (Київ, Львів, Миргород, Суми, Харків, Чернігів, Опішне), у Польщі (Коло, Болеславець, Вроцлав, Варшава), у США (Нью-Йорк), Росії (Санкт-Петербург). Основне коло творчих зацікавлень мисткині охоплює художню та промислову кераміку, порцеляну, промисловий дизайн, архітектуру, скульптуру. Вона активно прагне до інтеграції власного творчого доробку в мистецьке середовище європейської керамологічної спадщини й сучасних досягнень художників-керамістів. Як справжній митець, Леся постійно вчиться, сміливо експериментує, використовує у процесі творчості нові ідеї та технологічні відкриття.
У 2012 році Леся Падун взяла участь в унікальному мистецькому проекті «Кераморезиденція», який від 2012 року здійснює Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, що є справжньою творчою лабораторією сучасних українських художників-керамістів. Підсумком плідної творчої праці стали її дві персональні виставки та реалізація мистецьких проектів — монументальних скульптур «Лавка» і «Квітка».
У рамках виставки представлено понад 30 скульптурних робіт Лесі Падун, які належать Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному. Розмаїті твори об’єднані єдиною філософською складовою, що і втілено силою художньої думки і пластичною мовою глини в оригінальних творах молодої мисткині. Дві виразні керамічні скульптури, подаровані авторкою, увійдуть до постійної експозиції Національного музею українського народного декоративного мистецтва.
Ніна МАКСИМОВА

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».