Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 24, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 02 Березень 2018 18:55

Петро Порошенко провів прес-конференцію

Rate this item
(0 votes)

У се­ре­ду, 28 лю­то­го, Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко про­вів прес-кон­фе­рен­цію. Те­мою прес-кон­фе­рен­ції ста­ли ви­кли­ки 2018 ро­ку.

Захід відбувся у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал». Загалом на прес-конференцію акредитувалося понад 200 журналістів.
Попередня прес-конференція Президента відбулася 14 травня 2017 року й офіційно була приурочена до надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом (11 травня 2017 року міністри країн ЄС остаточно затвердили «безвіз» для України).
Пропонуємо деякі тези з виступу Президента.


* * *
Пре­зи­дент не­за­до­во­ле­ний тем­па­ми ре­форм в Ук­раї­ні.
Порошенко, зокрема, нагадав, що восени минулого року Рада ухвалила низку важливих реформ — пенсійну, освітню, медичну, закон про сільську медицину.
Крім того, за його словами, було завершено створення нового Верховного Суду та зроблено «важливі кроки» на шляху децентралізації.
«Від багатьох інших реформ більшість українців, на жаль, не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеного війною та економічною агресією України, тільки-но починає відновлюватися, і темпи надто повільні, та мене як Президента не влаштовують», — сказав Порошенко.
* * *
Пет­ро По­ро­шен­ко за­явив, що Ук­раї­на на­по­лег­ли­во до­би­ва­ти­меть­ся роз­мі­щен­ня мі­сії ми­ро­твор­ців на Дон­ба­сі на прий­нят­них для Ки­єва умо­вах.
«Пріоритетом ми вважаємо саме мирний політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності, ми будемо дотримуватися Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН на прийнятних для України умовах.
Миротворці — важлива складова відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Цю ініціативу я озвучив у лютому 2015 року, і, на жаль, лише тепер вона здобуває дедалі більшу підтримку серед наших партнерів», — сказав Порошенко.
* * *
Пре­зи­дент дав від­по­відь що­до ство­рен­ня Ан­ти­ко­руп­цій­но­го су­ду.
«Я дуже задоволений, що нарешті вчора включили до порядку денного мій закон про Антикорупційний суд. Сьогодні, як мені повідомили, комітет розглянув законопроект і рекомендував його для прийняття у першому читанні.
Буду дуже щасливим, щоб на найближчих засіданнях у першому читанні цей законопроект був прийнятий — це би відкрило шлях до максимально широкого обговорення цього документа і остаточного його ухвалення на цій сесії за декілька тижнів», — сказав глава держави.
Водночас він наголосив, що дискусія щодо законопроекту не має виходити за рамки Конституції та законодавства України, а також необхідно враховувати рекомендації Венеціанської комісії.
Крім того, Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого, до 1 квітня, ухвалення парламентом законопроекту про скасування електронного декларування для активістів-антикорупціонерів.
* * *
На дум­ку По­ро­шен­ка, праг­нен­ня до член­ства Ук­раї­ни в Єв­ро­со­юзі і член­ства в НА­ТО мож­на бу­ло б за­фік­су­ва­ти в пре­ам­бу­лі Кон­сти­ту­ції.
«У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї зараз, як свідчить опитування громадської думки, є консолідуючими суспільство, вони користуються широкою підтримкою в суспільстві.
І в той час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного Закону могли б стати страховкою від будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед», — сказав Порошенко.
* * *
По­ро­шен­ко на­го­ло­сив, що до­сяг­ну­ті до­мо­вле­но­сті з аме­ри­кан­ськи­ми парт­не­ра­ми пе­ред­ба­ча­ють «ці­лу низ­ку по­ста­вок», у які входитимуть антиснайперські комплекси, засоби електронної боротьби та багато інших видів озброєння.
У цьому контексті Порошенко нагадав, що багато українських воїнів на Донбасі загинули саме від рук російських снайперів.
* * *
На чис­лен­ні за­пи­тан­ня що­до своєї від­пуст­ки на Маль­ді­вах Пет­ро По­ро­шен­ко ска­зав, що «відповідно до Конституції Президент не має права нікому передавати свої обов’язки, тому 24 години на добу вже майже чотири роки я знаходжусь на зв’язку і виконую функції Президента і Верховного Головнокомандувача.
І на початку січня я нікому своїх обов’язків не передоручав. Хочу дуже твердо наголосити, що кордон я перетинав під своїм прізвищем, по своєму паспорту з відповідною реєстрацією у прикордонників», — сказав Президент.
Він додав, що оплачував поїздку — і літак, і готель — з власного банківського рахунку в українському банку, і в цьому можна буде пересвідчитися, переглянувши через кілька тижнів його е-декларацію.
«Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, а всі кошти були задекларовані і з них були сплачені всі податки. Про це відразу ж після повернення прес-служба поінформувала громадськість», — резюмував Порошенко.
* * *
Пре­зи­дент не дав пря­мої від­по­ві­ді на за­пи­тан­ня що­до своєї учас­ті у на­ступ­них пре­зи­дент­ських ви­бо­рах.
«Я точно, 100%, братиму участь у президентських виборах як виборець. Точно буду голосувати і буду голосувати в Україні, у Києві. Можу навіть назвати адресу виборчої дільниці. Це Будинок офіцерів», — сказав Порошенко.
Він запевнив, що після наступних виборів глави держави залишиться жити в Україні. «Я наголошую, що після виборів точно буду жити в Україні в будь-якій якості, бо я не байдужий до України», — додав він.
Президент запевнив, що зробить усе можливе для того, щоб не допустити реваншу попередників. Водночас Порошенко додав, що у своєму житті не програв ще жодної виборчої кампанії.
* * *
«Мо­но­по­лія на вла­ду, мо­но­по­лія на зброю на­ле­жить дер­жа­ві», — ска­зав По­ро­шен­ко.
Він наголосив, що Україна — вільна демократична держава, і кожний громадянин може висловити свій протест, але якщо при цьому застосовуватиметься незареєстрована зброя, то за це буде невідворотна відповідальність.
Глава держави переконаний, що під час сутичок під ВР у вівторок правоохоронці діяли законно.
* * *
«Ми не по­тре­бу­ємо, щоб нам хтось ка­зав, яких ук­ра­їн­ських ге­ро­їв ми по­вин­ні ша­ну­ва­ти, а яких — ні, ми са­мі роз­бе­ре­мо­ся. Так са­мо ми ні­ко­му не ра­ди­мо, ко­го Поль­ща має ша­ну­ва­ти, а ко­го — ні.
Ми впевнені в тому, що практика заборони на в’їзд чи замороження досліджень — вона хибна, і комісія має вирішити це питання. Я впевнений, що політики мають дивитися в майбутнє, а минуле залишити історикам», — сказав Порошенко.
* * *
«Я на­го­ло­шую, що жод­них та­ких роз­мов я не ве­ду (що­до до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. — Ред.) Можу наголосити, що президент обраний на п’ять років і має конституційні повноваження щодо розпуску парламенту, але в разі, коли парламент або не працює тридцять днів, або не існує коаліції. Це право, а не обов’язок», — сказав Президент.
Він додав, що вірить у те, що «парламент здатен продемонструвати зрушення» щодо законопроектів про нацбезпеку, про Нацбюро фінансових розслідувань, про Антикорупційний суд і щодо кадрових призначень.
* * *
В Ук­раї­ні не­має по­лі­ти­ка, який би міг от­ри­ма­ти пе­ре­важ­ну біль­шість го­ло­сів на ви­бо­рах, вва­жає Пре­зи­дент.
«Дивна ситуація в країні: у нас зараз немає політика, який би мав переважну більшість голосів. Війна всіх проти всіх, чемодани компроматів, які часто-густо нічим не підтверджені. Депресія та зневіра — це те, що хочуть посіяти в українському суспільстві, в тому числі не тільки в середині країни, програми в соціальних мережах, програми фейкових новин», — наголосив Порошенко.
На його думку, зважаючи на такі обставини, влада, журналісти та громадяни мають перевіряти інформацію, аналізувати те, що нам подають.
Глава держави запевнив, що докладатиме максимум зусиль, аби забезпечити прозорість роботи влади навіть за таких умов.
* * *
Пет­ро По­ро­шен­ко за­явив, що він є єди­ним Пре­зи­ден­том, стат­ки яко­го під час пе­ре­бу­ван­ня на по­са­ді не зрос­ли, а змен­ши­ли­ся, і за­га­лом ни­ніш­нє йо­го жит­тя «не цу­кор».
«Коли я обирався Президентом, мої статки були набагато більшими, ніж це є зараз. Я єдиний Президент, який має цю динаміку», — сказав Порошенко.
Звертаючись до журналістки, яка поставила запитання, глава держави запросив її провести день із ним і самій усе побачити.
Президент заявив, що не носить «рожевих окулярів» і бачить усі проблеми країни. Водночас він закликав журналістів бути об’єктивними у висвітленні того, що відбувається в державі.
* * *
Пре­зи­дент за­явив, що на­дав ук­ра­їн­ське гро­ма­дян­ство екс-пре­зи­ден­ту Гру­зії Мі­хе­їлу Са­акаш­ві­лі, бо роз­ра­хо­ву­вав на ефек­тив­ні ре­зуль­та­ти ро­бо­ти.
«Паспорт (у Саакашвілі. — Ред.) я не забирав, хоча громадянство мною було надано свідомо. Я був так само, як і більшість, зачарований перспективами, які пан Саакашвілі міг принести Україні. І я намагався йому для цього створити всі можливості», — сказав Порошенко.
За його словами, ніхто не мав таких можливостей, як Саакашвілі, але результатів не було.
«Коли я отримав подання відповідних компетентних органів про порушення, які були під час надання громадянства, у мене не було жодних інших моделей дій, крім як припинити громадянство відповідно до Конституції», — запевнив Президент.
Глава держави переконаний, що Саакашвілі сам зруйнував свої перспективи в Україні.
Він також підкреслив, що питання реадмісії Саакашвілі в Польщу було проведено юридично бездоганно як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору міжнародних зобов’язань України та верховенства права.
* * *
Пет­ро По­ро­шен­ко за­явив, що йо­го не ці­ка­вить, що об­ви­ну­ва­че­ний у держ­зра­ді пре­зи­дент-уті­кач Вік­тор Яну­ко­вич ка­за­ти­ме на анон­со­ва­ній на 2 бе­рез­ня прес-кон­фе­рен­ції.
«Я скажу абсолютно чесно: мене не цікавить, що каже Янукович, і не цікавить, що він робить... Якщо він себе вважає президентом-утікачем, нехай приїде в Київ, нехай робить будь-які пояснення в країні, де він наробив стільки шкоди. Особливо після того, як стало відомо про звернення цього пана до Путіна щодо введення російських військ, я думаю, що ставлення до нього абсолютно однозначне в усіх», — сказав Порошенко.
Він додав, що, на його думку, більшість українців також не цікавить, що скаже Янукович.
«Все, що він міг сказати, — в нього було чотири роки для того, щоб пояснити і покаятися», — резюмував Порошенко.
* * *
Пре­зи­дент на­го­ло­сив, що бу­де вес­ти пе­ре­го­во­ри з будь-ким, хто спри­яти­ме звіль­нен­ню за­руч­ни­ків.
«Під час переговорів у Мінську, при розробці, укладанні Мінських угод склад моєї команди був дуже добре відомий і пана Медведчука там не було. Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це не Мінська група.
І дійсно, колишній голова СБУ призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я про це знав, і зараз вам наголошую, що я буду працювати з будь-ким, хто ефективно зможе повернути хоча б одного українського заручника додому», — сказав Порошенко.
Він наголосив, що для звільнення заручників застосовуються різні канали комунікації.
«Ми намагалися застосувати різні канали комунікації, починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук, тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін», — сказав Порошенко.
* * *
По­ро­шен­ко сум­ні­ває­ть­ся в то­му, що він бу­де ба­ло­ту­ва­ти­ся на ви­бо­рах від по­лі­тич­них сил у ра­зі прий­нят­тя рі­шен­ня бра­ти у та­ких ви­бо­рах участь.
«Найвірогідніше я не буду висуванцем політичних партій. Хоча не виключаю, що якщо буде прийнято відповідне рішення, то звертатися за підтримкою це вже буде інша справа», — сказав він.
Порошенка запитали, чи відповідає дійсності інформація про начебто досягнення нещодавно домовленості з партією «Народний фронт», Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та мером Києва Віталієм Кличком про створення єдиного політичного проекту перед президентськими та парламентськими виборами.
Він наголосив, що питання створення партій не є у його порядку денному. «У мене є один союзник — це український народ. Політичні партії, я їм дуже вдячний і я їх підтримую і буду робити все можливе, але це на сьогодні не мій порядок денний», — запевнив глава держави.
Він зазначив, що питання політичних союзів є важливим. «Ще одна сенсаційна новина: я не збираюся точно брати участь у парламентських виборах, і тому питання політичних союзів і інше — це питання надважливе для того, щоб координувати зусилля, в тому числі в рамках діючої коаліції зміцнити відносини уряду, коаліції, підтримку і підвищення ефективності роботи як Верховної Ради, так і коаліції», — підкреслив Порошенко.
* * *
Пре­зи­дент за­пев­нив, що жо­ден з олі­гар­хів не має на ньо­го впли­ву.
«Не може державна влада боротися з кимось конкретним. Я не збираюся цього робити і не підтримаю, якщо це буде робити хтось інший, незалежно, як його звати — Коломойський, Ахметов, Фірташ, Курченко, де і ще довгий список. Я наголошую, що жоден із них уперше не має жодного впливу на позицію Президента. Це і є деолігархізація», — сказав Порошенко.
Він підкреслив, що не збирається ні в кого (в олігархів. — Ред.) нічого забирати, але нагадав, що зміни відбулися, зокрема, стосовно управління і в «Укрнафті», і в «Приватбанку».
«Зміни є, бо окремі олігархічні засоби масової інформації «мочать» президента. Я цього не боюся, нічого у вас не вийде», — зазначив глава держави.
У контексті деолігархізації він додав, що робить усе можливе, щоб створити умови, коли ринок визначатиме ціни, а перемагатиме той, хто матиме конкурентоздатну продукцію.
* * *
Пет­ро По­ро­шен­ко на­го­ло­сив, що про­си­ти­ме пар­ла­мент під­ви­щи­ти від­по­ві­даль­ність за ку­пів­лю го­ло­сів та фаль­си­фі­ка­цію на ви­бо­рах.
«Я буду точно займатися змінами виборчого законодавства. Я впевнений в тому, що ми маємо різко підвищити відповідальність за «скупку» голосів, і буду парламент просити це зробити, підвищити прозорість виборчого процесу, підвищити відповідальність за фальсифікацію виборів на дільницях. Наголошую, що вважаю це першочерговим завданням», — сказав Порошенко.
Водночас він зазначив, що парламент має визначитися сам і знайти компроміс щодо зміни виборчої системи, за якою обиратимуть наступний склад Верховної Ради.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».