Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Серпень 03, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

5 лю­то­го 2018 ро­ку влас­ті Ве­не­су­ели і опо­зи­ція до­мо­ви­ли­ся про про­ве­ден­ня пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, які ма­ють до­по­мог­ти уник­ну­ти гро­ма­дян­ської вій­ни в кра­їні.

Переговори щодо цього тривали за посередництва Ватикану впродовж майже року. Цей процес розпочався влітку 2017 року, коли, зважаючи на інтенсивність внутрішніх протестів у Венесуелі, здавалося, що країна опинилася на межі справжньої громадянської війни.
В умовах системної кризи дуже важко було стабілізувати ситуацію, адже економічне становище у Венесуелі продовжує погіршуватися.

Дня­ми пре­зи­дент США До­нальд Трамп пре­зен­ту­вав Конг­ре­су свою пер­шу до­по­відь «Про стан дер­жа­ви». У май­же 80-хви­лин­но­му ви­сту­пі Трамп біль­ше ува­ги при­ді­лив внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ним пи­тан­ням.

Зокрема, відповідно до передвиборчої програми Трампа головним внутрішньополітичним пріоритетом залишається програма масштабної модернізації інфраструктури країни. Витрати на ці інвестиції поступаються лише фінансуванню військових програм.
Заради вирішення цього завдання Трамп закликав опозиційну Демократичну партію відмовитися від конфронтації та прийняти в повному обсязі державний бюджет на поточний рік.

На по­точ­но­му тиж­ні дер­жав­ний сек­ре­тар США Рекс Тіл­лер­сон здійс­нив тур­не кра­їна­ми Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Він по­бу­вав в Ар­ген­ти­ні, Пе­ру, Ко­лум­бії, на Ямай­ці.

Кожна з цих країн по-своєму важлива для США як у контексті двосторонніх відносин із цими країнами, так і у загальній латиноамериканській стратегії США.
Адміністрація Дональда Трампа активно переглядає здобутки попередньої адміністрації Барака Обами. Останній намагався схилити латиноамериканські країни до ідеї створення зони вільної торгівлі Північної Америки і Південної Америки.

Четвер, 08 Лютий 2018 17:44

«Схильний до зради...»

Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го про­хо­ди­ли служ­бу на Крим­сько­му пів­ос­тро­ві і пе­рей­шли на бік ро­сій­ських оку­пан­тів.
Ка­пі­тан-лей­те­нант Зо­щук (пріз­ви­ще з етич­них мір­ку­вань змі­не­но) — один із них.
— Піс­ля анек­сії Крим­сько­го пів­ос­тро­ва син при­їхав до ме­не в од­но­строї ук­ра­їн­сько­го офі­це­ра, — роз­по­ві­дає Зо­щук-стар­ший, який сьо­го­дні про­жи­ває у Він­ни­ці. — Зва­жа­ючи на роз­по­ря­джен­ня коман­ду­ван­ня, він по­ви­нен був про­дов­жи­ти служ­бу в Оде­сі — коман­ди­ром ко­раб­ля ВМС Ук­раї­ни.

Published in Військо

Схо­же, що з під­пи­сан­ням пре­зи­ден­том Поль­щі Ан­дже­єм Ду­дою змін до ухва­ле­но­го там­теш­ні­ми Сей­мом та се­на­том за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’­яті оста­точ­но змі­ни­ла­ся по­пе­ред­ня фор­му­ла ук­ра­їн­сько-поль­ських від­но­син: «Про­ща­ємо та про­си­мо ви­ба­чен­ня».

Залишається невеличка надія на те, що Конституційний суд Польщі визнає низку положень документа неконституційними. Втім, у будь-якому випадку певного похолодання у відносинах із нашими західними сусідами найближчим часом навряд чи вдасться уникнути. Адже нинішнє умисне випинання історичних суперечностей з боку поляків уже не перше.

Published in Суспільство

За під­сум­ка­ми спор­тив­но­го січ­ня бі­ат­ло­ніст­ку Іри­ну Вар­ви­нець із Чер­ні­го­ва ви­зна­но кра­щою спортс­мен­кою мі­ся­ця в Ук­раї­ні.

Особистий наставник спортсменки Микола Зоц та старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепець стали кращими тренерами січня, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

СУ­ПЕР­БОКС СЬО­ГО­ДНІ І МОЖ­ЛИ­ВІ СКАН­ДА­ЛИ ЗАВ­ТРА

Як зав­жди бу­ває піс­ля ве­ли­кої спор­тив­ної по­дії, піс­ля за­кін­чен­ня бою Усик — Брі­єдіс за­ли­ши­ло­ся від­чут­тя лег­ко­го смут­ку. Ще не­дав­но очі­ку­ван­ня свя­та бу­ло по­пе­ре­ду, а те­пер за­ли­шив­ся тіль­ки піс­ляс­мак, сма­ку­ван­ня ві­део­транс­ля­ції.
То­му за­раз ко­рис­но зга­да­ти, що бу­ло, а та­кож за­гля­ну­ти у най­ближ­че май­бут­нє.

Published in Бокс

Це може бути викликано нестачею вітамінів в організмі. Виправити проблему нескладно. Головне — додати до раціону продукти, які містять необхідні для хорошої пам’яті і концентрації вітаміни.
Ві­та­мін В1. При нестачі цього вітаміну людина постійно відчуває себе втомленою, вона схильна до депресії і страждає від безсоння. Щоб отримувати необхідну кількість вітаміну В1, необхідно додати до раціону арахіс, волоський горіх, фундук, неочищені злаки і м’ясо.

Вітаміну С під силу в лабораторних умовах знищити резистентні культури мікобактерій туберкульозу. Такого висновку дійшли фахівці з Медичного коледжу ім. Альберта Ейнштейна (Ізраїль).
Науковці стверджують, якщо до класичної терапії туберкульозу додати вітамін С, то ефективність лікування значно збільшиться, а його тривалість скоротиться.

П'ятниця, 02 Лютий 2018 11:00

Болі у спині усунуть антибіотики

У 40% випадків людину можна позбавити від хронічного болю у спині за допомогою антибіотиків. Такою сенсацією поділилися фахівці, які працюють в університетах Бірмінгема і Південної Данії. Результати дослідження були розміщені в European Spine Journal.
Науковці, котрі працюють у сфері неврології, зазначають, що відкриття їхніх колег заслуговує на Нобелівську премію. Дослідники виявили зв’язок між постійними болями в спині та інфекцією, яку провокує бактерія, що викликає вугровий висип. Ученим удалося з’ясувати, що антибіотики, які призначають при лікуванні цієї інфекції, здатні взяти гору над хронічним болем у спині й усунути супутні йому проблеми.
Відкриття унікальне тим, що терапія антибіотиками може замінити хірургічне втручання, за допомогою якого традиційно усувають хронічні болі в спині. Якщо наступні випробування зможуть підтвердити ефективність результатів дослідження європейських фахівців, то велика кількість людей зможе позбутися від болів, які переслідують їх протягом тривалого часу і не дають жити повноцінним життям.
У підсумку першого дослідження вчені виявили, що в 40% випадків бактерії, які з’являються в зміщених міжхребцевих дисках, є причиною запальних процесів і, відповідно, больових відчуттів.
Раніше вважалося, що подібні бактерії мало пов’язані з виникненням болю в спині. Однак лікування антибіотиками хворих із контрольної групи виявилось ефективним на 80%.

Ярослав ШЛАПАК, Укрінформ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».