№ 45 (24195)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Травень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Листопад 2018 11:44

Зірка світової культури

24 ЛИСТОПАДА — 160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ 
БАШКИРЦЕВОЇ (1858–1884), УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ І ПИСЬМЕННИЦІ

Ма­рія Кос­тян­ти­нів­на Баш­кир­це­ва на­ро­ди­ла­ся в ук­ра­їн­сько­му се­лі Гав­рон­ці ни­ні Ди­кан­сько­го райо­ну Пол­тав­ської об­лас­ті Ук­раї­ни. Її бать­ко, Кос­тян­тин Баш­кир­цев, — син Пав­ла Гри­го­ро­ви­ча Баш­кир­це­ва, учас­ни­ка вій­ни 1812 ро­ку, ге­не­ра­ла, — був ве­ли­ким зем­ле­влас­ни­ком та очо­лю­вав дво­рян­ство Пол­тав­ської гу­бер­нії.

Published in Особистість
П'ятниця, 16 Листопад 2018 11:41

Чотири попелюшки для Івана

У Ки­їв­сько­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі «Ко­ле­со» стар­ту­вав ук­ра­їн­ський фор­мат Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyvskyFest.

Відкриваючи Фестиваль, директор цього театрального форуму, народна артистка України Ірина Кліщевська розповіла, що під час українського формату представлятимуть свої вистави театри з областей України, а краща з них презентує нашу державу під час міжнародної частини Фестивалю, що відбудеться у червні.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Листопад 2018 11:39

Конкурс імені Кіри Муратової

Міністерство культури України спільно з Одеською кіностудією та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України заснували конкурс короткометражних фільмів імені Кіри Муратової «Короткі зустрічі» для молодих кінематографістів. Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Листопад 2018 11:35

«Дике поле» вже в прокаті

8 ЛИСТОПАДА В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ ВИЙШОВ ФІЛЬМ «ДИКЕ ПОЛЕ», ЗНЯТИЙ ЗА РОМАНОМ 
СЕРГІЯ ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»

Ав­то­ром кар­ти­ни ви­сту­пив Яро­слав Ло­ди­гін — жур­на­ліст і один із за­сно­вни­ків ін­тер­нет-ра­діо­стан­ції «Арис­ток­ра­ти», який упер­ше спро­бу­вав се­бе як ре­жи­сер і один зі сце­на­рис­тів.

Іронія, нецензурна лайка, перестрілки і погоні — в цій стрічці є все, що потрібно для справжнього блокбастера, який творці нарекли «істерном», адже дійство розгортається на Сході України.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Листопад 2018 10:58

Разом пліч-о-пліч...

Під та­кою на­звою у сто­лич­но­му Му­зеї «Ки­їв­ська фор­те­ця» ци­ми дня­ми від­кри­ває­ть­ся ви­став­ка: її екс­по­на­ти роз­по­ві­да­ють про ук­ра­їн­ських во­яків, в жи­лах яких те­че поль­ська кров і які за­хи­ща­ють сьо­го­дні від ро­сій­ської аг­ре­сії ук­ра­їн­ську зем­лю.

Сергій Сосовський — один із них. Він закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра міжнародних відносин. У 2014-му — з початком російської агресії — мирне життя Сергія скінчилося: він пішов добровольцем до війська.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 16 Листопад 2018 10:49

Коли обиратимемо продукти за якістю?

Зу­бо­жін­ня знач­ної час­ти­ни на­шо­го су­спіль­ства при­зве­ло до то­го, що ос­нов­ний чин­ник, за яким за­зви­чай лю­ди оби­ра­ють про­дук­ти хар­чу­ван­ня, ві­дій­шов на зад­ній план. Якість по­сту­пи­ла­ся міс­цем ці­ні.

За відсутності належного контролю трапляється, що й дорогі продукти реалізують зіпсованими або ж із перевищеним терміном придатності. Нікого вже не дивує зростання кількості отруєнь, які стаються навіть у дитячих садках і школах.
Тож спроби можновладців, які нарешті взялися за наведення ладу у цій галузі, можна лише вітати.

Published in Безпека

Про здо­бут­ки, проб­ле­ми та пер­спек­ти­ви віт­чиз­ня­ної кос­міч­ної га­лу­зі — в екс­клю­зив­но­му ін­тер­в’ю рад­ни­ка го­ло­ви ДКАУ Еду­ар­да КУЗ­НЕ­ЦО­ВА.

Едуард Кузнецов у Національному космічному агентстві України (НКАУ) почав працювати з 1992-го (того сaмого року, коли воно було утворено) на різних посадах. Протягом п’ятнадцяти років — з 1995-го по 2010-й — був заступником генерального директора НКАУ.

Четвер, 15 Листопад 2018 18:04

Українському вину – бути

Упро­довж кіль­кох остан­ніх ро­ків на віт­чиз­ня­но­му рин­ку ви­на від­бу­ли­ся кар­ди­наль­ні змі­ни — йо­го за­по­ло­ни­ли якіс­ні ви­на, які рі­шу­че ви­тіс­ни­ли ко­лись по­пу­ляр­ні «шмур­дя­ки» й тет­ра­па­ки. Це — за­слу­га всіх ук­ра­їн­ських ви­но­ро­бів — ве­ли­ких і ма­лих, які до­ве­ли, що мо­жуть ви­роб­ля­ти якіс­не смач­не ви­но.

Експерти зазначають, що нині головний тренд вітчизняного винного ринку — розвиток авторського виноробства, в якому нові технології поєднуються з цікавими авторськими ідеями.

Published in Економіка

У Пол­тав­сько­му му­зеї авіа­ції і кос­мо­на­вти­ки від­кри­ла­ся ви­став­ка, при­свя­че­на 50-річ­чю по­льо­ту в кос­мос урод­жен­ця Пол­тав­щи­ни, дві­чі Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­юзу, льот­чи­ка-кос­мо­на­вта Гри­го­рія Ти­мо­фі­йо­ви­ча Бе­ре­го­во­го.

Організатори заходу вирішили розповісти про життєвий шлях свого земляка та його політ до Всесвіту, виставивши в експозиціях унікальні поштові конверти і марки, присвячені Г. Т. Береговому, які мають доволі цікаву історію.
Г. Береговий народився в селі Федорівка (нині Карлівський район Полтавської області) в 1921 році.

Published in Регіони

Як­що на­віть по­біж­но оці­ню­ва­ти ре­зуль­та­ти цьо­го­річ­но­го осін­ньо­го при­зо­ву до ук­ра­їн­сько­го вій­ська за ві­до­мим при­слів’­ям «кур­чат во­се­ни лі­чать», то мож­на не­до­ра­ху­ва­ти­ся чи­ма­лої кіль­ко­сті при­зов­ни­ків, які так і не з’яви­ли­ся до при­зов­них діль­ниць. І, від­по­від­но, не по­пов­ни­ли сол­дат­ських лав...

Складається враження, що з року в рік країні все важче дається чергова призовна кампанія. Принаймні, цього вже не приховують навіть у військкоматах, де буквально на весь голос кричать про те, що кількість тих, хто ухиляється від призову, зростає, але місцева влада на це дивиться скрізь пальці.

Published in Регіони

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».