№ 37 (24084)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Вересень 2015 20:47

Поглиблений діалог Україна – НАТО

7 ве­рес­ня 2015 ро­ку у Брюс­се­лі від­бу­ли­ся пе­ре­го­во­ри мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Ук­раї­ни Пав­ла Клім­кі­на з ге­не­раль­ним сек­ре­та­рем НА­ТО Єн­сом Стол­тен­бер­гом. На по­ряд­ку ден­но­му бу­ли важ­ли­ві пи­тан­ня ро­лі парт­не­рів по Пів­ніч­но­ат­лан­тич­но­му аль­ян­су у про­це­сі вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Дон­ба­сі, на­ла­го­джен­ня вій­сь­ко­во-тех­ніч­но­го спів­ро­біт­ниц­тва між Ук­раї­ною та кра­їна­ми НА­ТО.

Інтенсифікація діалогу між Україною і НАТО особливо важлива саме зараз, зважаючи на голосні пропозиції змінити пріоритети діяльності Північноатлантичного альянсу, мобілізувавши його на боротьбу з потоками нелегальних мігрантів у країни Європейського Союзу. Адже в такому разі є ризик досить швидкого відновлення «політичного діалогу» між НАТО і Росією, нехай й в обмеженому форматі, та відходу української проблематики на другий план порядку денного діяльності Північноатлантичного альянсу.

П'ятниця, 11 Вересень 2015 20:41

«Червоний півень» жалить боляче...

НАЙЧАСТІШЕ ПОЖЕЖІ ВИНИКАЮТЬ
З ВИНИ ЛЮДЕЙ, ОСОБЛИВО ТОДІ, КОЛИ ВОНИ
ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ

Сум­на ста­тис­ти­ка
Наша країна який рік поспіль потерпає від різних надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Та найбільше — від пожеж: лише протягом першого півріччя поточного року їх виникло 31759, що на 5,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого. Нескладно підрахувати, що кожного дня виникало 177 пожеж, у яких гинуло п’ять і травмувалося троє людей. При цьому вогонь повністю знищував або пошкоджував більш як 70 будівель та 9 автомобілів.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і побутових електроприладів, а також пустощі дітей із вогнем. І все ж протягом першого півріччя цього року — порівняно з аналогічним минулого — кількість жертв «червоного півня» зменшилася на 12 відсотків: 1047 проти 1195. Поменшало і травмованих.

Published in Безпека
П'ятниця, 11 Вересень 2015 20:36

У поєдинок з іржавою смертю

ВСТУПАЮТЬ ПІРОТЕХНІКИ 1-го СПЕЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЛИШЕ ПРОТЯГОМ 2014 РОКУ ВОНИ ЗНЕШКОДИЛИ МАЙЖЕ 14 ТИСЯЧ МІН І СНАРЯДІВ

17 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ РЯТІВНИКА

При спорудженні житлового будинку в Подільському районі столиці будівельники виявили предмет, схожий на авіаційну бомбу. І відразу викликали міліцію.
— Телефонуйте піротехнікам, — порадили ті, оглянувши знахідку.
Робітники так і зробили. Через 20 хвилин на будівельний майданчик прибули фахівці Київського центру швидкого реагування ДСНС України.
— Після нетривалого огляду з’ясувалося, що це авіабомба часів Другої світової війни, яка важила 250 кілограмів, — розповів його начальник полковник служби цивільного захисту Володимир Качкан. — Радіус розльоту її осколків становить більш як один кілометр, і тому було вирішено знищувати її за межами міста.

Published in Безпека

У той са­мий час, ко­ли ми з іс­то­ри­ком Олек­сан­дром Па­лі­єм го­во­ри­мо про ук­ра­їн­ський на­ціо­на­лізм, лі­де­ри най­біль­шої ук­ра­їн­ської на­ціо­на­ліс­тич­ної пар­тії «Сво­бо­да» да­ють свід­чен­ня у Ген­про­ку­ра­ту­рі. Та що й ка­за­ти...
Пар­тія, яка сво­го ча­су стрім­ко уві­рва­лась на по­лі­тич­ну аре­ну, на сьо­го­дні — чи не го­лов­на ан­ти­ге­ро­їня гро­мад­ської дум­ки. Який він — ук­ра­їн­ський на­ціо­на­лізм? Чи за­вер­шує­ть­ся йо­го етап із по­лі­тич­ною іс­то­рією «Сво­бо­ди», чи все ли­ше по­чи­нає­ть­ся? Як­що так, то з якою пар­ті­єю?
Ці за­пи­тан­ня ми по­ста­ви­ли Олек­сан­дру Па­лію, од­но­му з най­по­пу­ляр­ні­ших ук­ра­їн­ських іс­то­ри­ків, який се­бе, влас­не, так і по­зи­ціо­нує — як на­ціо­на­ліст.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».