№ 28 (24075)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Липень 2015 19:05

Хто платитиме за вибір Греції?

5 лип­ня у Гре­ції від­був­ся ре­фе­рен­дум з пи­тан­ня: при­йма­ти або від­хи­ля­ти ви­мо­ги кре­ди­то­рів? На­га­да­ємо, що та­кий ви­хід із глу­хо­го ку­та, в яко­му опи­ни­ли­ся пе­ре­го­во­ри з кре­ди­то­ра­ми, за­про­по­ну­вав грець­кий прем’­єр-мі­ністр Алек­сіс Ціп­рас. По­міт­ний вплив на на­строї гре­ків ма­ло рі­шен­ня грець­ких влас­тей до по­не­діл­ка 6 лип­ня за­про­ва­ди­ти «бан­ків­ські ка­ні­ку­ли».

Це було вимушене рішення, адже за тиждень до технічного дефолту Греції, який фактично відбувся 30 червня, коли Афіни не змогли обслужити черговий транш за відсотками кредиту Міжнародного валютного фонду, з банків громадяни забрали майже весь готівковий запас.

«Здо­бут­ки» ми­ко­ла­їв­ських стра­жів по­ряд­ку на до­ро­гах, про які ми­ну­ло­го тиж­ня по­ві­до­ми­ли ледь не всі віт­чиз­ня­ні ЗМІ, та блис­ка­вич­на не­га­тив­на ре­ак­ція на ви­тів­ки там­теш­ніх даі­шни­ків, кот­рі за дві хви­ли­ни по­кла­ли до ки­ше­ні чо­ти­ри ха­ба­рі, мі­ніс­тра МВС Ар­се­на Ава­ко­ва за­тьма­ри­ли схо­жу по­дію на Пол­тав­щи­ні. А мар­но. Пол­тав­ські ли­ца­рі сму­гас­то­го жез­ла ще за кіль­ка тиж­нів ра­ні­ше за ми­ко­ла­їв­ських здир­ни­ків ус­та­но­ви­ли свій ре­корд: взя­ли чо­ти­ри ха­ба­рі від во­ді­їв за од­ну хви­ли­ну і дві се­кун­ди...

Published in Суспільство

По­при се­зон­не по­лі­тич­не за­тиш­шя в су­спіль­стві за­ли­шає­ть­ся од­не ду­же важ­ли­ве пи­тан­ня, кот­ре не до­зво­ляє роз­слаб­ля­ти­ся на­віть у най­біль­шу спе­ку. Це — міс­це­ві ви­бо­ри, кот­рі ма­ють від­бу­ти­ся у жовт­ні цьо­го ро­ку. Але ни­ні пи­тан­ня про міс­це­ві ви­бо­ри, схо­же, та­ки за­ви­сло у по­віт­рі.

Принаймні, парламент поки що так і не встиг дійти до розгляду відповідного законопроекту. Тепер у Верховної Ради зостався останній пленарний тиждень (14–17 липня), коли вона може спробувати ухвалити новий закон про місцеві вибори.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».