Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
Риболовля на блешню: скажені пси війни
Вій­сь­ко­ві най­ман­ці, во­ни ж — ди­кі гу­си, пси вій­ни, со­ба­ки вій­ни, сол­да­ти до­лі, сол­да­ти уда­чі, сол­да­ти фор­ту­ни. У між­на­род­но­му пра­ві ці осо­би— як... Читати далi
Вибір Москви у глобальному суперництві
За­хід і Ро­сія ве­дуть бо­роть­бу за фор­мат сві­то­во­го ла­ду, яка ви­хо­дить да­ле­ко за ме­жі Єв­ро­пи. Хви­лі від аг­ре­сив­них дій Мос­кви йдуть по всьо­му сві­ту, а вій­сь­ко­ва... Читати далi
Німеччина: спір навколо Росії
Від­не­дав­на ні­мець­кий канц­лер­ський офіс (КО) і мі­ніс­тер­ство за­кор­дон­них справ спрос­то­ву­ють по­ві­дом­лен­ня про кон­флікт між Ан­ге­лою Мер­кель і Фран­ком-Валь­те­ром... Читати далi
Ацетон у сечі дитини?
Як­що в ди­ти­ни, без ви­ди­мої при­чи­ни, спос­те­рі­гає­ть­ся від­сут­ність апе­ти­ту, слаб­кість, мля­вість, го­лов­ний біль, сон­ли­вість, ну­до­та і блю­ван­ня, біль у жи­во­ті... Читати далi
Насилля в Німеччині
На по­чат­ку ми­ну­ло­го тиж­ня літ­ні ка­ні­ку­ли ні­мець­ким по­лі­ти­кам зі­псу­вав на­пад, ско­єний у ба­вар­ській між­місь­кій елек­трич­ці 17-річ­ним аф­ган­цем. Ма­ючи... Читати далi
Новий гегемон Близького Сходу
Цьо­го­річ­ні пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Іра­ні ста­ли пер­шим тес­том, який до­зво­лив ви­яви­ти рів­но­ва­гу по­лі­тич­них сил. Їх час збіг­ся з до­сить іс­тот­ною рол­лю Іра­ну в... Читати далi
Перевірка «домашньої роботи» з євроінтеграції
10 квітня 2018 року відбулися чергові українсько-німецькі політичні консультації. Переговори Петра Порошенка та Ангели Меркель мали сприяти погодженню позицій сторін щодо ключових питань вирішення конфлікту на Донбасі.Досі неврегульованим залишається можливий мандат міжнародної миротворчої місії... Читати далi
Американсько-Британський трансатлантичний союз...
Дня­ми від­бу­ла­ся ре­зо­нанс­на зу­стріч пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми та бри­тан­сько­го прем’­єр-мі­ніс­тра Де­ві­да Ке­ме­ро­на. Аме­ри­кан­ський пре­зи­дент... Читати далi
Тайська політична криза
Посилюється соціально-політична напруга в Таїланді. Власне перманентний кризовий стан триває з 1997 року, коли була перша хвиля азійської економічної кризи. Тоді економіка Таїланду серйозно постраждала. А саме — відбулася руйнація політичної системи країни, яка забезпечувала свою стабільність за... Читати далi
Приголомшлива доповідь
«Як­що Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на не стри­ма­ти те­пер, то най­ближ­чи­ми ро­ка­ми Єв­ро­пу очі­ку­ють чер­го­ві вій­ни», — так зву­чить те­за, яку у Ва­шинг­то­ні озву­чи­ли... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

На­при­кін­ці бе­рез­ня в Ака­де­мії ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС РФ від­був­ся ви­ступ на­чаль­ни­ка генш­та­бу ге­не­ра­ла Ва­ле­рія Ге­ра­си­мо­ва, при­свя­че­ний май­бут­нім вій­нам. Він був…
Лі­дер ка­та­лон­ських на­ціо­на­ліс­тів Кар­лес Пуч­де­мон вий­шов із в’яз­ни­ці у Ной­мюн­сте­рі з ус­міш­кою на об­лич­чі. Від­ки­да­ючи ви­мо­гу Іс­па­нії що­до ви­да­чі ка­та­лон­сько­го…
15 квітня 2018 року всьоме, починаючи з 1990-го, відбулися вибори президента Чорногорії. У далекому 1990 році у Чорногорії була введена…
15–17 квіт­ня 2018 ро­ку мі­ністр за­кор­дон­них справ Ки­таю Ван І від­ві­дав Япо­нію. На тлі ра­ди­каль­но­го за­гос­трен­ня ста­но­ви­ща нав­ко­ло Си­рії на…
19 квіт­ня 2018 ро­ку офі­цій­но пі­шов у від­став­ку 86-річ­ний Ра­уль Кас­тро, який 10 ро­ків то­му пе­ре­брав вла­ду від сво­го бра­та…
На­пе­ре­до­дні пра­во­слав­ної Пас­хи у пе­ред­міс­ті Да­мас­ка за вер­сією за­хід­них де­мо­кра­тій від­бу­ла­ся хі­міч­на ата­ка. Впродовж наступних 10 днів Росія намагалася домогтися…
3 квітня у Вашингтоні відбулася зустріч президента США і балтійських держав із нагоди сторічного ювілею незалежності Литви, Латвії і Естонії.…
Випускники ліцеїв і студенти розраховують, що страйки залізничників заблокують реформу вступу до вищих навчальних закладів. Страйк залізничників став для президента…
Після введення російських військ на територію Сирії восени 2015 року російсько-турецькі відносини переживали період непевності та стали максимально конфліктними, коли…
В Угорщині відбулися парламентські вибори. Виборча кампанія була досить скандальною. Насамперед тому, що правляча партія «ФІДЕС» на чолі з прем’єр-міністром…
10 квітня 2018 року відбулися чергові українсько-німецькі політичні консультації. Переговори Петра Порошенка та Ангели Меркель мали сприяти погодженню позицій сторін…
11 квітня 2018 року відбулися вибори президента Азербайджану. Фактично вони стали позачерговими, адже чергові вибори мали відбутися в жовтні 2018…
Сторiнка 1 iз 69

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».