Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Азійський вектор зовнішньої політики Росії
Прем’­єр-мі­ністр Ро­сії Дмит­ро Мед­ве­дєв дня­ми від­ві­дав Та­їланд і В’єт­нам. Це тур­не ста­ло по­ка­зо­вим із точ­ки зо­ру спроб Ро­сії роз­ши­ри­ти свої... Читати далi
Найпотужніший політик Європи
Ми ввійш­ли в еру міг­ра­ції, ствер­джує впли­во­вий бри­тан­ський по­лі­то­лог Марк Лео­нард у кни­зі Why Europe Will Run the 21st Century, на­пи­са­ній п’ять ро­ків то­му. На йо­го дум­ку, у ХХІ ст. сві­том... Читати далi
Транстихоокеанський союз став реальністю?
Президент США Барак Обама днями оголосив про підписання США, Канадою, Мексикою, Перу, Чилі, Брунеєм, В’єтнамом, Сінгапуром, Австралією та Новою Зеландією і Японією Угоди про транстихоокеанське партнерство.Переговори про можливість створення такого торговельного об’єднання велися від початку 90-х... Читати далi
Внутрішньополітичні зусилля німецької дипломатії
На поточному тижні відбулися німецько-грецькі та німецько-турецькі консультації. Важливість цих переговорів у Берліні полягає у переплетінні як внутрішньополітичних німецьких, так і загальноєвропейських проблем.По-перше, Греція і Туреччина є трампліном для прибуття сотень тисяч біженців із країн... Читати далi
«Турецький марш»
Від­був­ся са­міт Єв­ро­со­юзу і Ту­реч­чи­ни, при­свя­че­ний проб­ле­мам бі­жен­ців із Си­рії. Він був за­пла­но­ва­ний ще два тиж­ні то­му, але не від­був­ся, бо пре­зи­дент... Читати далi
Німці читають книжки. А українці?
Ні­мець­кий книж­ко­вий ри­нок на­ле­жить до най­кра­ще роз­ви­не­них у сві­ті. По­при те що книж­ки кош­ту­ють 30 єв­ро, ні­хто не го­во­рить, що во­ни за­над­то до­ро­гі. Пер­ше... Читати далi
«Новий Мюнхен» чи «нова Ялта»?
За­кін­чен­ня по­точ­но­го тиж­ня по­зна­чи­ло­ся про­ве­ден­ням чер­го­вої Мюн­хен­ської кон­фе­рен­ції з проб­лем без­пе­ки. Не менш сим­во­ліч­но, що ця по­дія збіг­ла­ся з... Читати далi
Нідерланди напередодні референдуму
Завершується досить стисла в часі кампанія перед референдумом щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нагадаємо, що 27 із 28 країн — членів Євросоюзу завершили національні процедури з ратифікації цього історичного документа. Лише в Нідерландах ця процедура має... Читати далi
Азійський діалог
Днями відбулися знакові події в Азії. Результати саміту керівників Північної Кореї і Південної Кореї перевершили прогнози. Обидва лідери декларували намір здійснити ядерне роззброєння, підписали меморандум про національну єдність, запланували відновлення практики зустрічей представників... Читати далi
Хисткий компроміс Евросоюзу
Наприкінці червня відбулося засідання головного керівного органу Євросоюзу — Європейської ради. На порядку денному були важливі питання європейської інтеграції. Напередодні саміту бундесканцлер Ангела Меркель зіштовхнулась з ультиматумом від баварського Християнськосоціального союзу: міністр... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Нещастя біблейського масштабу впали на країну напередодні виборів, які мають відбутися 23 грудня. Якщо виборів не вдасться провести, то країною…
Нічого не вийшло з оголошеного на наступний рік припинення переставляння стрілок годинників із зимового часу на літній і навпаки. Міністри…
Серед букмекерів існує легенда про те, що борці, які зазвичай купували й продавали свої баталії, раз на рік збиралися на…
Понад рік президент Франції Емманюель Макрон намагається демонтувати велику систему соціальних зобов’язань держави перед французькими громадянами. За цей час накопичилося…
9 грудня 2018 року у Вірменії відбулися дострокові вибори Національних зборів. Ще півроку тому здавалося, що масові вуличні народні протести…
Ад­мі­ніс­тра­ція пре­зи­ден­та США має на­мір роз­гля­ну­ти пер­спек­ти­ви вве­ден­ня но­вих санк­цій про­ти Ро­сії че­рез остан­ній акт зброй­ної аг­ре­сії з її бо­ку…
Ни­ніш­ня крем­лів­ська вла­да, яка ве­де свій ро­до­від від си­ло­вих струк­тур, вва­жає за­кор­дон­ну екс­пан­сію і про­су­ван­ня сво­їх впли­вів в Єв­ро­пі го­лов­ним…
Жов­тень і лис­то­пад цьо­го ро­ку ви­яви­ли­ся на­си­че­ним по­ді­ями ча­сом у ро­сій­сько-япон­ських пе­ре­го­во­рах що­до до­лі чо­ти­рьох ос­тро­вів Ку­риль­ської гря­ди: Іту­руп, Ку­на­шир,…
На тлі пе­ре­го­во­рів про вступ Сер­бії до Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу на Бал­кан­сько­му пів­ос­тро­ві ви­зрі­ли но­ві проб­ле­ми. Го­лов­ною з них є спро­ба…
30 лис­то­па­да — 1 груд­ня 2018 ро­ку у Бу­енос-Ай­ре­сі від­був­ся са­міт «ве­ли­кої двад­цят­ки». Фор­мат «ве­ли­кої двад­цят­ки» ви­ник на ме­жі 2008–2009…
Уже по­над 40 кра­їн роз­гля­да­ють мож­ли­вість роз­ри­ву дво­сто­рон­ніх від­но­син із Ка­ра­ка­сом. Се­ред них най­важ­ли­ві­ший су­сід — Колум­бія. Наступ лідерів інших…
Президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключає можливості посередництва між Україною та Росією в питанні врегулювання ситуації, що склалася з огляду…
Сторiнка 1 iз 84

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».