Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
ЄС анулює візовий режим для України?!
Процес лібералізації візового режиму між Україною і ЄС започаткувала Україна, запровадивши в односторонньому порядку безвізовий режим для громадян країн ЄС. Подальша візова політика України спрямована на відстоювання позицій безвізового режиму щодо в’їзду громадян у країни ЄС на принципах... Читати далi
Децентралізація влади і грошей
Пер­шо­го квіт­ня ми­ну­ло­го ро­ку уряд за­твер­див «Кон­цеп­цію ре­фор­ми міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня та те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди». Ця да­та... Читати далi
Ми – козаки, не кріпаки!
2 ГРУДНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА СКАСУВАННЯ РАБСТВА У мо­їй уяві раб­ство зав­жди бу­ло міц­но при­в’яза­не до вер­веч­ки чор­но­шкі­рих не­віль­ни­ків, які тяг­нуть­ся на ко­ра­бель... Читати далi
Декомунізація: неквапливою ходою до успіху?
Де­ко­му­ні­за­ція в Ук­раї­ні по­де­ку­ди від­бу­ває­ть­ся до­во­лі не­прос­то. На­віть по­при те, що від­по­від­но до ухва­ле­них то­рік за­ко­нів ста­ном на сьо­го­дні... Читати далi
Чверть українок скаржаться на депресію
Близько 46% українських жінок зазначають, що мають порушення сну, а 44% — хронічну втому.Такі дані всеукраїнського опитування щодо ставлення жінок до здорового способу життя в Україні озвучив голова правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Владислав Сила.«Ми проводили... Читати далi
Осінні політичні виклики
ДЕ Й КОЛИ ВАРТО ЧЕКАТИ ЧЕРГОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОБУКСОВУВАНЬ Уже ба­га­то ро­ків в Ук­раї­ні то­чать­ся за­пек­лі дис­ку­сії сто­сов­но не­об­хід­но­сті ухва­лен­ня но­во­го ви­бор­чо­го... Читати далi
Українське військо – гарант Незалежності
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко у ві­таль­ній про­мо­ві з на­го­ди 25-річ­чя Не­за­леж­но­сті Ук­раї­ни на­го­ло­сив, що го­лов­ним га­ран­том не­за­леж­но­сті... Читати далi
Президент підписав закон про інтеграцію Донбасу
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­чен­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Ук­раї­ни над... Читати далi
Розбудовуймо країну разом!
Рік, що спли­ває, смі­ли­во мож­на ска­за­ти, пе­ре­ві­рив на міць не ли­ше по­точ­ний стан якіс­но онов­ле­ної віт­чиз­ня­ної ар­мії, але й ви­явив­ся своє­рід­ним лак­му­со­вим... Читати далi
Уряд компенсує витрати на проживання переселенців
Кабінет Міністрів України виділить облдержадміністраціям кошти для компенсації витрат на тимчасове проживання громадян, розселених у санаторно-курортних й оздоровчих закладах, закладах й установах соціального захисту населення, а також гуртожитках і готелях.Про це поінформував голова Державної... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

СУДЯЧИ З ВІДСУТНОСТІ РЕАКЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ МОСКОВСЬКИХ КЕЛІЙ, ІДЕЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ ПОМІСНУ ЦЕРКВУ РОСІЙСЬКИХ ПОПІВ СЕРЙОЗНО СТРИВОЖИЛА. АЛЕ РАНО ЩЕ РАДІТИ Гуч­на…
ЦИ­МИ ДНЯ­МИ ВИ­ПОВ­НИ­ЛО­СЯ ДВА РО­КИ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ КА­БІ­НЕ­ТУ МІ­НІС­ТРІВ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГРОЙС­МА­НА По­дія ні­би­то не та­ка вже й знач­на, тим па­че, остан­нім ча­сом…
18 квітня поточного року червонохрестівці України відзначатимуть ювілей — 100-річчя Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).Напередодні цієї дати кореспондент «ДУ» зустрівся…
Кві­тень — тра­ди­цій­но не най­про­дук­тив­ні­ший мі­сяць у Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни. Са­ме то­му за­раз, у пе­рі­од пле­нар­но­го за­тиш­шя, з’яв­ля­єть­ся не­по­га­ний шанс…
Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі висловила готовність передати Росії 23 ув’язнених за…
РІВ­НО ЗА РІК УСЯ КРА­ЇНА ОБ­ГО­ВО­РЮ­ВА­ТИ­МЕ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ПЕР­ШО­ГО ТУ­РУ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­CЬКИХ ВИ­БО­РІВ Соціологія за рік до дня голосування малює не надто втішну…
Довгоочікуваний прихід весни в українському політикумі збігся з черговими скандалами. Цього разу в епіцентрі, зокрема, опинилися нові антикорупційні структури, покликані…
Го­лов­них бор­ців з ко­руп­цією пі­до­зрю­ють у ко­руп­ції, а су­спіль­ству до цьо­го бай­ду­же. Йо­го це не схви­лю­ва­ло. «Українські новини» з посиланням…
У На­ціо­наль­но­му агент­стві з пи­тань за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції об­ра­ли но­во­го го­ло­ву — ним став один із п’я­ти чле­нів НАЗК Олек­сандр Ман­гул,…
31 БЕ­РЕЗ­НЯ 2019-ГО В УК­РАЇ­НІ ВІД­БУ­ДУТЬ­СЯ СЬО­МІ ЗА ЛІ­КОМ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКІ ВИ­БО­РИ Ця по­дія, по­за вся­кі сум­ні­ви, не­пе­ре­січ­на, адже, на від­мі­ну від…
ДО 100-РІЧ­ЧЯ ЗА­СНУ­ВАН­НЯ ТО­ВА­РИ­СТВА ЧЕР­ВО­НО­ГО ХРЕС­ТА УК­РАЇ­НИ Цими словами починаються листи до Товариства Червоного Хреста України: для багатьох людей воно є…
ЧИ ДО­ЦІЛЬ­НО МО­ДЕР­НІ­ЗУ­ВА­ТИ ВІТ­ЧИЗ­НЯ­НЕ ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВО У НАЙ­НЕ­БЕЗ­ПЕЧ­НІ­ШІЙ ЦА­РИ­НІ Дру­гий тиж­день по­спіль у влад­них ко­лах тіль­ки й чу­ти, що про проб­ле­му до­пус­ку…
Сторiнка 1 iз 35

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».