Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

На війні невіруючих немає
ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ Ви­то­ки ка­пе­лан­стваУперше слово «капелан» згадується у IV столітті,... Читати далi
Героїзм, проявлений в АТО
До зо­ни від­по­ві­даль­но­сті по­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» вхо­дить 8 об­лас­тей; ад­мі­ніс­тра­тив­ний центр м. Львів, об’­єк­ти хі­міч­ної про­мис­ло­во­сті в... Читати далi
Анатолій Матіос: розплачуватися за свої дії...
Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші чин­ни­ки вко­ро­чу­ють їм жит­тя? Яки­ми вій­сь­ко­ви­ми... Читати далi
Рідну землю мають усі захищати...
Біль­шість укра­їн­ців вва­жає, що че­рез АТО ма­ють про­йти всі кад­ро­ві офі­це­ри Зброй­них Сил Ук­раї­ни. Кілька місяців тому екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко запропонував відправляти військових комісарів у район проведення... Читати далi
Уроки кримської кризи
Звістка про результати невизнаного центральною владою референдуму в Криму та фактичної втрати Україною майже 2,5 млн населення та чималої стратегічно важливої для держави території нині ятрить душу багатьом нашим співвітчизникам. І не тільки в Україні, але й за її межами. Мимоволі постає... Читати далi
Герої цих книг – люди, які захищають нашу землю
Ти­ся­чі справж­ніх пат­ріо­тів ни­ні на схо­ді дер­жа­ви від­сто­юють не­за­леж­ність і ці­лі­сність Ук­раї­ни, пра­во жи­ти у де­мо­кра­тич­ній і онов­ле­ній кра­їні. Час­то... Читати далi
Канадські вояки діляться досвідом з...
У Між­на­род­но­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го (Яво­рів­ський по­лі­гон)... Читати далi
І траншею ритимемо, якщо буде потрібно
Більшість киян схвалює можливе запровадження — в разі виникнення прямої військової загрози — трудової повинності.У червні 1941-го Михайлові Бойчуку виповнилося 14 років. Та, незважаючи на такий юний вік, у липні, буквально через тиждень після нападу Німеччини на СРСР, він разом із такими ж... Читати далi
«Рапід Трайдент» —  навчатися, щоб перемагати!
На ба­зі Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­кри­ли­ся... Читати далi
Кабмін затвердив порядок використання зброї й...
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни в Пол­та­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­дож­ніх тво­рів, ви­ко­на­них у тех­ні­ці гра­вю­ри, майо­ра Де­ни­са Зо­зу­лі — за­ступ­ни­ка…
Жур­на­ліс­ти зу­стрі­лись із за­ступ­ни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу — на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня вій­сь­ко­во­го парт­нер­ства Стра­те­гіч­но­го коман­ду­ван­ня з опе­ра­цій НА­ТО Од­дом Егі­лом Пе­дер­се­ном,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ Наш спів­роз­мов­ник — по­міч­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Юрій Бірю­ков. Він ви­різ­ня­єть­ся від­вер­тіс­тю і щи­ріс­тю,…
ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ Ви­то­ки ка­пе­лан­стваУперше слово «капелан» згадується у IV…
На засіданні РНБО ухвалено рішення про створення на Азовському морі військовоморської бази України. Від скарг на росіян, які затримують в…
На військовому полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Ради національної…
Як і раніше, в 2018 році в Україні буде проведено два призови громадян на строкову військову службу до Збройних Сил…
Незважаючи на очевидні успіхи України у зміцненні Збройних Сил, окремі політики звинувачують вище керівництво країни у байдужості до власного війська.…
Через ведення інтенсивних бойових дій значна частина Донеччини і Луганщини рясно усіяна різними боєприпасами, які через різні причини не вибухнули…
Цими словами починаються рапорти багатьох офіцерів і військовиків-контрактників українського війська: ця тенденція, на думку незалежних експертів, набрала загрозливих форм. Доводиться на…
Після підписання Петром Порошенком Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової…
До початку бойових дій на Донбасі військовослужбовці 101-ї бригади ЗС України охороняли будівлі МО, Генерального штабу. З літа 2014-го вони…
Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».