Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Вересень 23, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

«Рапід Трайдент» —  навчатися, щоб перемагати!
На ба­зі Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­кри­ли­ся... Читати далi
Українське військо відроджується
6 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Так вва­жа­ють не тіль­ки чи­нов­ни­ки Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни, а й не­за­леж­ні екс­пер­ти, прос­ті сол­да­ти й офі­це­ри.Про­тя­гом кіль­кох... Читати далi
На голодному пайку
ВПРОДОВЖ ДЕСЯТИЛІТЬ ПЕРЕБУВАЛИ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, ЗАЗНАВШИ МАСШТАБНОЇ РУЙНАЦІЇ І ВТРАТИ БОЄГОТОВНОСТІ «Ар­мія якось ви­кру­тить­ся...»Нині, зважаючи на ситуацію у Збройних Силах, інших військових формуваннях держави, можна стверджувати: українські політики, які прийшли до... Читати далi
Не хочеш служити? Плати...
Нещодавно на офіційному сайті Президента України зареєстрували петицію, автор якої пропонує дозволити громадянам України не проходити строкової служби. Але за умови, що вони вноситимуть певну суму грошей «на розвиток українського війська». Нагадаю, що років 10–12 тому подібні пропозиції вже... Читати далi
Не стоять осторонь
Ор­га­ні­за­ції То­ва­ри­ства спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни без­плат­но ре­мон­ту­ють ав­то­мо­бі­лі, ку­пу­ють бо­йо­ве спо­ря­джен­ня і на­да­ють... Читати далi
Американські десантники навчають українських...
У Льво­ві у Між­на­род­но­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го офі­цій­но стар­ту­вав пер­ший етап... Читати далi
Наша хата не скраю...
ТО­ВА­РИ­СТВО СПРИ­ЯН­НЯ ОБО­РО­НІ УК­РАЇ­НИ, НА­ДА­ЮЧИ ЗАХИСНИКАМ РІД­НОЇ ЗЕМ­ЛІ ПО­СИЛЬ­НУ ДО­ПО­МО­ГУ, ПРИ­СКО­РЮЄ ПЕ­РЕ­МО­ГУ НАД... Читати далi
Щоб не опинитися на узбіччі життя
Нещодавно парламент ухвалив Закон України під № 6052, який удосконалить питання, пов’язані з проходженням громадянами України військової служби. Згідно з новим законом вік тих військовослужбовців, які побажають навчатись у військових вишах, підвищується до 30: раніше він становив 21 рік. Та... Читати далi
Коли б українське військо фінансувалося так, як...
По­точ­ні ви­дат­ки на по­тре­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни по­рів­ня­но з 2017 ро­ком збіль­ше­но на 16,8 млрд грн, або на 24,3%. П’яту час­ти­ну бю­дже­ту бу­де ви­ко­рис­та­но на озбро­єн­ня та... Читати далi
Для закінчення АТО – політична воля і...
В Ук­раї­ні три­ва­ють вій­сь­ко­ві дії. Від­бу­ває­ть­ся част­ко­ва мо­бі­лі­за­ція на­се­лен­ня. Яка ж осо­бли­вість про­ве­ден­ня част­ко­вої мо­бі­лі­за­ції на... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Незважаючи на очевидні успіхи України у зміцненні Збройних Сил, окремі політики звинувачують вище керівництво країни у байдужості до власного війська.…
Через ведення інтенсивних бойових дій значна частина Донеччини і Луганщини рясно усіяна різними боєприпасами, які через різні причини не вибухнули…
Цими словами починаються рапорти багатьох офіцерів і військовиків-контрактників українського війська: ця тенденція, на думку незалежних експертів, набрала загрозливих форм. Доводиться на…
Після підписання Петром Порошенком Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової…
До початку бойових дій на Донбасі військовослужбовці 101-ї бригади ЗС України охороняли будівлі МО, Генерального штабу. З літа 2014-го вони…
Нещодавно на столичному стадіоні «Піонер» і Трухановому острові, а також у басейні Центрального спортивного клубу Збройних Сил України зібралися тисячі…
Планується, що ракетний катер під такою назвою надійде на озброєння у першій половині 2019 року. Це, на думку представників наших…
ПЕ­РЕД­БА­ЧАЄ­ТЬ­СЯ, ЩО ДО КІН­ЦЯ ПО­ТОЧ­НО­ГО РО­КУ НА­ШІ АР­МІЙ­ЦІ СТА­НУТЬ УЧАС­НИ­КА­МИ БІЛЬШ ЯК 20 МІЖ­НА­РОД­НИХ ВІЙ­СЬ­КО­ВИХ НА­ВЧАНЬ Українці удосконалюватимуть бойову майстерність зі своїми…
За радянських часів військові комісаріати вважалися такими собі «райськими куточками», а тих, кому випадало проходити в них службу, щасливчиками. Певна…
Нещодавно на офіційному сайті Президента України зареєстрували петицію, автор якої пропонує дозволити громадянам України не проходити строкової служби. Але за…
Нещодавно парламент ухвалив Закон України під № 6052, який удосконалить питання, пов’язані з проходженням громадянами України військової служби. Згідно з…
Серед реформ, проголошених Міністерством оборони, значиться і система харчування. Зауважимо, що вона давно потребує вдосконалення: на думку незалежних військових експертів,…
Сторiнка 1 iз 11

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».