Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

«Творити Україну і її культуру...»
17 ЖОВТНЯ — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ДРАЧА, ПИСЬМЕННИКА, ГРОМАДСЬКОГО І ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА Цю жит­тє­ву ме­ту ви­зна­чив со­бі ни­ні зна­ме­ни­тий в усіх сві­тах по­ет і гро­мад­ський ді­яч Іван... Читати далi
Щоб ми не забули, що ми – українці!
14 ЛИСТОПАДА — 75 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НІЛИ ВАЛЕРІЇВНИ КРЮКОВОЇ (1943–2018), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ, МАЙСТРА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА Ні­ла Крю­ко­ва якийсь мі­сяць не до­жи­ла до 75-річ­чя. В остан­ню путь — справж­ню на­род­ну ар­тист­ку і... Читати далi
День, закарбований в історію
8 жовт­ня 1991 ро­ку пар­ла­мент Хор­ва­тії од­но­стай­но про­го­ло­су­вав що­до роз­ри­ву всіх по­пе­ред­ніх угод і кон­сти­ту­цій­них зо­бов’­язань від­нос­но ін­ших... Читати далi
Лесин брат
16 ЖОВТНЯ — 115 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА КОСАЧА (1869–1903), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І ВЧЕНОГО Ми­хай­ло Ко­сач на­ро­див­ся 13 лип­ня 1869 ро­ку в Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му. Тут на ве­се­лих бе­ре­гах... Читати далi
Життя в ім'я України
15 ВЕРЕСНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА СТАХОВА (1918–2014), УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО І ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА Євген Стахів народився 15 вересня 1918 року в Перемишлі. Батько був офіцером Української галицької армії. Тож сам час і виховання визначили долю всіх членів... Читати далi
Життя як вчинок і вчинок як життя
20 ТРАВ­НЯ — 90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА РО­МЕН­ЦЯ (1926–1998), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПСИ­ХО­ЛО­ГА, ІС­ТО­РИ­КА ПСИ­ХО­ЛО­ГІЇ, МИС­ЛИ­ТЕ­ЛЯ Во­ло­ди­мир... Читати далi
Літаки і школа Олега Антонова
Ми­ну­лої не­ді­лі, 7 лю­то­го, ви­пов­ни­ло­ся 110 ро­ків від дня на­ро­джен­ня ви­дат­но­го авіа­конс­трук­то­ра і та­ла­но­ви­то­го вче­но­го, Ге­роя... Читати далi
Олександр Шалімов: бути гуманістом – це закон...
20 СІЧНЯ — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ШАЛІМОВА (1918–2006), УКРАЇНСЬКОГО ХІРУРГА, ПЕДАГОГА На­ро­див­ся Олек­сандр Ша­лі­мов 20 січ­ня 1918 ро­ку в се­лі Вве­ден­ка За­дон­сько­го райо­ну Ли­пець­кої... Читати далi
Одеса без Уточкіна – не Одеса
12 лип­ня — 140 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Сер­гія Уточ­кі­на (1876–1916), спортс­ме­на-авіа­то­ра, од­но­го з пер­ших віт­чиз­ня­них льот­чи­ків, ве­ло­гон­щи­ка, яхтс­ме­на,... Читати далi
Він назвав себе «Радянською Касандрою»
19 ГРУДНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ДАНИЛОВИЧА РУДЕНКА (1920–2004), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ФІЛОСОФА, ПРАВОЗАХИСНИКА У Ми­ко­ли Ру­ден­ка бу­ла ти­по­ва для пар­тій­но­го пись­мен­ни­ка ра­дян­ської до­би... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

23 ГРУД­НЯ — 140 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ СТЕ­ПА­НА ПРО­КО­ПО­ВИ­ЧА ТИ­МО­ШЕН­КА (1878—1972), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО У ГА­ЛУ­ЗІ МЕ­ХА­НІ­КИ Степан Тимошенко народився…
22 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА ІВАНОВИЧА МИКИТЕНКА (1928), УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧА Олег Микитенко народився 22 грудня…
13 ГРУДНЯ — 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО (1893–1933), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА Ми­ко­ла Хви­льо­вий (справж­нє ім’я Ми­ко­ла Гри­го­ро­вич Фі­ті­льов) на­ро­див­ся…
12 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНІДА ФЕДОРОВИЧА БИКОВА (1928—1979), АКТОРА ТЕАТРУ І КІНО, РЕЖИСЕРА, СЦЕНАРИСТА, НАРОДНОГО АРТИСТА УРСР В іс­то­рії куль­ту­ри…
4 ГРУДНЯ — 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕРГІЯ НАЗАРОВИЧА БУБКИ (1963), СВІТОВОГО РЕКОРДСМЕНА ЗІ СТРИБКІВ У ВИСОТУ, ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО…
3 ГРУДНЯ — 40 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ІВАНА ПЕТРОВИЧА КАВАЛЕРІДЗЕ (1887–1978), УКРАЇНСЬКОГО СКУЛЬПТОРА, КІНОРЕЖИСЕРА, ДРАМАТУРГА На­ро­див­ся Іван у се­лян­ській сім’ї…
28 ЛИСТОПАДА — 75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА САФОНОВА (1943), УКРАЇНСЬКОГО ДИКТОРА Ве­ду­чи мо­ву про Олек­сан­дра Са­фо­но­ва, мож­на…
28 ЛИСТОПАДА — 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОСТЯНТИНОВИЧА ЖИТНИКА (1938–2010), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, ПЕРЕКЛАДАЧА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, МОВОЗНАВЦЯ Во­ло­ди­мир Кос­тян­ти­но­вич на­ро­див­ся…
25 ЛИСТОПАДА — 180 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА СЕМЕНОВИЧА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (1838–1918), ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА «Сла­ва на­шо­му най­пер­шо­му по­віс­тя­ре­ві, що…
24 ЛИСТОПАДА — 160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ БАШКИРЦЕВОЇ (1858–1884), УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ І ПИСЬМЕННИЦІ Ма­рія Кос­тян­ти­нів­на Баш­кир­це­ва на­ро­ди­ла­ся в…
17 ЛИС­ТО­ПА­ДА — 110 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ГРИ­ГО­РІЯ ПО­РФИ­РО­ВИ­ЧА КОЧУ­РА (1908–1994), УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ПО­ЕТА, ПЕ­РЕ­КЛА­ДА­ЧА Ко­чур ро­дом із Чер­ні­гів­щи­ни. Бать­ко…
14 ЛИСТОПАДА — 75 РОКIВ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НІЛИ ВАЛЕРІЇВНИ КРЮКОВОЇ (1943–2018), УКРАЇНСЬКОЇ АКТРИСИ, МАЙСТРА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА Ні­ла Крю­ко­ва якийсь…
Сторiнка 1 iз 8

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».